Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – bài tập) giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lý và thích hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học khác:

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 1. Nêu cha cách viết của số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ đó trên trục số.

Bạn đang xem: 10 câu hỏi ôn tập chương 1 toán 7

Lời giải

– cha cách viết số hữu tỉ là:

*

– màn trình diễn số hữu tỉ
bên trên trục số:

Chia đoạn thẳng đơn vị (đoạn từ bỏ điểm 0 tới điểm –1 ) thành năm phần bằng nhau, đem một đoạn làm đơn vị chức năng mới thì đơn vị mới bằng 1/5 đơn vị cũ.

⇒ Số hữu tỉ được biểu diễn bởi điểm M nằm cạnh trái điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 3 đơn vị chức năng mới.

*

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 2. Cố nào là số hữu tỉ dương ? Số hữu tỉ âm ?

Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ dương cũng ko là số hữu tỉ âm ?

Lời giải

– Số hữu tỉ lớn hơn 0 call là số hữu tỉ dương

Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 hotline là số hữu tỉ âm

– Số 0 ko là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 3. Giá bán trị tuyệt vời nhất của số hữu tỉ x được khẳng định như rứa nào ?

Lời giải

Giá trị tuyệt vời của số hữu tỉ x, kí hiệu |x|, là khoảng cách từ điểm x cho tới điểm 0 trên trục số.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 4. Định nghĩa lũy quá với số mũ tự nhiên và thoải mái của một trong những hữu tỉ.

Lời giải

Lũy vượt bậc n của một số hữu tỉ x, kí hiệu xn , là tích của n vượt số x (n là một số tự nhiên lớn hơn 1)

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 5. Viết bí quyết :

– Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số.

– chia hai lũy thừa thuộc cơ số không giống 0.

– Lũy thừa của một lũy thừa.

– Lũy quá của một tích.

– Lũy thừa của một thương.


Lời giải

– Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số: xm . Xn = x(m+n)

– phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số không giống 0: xm : xn = x(m-n) (x ≠ 0; m ≥ n)

– Lũy thừa của một lũy thừa: (xm )n = x(m.n)

– Lũy thừa của một tích: (x.y)n = xn . Yn

– Lũy quá của một thương:

*

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 6. Cụ nào là tỉ số của hai số hữu tỉ ? mang lại ví dụ.

Lời giải

Thương của phép phân chia số hữu tỉ x đến số hữu tỉ y (y ≠ 0) hotline là tỉ số của nhị số x với y, kí hiệu là

*
tốt x : y

Ví dụ:

*

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 7. Tỉ trọng thức là gì ? phạt biểu đặc thù cơ phiên bản của tỉ lệ thành phần thức. Viết cách làm thể hiện đặc thù của hàng tỉ số bằng nhau.

Lời giải

– tỉ trọng thức là đẳng thức của hai tỉ số:

– đặc điểm cơ bản của tỉ lệ thành phần thức:

Nếu thì ad=bc

– tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

*

(Giả thiết các tỉ số đều phải sở hữu nghĩa)

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 8. Cầm nào là số vô tỉ ? mang đến ví dụ.

Lời giải

Số vô tỉ là số được viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn ko tuần hoàn.

Ví dụ: x = 1,4142135623730950…….

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 9. Rứa nào là số thực ? Trục số thực ?

Lời giải

– Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi bình thường là số thực.

– các điểm biểu diễn số thực đã lấp đầy trục số.

⇒ Trục số nói một cách khác là trục số thực:


*

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 10. Định nghĩa căn bậc hai của một vài không âm.

Xem thêm: Công Thức Lượng Giác Trong Tam Giác, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ

Lời giải

Căn bậc nhị của một trong những a không âm là số x làm sao cho x2 = a

Bài 96 (trang 48 SGK Toán 7 Tập 1): triển khai phép tính (bằng cách hợp lý và phải chăng nếu gồm thể)

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 97 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): Tính nhanh

a) (-6,37 . 0,4) . 2,5

b) (-0,125 ) . (-5,3 ) . 8

c) (-2,5 ) . (-4) . (-7,9)

*

Lời giải:

a) (-6,37 . 0,4) . 2,5 = -6,37 . (0,4 . 25)

= -6,37 . 1 = -6,37

b) (-0,125 ) . (-5,3 ) . 8 = (-5,3) . (-0,125 . 8)

= -1 . (-5,3) = 5,3

c) (-2,5 ) (-4) . (-7,9) = <(-2,5) . (-4) > . (-7,9)

= 10 . (-7,9) = -79

*

Bài 98 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): tra cứu y biết:

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 99 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): Tính quý giá biểu thức

*

Lời giải:

*

*

Bài 100 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): người mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm ngân sách 2 triệu vnd theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”.

Hết thời hạn 6 tháng chị em bạn Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2062400đ. Tính lãi suất vay hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm chi phí này.

Lời giải:

Tiền lãi 6 mon là:

2062400 – 2000000 = 62400 (đ)

Tiền lãi một mon là:

62400 : 6 = 10400 (đ)

Lãi suất mỗi tháng của cầm thức gửi tiết kiệm ngân sách này :

*

Bài 101 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): tìm x biết:

a) |x| = 2,5

b) |x| = -1,2


c) |x| + 0,573 = 2

*

Lời giải:

⇒ x = 2,5 hoặc x = -2,5

b) |x| = -1,2

Vì |x| > 0 nên không mãi mãi x nhằm |x| = -1,2.

c) |x| + 0,573 = 2

⇒ |x| = 2 – 0,573

⇒ |x| = 1,427

⇒ x = 1,427 hoặc x = -1,427

*

Bài 102 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 1): Từ tỉ trọng thức
*
(a, b, c, d ≠ 0, a ≠ ±b; c ≠ ±d) hãy suy ra các tỉ lệ thức sau

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 103 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 1): Theo thích hợp đồng nhì tổ cung cấp chia lãi cùng nhau theo tỉ lệ thành phần 3 : 5. Hỏi từng tổ được chia bao nhiêu nếu tổng cộng lãi là 1280000 đồng?

Lời giải:

Gọi số chi phí lãi mỗi tổ được phân chia là x, y (đồng).

Hai tổ phân chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3 : 5 tức là

*
.

Tổng số lãi là 12 800 000 tức là x + y = 12 800 000

Theo đặc điểm dãy tỉ số bằng nhau ta bao gồm

*
= 1 600 000 (đồng)

x = 1 600 000 . 3 = 4 800 000(đồng)

y = 1600000 . 5 = 8 000 000(đồng)

Vậy số tiền lãi từng tổ cảm nhận là 4 800 000 đồng và 8 000 000 đồng.

Bài 104 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 1): Một cửa hàng có tía tấm vải vóc dài tổng cộng 108m. Sau khoản thời gian bán đi 50% tấm vật dụng nhất, 2/3 tấm thứ hai và 3 phần tư tấm thứ ba thì số mét vải còn sót lại ở tía tấm bởi nhau. Tính chiều dài mỗi tấm vải thời điểm đầu?

Lời giải: