Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: Bất phương trình bậc nhất một ẩn: phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

A=2a2-a+2 = 2a2+a - 2a-1+3=a(2a+1)-(2a+1)+3=(2a+1)(a-1)+3

Để A chia hết mang đến (2a+1) thì 3 phải phân chia hết cho 2a+1. Vậy:

+/ 2a+1=1 => a=0

+/ 2a+1=3 => a=1


*

(2a^2+12=2a^2+2+10=2left(a^2+1 ight)+10)

Để(2a^2+12)chia hết cho a2 + 1 Khi

10 chia hết đến a2+ 1 =>a2+ 1 trực thuộc Ư(10)

Vì (a^2ge0)=>(a^2+1ge1)

=>(a^2+1)thuộc Ư(10) lớn hơn bằng một là : 1 ; 2 ; 5 ; 10

(+)(a^2+1=1Leftrightarrow a^2=0)

=> a = 0

(+) tương tự


chứng minh rằng

a2(a+1)+2a(a+1) phân chia hết đến 6, a nằm trong Z

a(2a-3)-2a(a+1) phân tách hết cho 5 cùng với a ở trong Z

x2 +2x+2>0 cùng với x trực thuộc Z

-x^2 +4x-5


a^2(a+1)+2a(a+1)

=(a+1)(a^2+2a)

=a(a+1)(a+2)

đây là tích 3 số nguyên liên tiếp, mà trong các số đó thì chắc chắn có một số chia hết cho3, một số chia hết đến 2 yêu cầu tích đó chia hết mang lại 6.

a(2a-3)-2a(a+1)

= 2a^2 - 3a - 2a^2 - 2a

= - 5a phân chia hết mang lại 5

x^2 + 2x + 2

=(x+1)^2 +1

(x+1)^2 là số dương; 1 là số dương cần "cái tác dụng trên" to hơn 0

-x^2 + 4x - 5

= - (x^2 - 4x + 5)

= - (x - 2)^2 + 1

vậy hiệu quả trênbé rộng 0

 


Chứng minh rằng :

a) a2(a + 1) + 2a( a + 1) phân tách hết mang lại 6 với a nằm trong Z

b) a(2a- 3) - 2a( a+ 1) phân tách hết đến 5 với a thuộc Z


Ta có:

2a(a+1) chắc hẳn rằng chia hết đến 2 với a2(a+1) cũng vậy bắt buộc tổng trên phân tách hết cho 2 (1)

a có dạng: 3k;3k+1;3k+2 (k E N)

+) a=3k => tổng trên phân tách hết đến 3

+) a=3k+1 => a2(a+1) chia 3 dư 2 và: 2a(a+1) chia 3 dư 1

=> tổng trên phân tách hết đến 3 (2+1=3 chia hết cho 3)

+) a=3k+2=> a+1 phân chia hết đến 3 nên: tổng trên phân chia hết đến 3 (2)

Từ (1) cùng (2)=> tổng trên phân tách hết cho 2 cùng 3 mà: (2;3)=1=> a phân tách hết đến 2.3=6 (ĐPCM)

b, tương tự


thôishitboko biết đừng vấn đáp hộ mình

a)(a^2left(a+1 ight)+2aleft(a+1 ight))

(=left(a+1 ight)left(a^2+2a ight))

(=aleft(a+1 ight)left(a+2 ight))

Vì a; a + 1 cùng a + 2 là 3 số thường xuyên nên :

+) chắc chắn rằng có một vài chia hết cho 2 (1)

+)chắc chắn có một số chia hết mang đến 3 (2)

Mà ƯC(2;3) = 1

Từ (1) cùng (2) =>(aleft(a+1 ight)left(a+2 ight)⋮2cdot3=6left(đpcm ight))


CMR

a. A^2*(a+1) +2a *(a+1) phân chia hết cho 6 cùng với a thuộc Z

b. A*(2a-3) -2a*(a-1) chia hết mang lại 5 với a ở trong Z

c. Minh chứng rằng với đa số số thoải mái và tự nhiên lẻ n :

1.n^2+4n+8 phân tách hết đến 8

2. N^3 +3n^2 -n-3 chia hết mang lại 48

ai vấn đáp nhanh mình tick nha


a)Ta có:a2(a+1)+2a(a+1)=(a2+2a)(a+1)

=a(a+1)(a+2)

Vì a(a+1)(a+2) là tích của 3 quá số nguyên liên tiếp(a nằm trong Z) yêu cầu trong tích luôn tồn ở một thừa số (⋮2);1 quá số (⋮3)

mà (2;3)=1

=>a(a+1)(a+2)(⋮2.3)=6 tuyệt a2(a+1)+2a(a+1)(⋮6)

b)Ta có:

a(2a-3)-2a(a-1)=2a2-3a-2a2+2a=-a

cái này còn có phải đề không đúng k vậy bạn


a)

ta có:

a(2a - 3) - 2a(a + 1)

= 2a2 - 3a - 2a2 - 2a

= -5a (⋮) 5

b)

ta có:

x2 + 2x + 2

= x2 + 2x + 1 + 1

= (x + 1)2 + 1

vì (x + 1)2 (ge0forall xin R)

(Rightarrow) (x + 1)2 +1 (ge1) > 0 (forall xin R)

Vậy (x + 1)2 +1 > 0 (forall xin R)

Hay x2 + 2x + 2 > 0 (forall xin R)


1,CMR:

a,a2(a+1)+2a(a+1) phân chia hếtcho 6 với a trực thuộc Z

b,a(2a-3)-2a(a+1) phân chia hếtcho 5 cùng với a ở trong Z

c,x2+2x+2>0 cùng với x ở trong Z

d,x2-x+1>0 với x trực thuộc Z

e,-x2+4x-52-6x+11

b,-x2+6x-11


1/

a/(a^2left(a+1 ight)+2aleft(a+1 ight)=aleft(a+1 ight)left(a+2 ight))

Vì a(a+1)(a+2) là tích của 3 số nguyên liên tiếp nên phân tách hết mang lại 2 cùng 3

Mà (2,3) = 1 buộc phải a(a+1)(a+2) chia hết mang đến 6. Ta có đpcm

b/ Đề không nên , đưa sử cùng với a = 3

c/(x^2+2x+2=left(x^2+2x+1 ight)+1=left(x+1 ight)^2+1>0)

d/(x^2-x+1=left(x^2-x+frac14 ight)+frac34=left(x-frac12 ight)^2+frac34>0)

e/(-x^2+4x-5=-left(x^2-4x+4 ight)-1=-left(x-2 ight)^2-1


2/ a/(x^2-6x+11=left(x^2-6x+9 ight)+2=left(x-3 ight)^2+2ge2)

BT đạt giá trị nhỏ tuổi nhất bởi 2 tại x = 3

b/(-x^2+6x-11=-left(x^2-6x+9 ight)-2=-left(x-3 ight)^2-2le-2)

BT đạt giá trị lớn số 1 bằng -2 trên x = 3
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Custom Trong Game Là Gì ? Làm Thế Nào Để Tạo Custom Room ?

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin học tập Công nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên