Vậy cho một vài $a$ bất kỳ, ví dụ số $3$ chẳng hạn, ta gồm thể minh chứng được $3^0 = 1$ phụ thuộc tính hóa học trên, ta có,

$$frac33 = 1$$

Mà $3$ cũng chính là $3^1$, viết lại vế phía bên trái như sau,

$$frac3^13^1 = 1$$

Phép phân chia 2 cơ số có cùng số mũ, có thể viết lại vế phía bên trái tiếp như sau,

$$3^1 - 1 = 1$$

Kết trái cuối cùng,

$$3^0 = 1$$

Mọi số $a$ bất kỳ đều tuân theo đặc điểm này bạn có thể tự kiểm chứng.

Bạn đang xem: A mũ 0Thành Nguyên
đã đăng 3.6 năm trước bởi
*
Thành Nguyên • 10
đã bổ sung 3.6 thời gian trước bởi
*
Thành Nguyên • 10
1

Thực ra giả sử ta tất cả $3^3$ chia $3^3$, ta đã biết 2 số chia lẫn nhau thì chắc chắn bằng 1. Vậy $3^3$ phân chia $3^3$ bởi $3^0$ đề xuất $3^0 = 1$.

Cộng đồng xã hội 01.11.2019

Vấn đề tôi hỏi đó là số mũ là số âm -1 ,-2 -3.... Mà chỉ việc đố cùng với số 2 thôi! những số sót lại suy luận sau!

Cộng đồng xã hội 21.02.2020

Trong toán học không có số nón trừ sao? 2 nón 0 bằng 1, 2 mũ 1 bằng 2, 2 nón 2 bởi 4?

thêm bình luận...
1
Cộng đồng đã đăng:

Xét:

$$1 imes a = a$$$$1 = fracaa$$$$1 = fraca^1a^1$$$$1 = a^1 - 1$$$$1 = a^0$$

Là công dụng cần bệnh minh.xã hội
đã đăng 2.4 thời gian trước bởi
*
cộng đồng
thêm bình luận...
0
Mr. Miệt Zườn • 320 đã đăng:

Bởi vị toán học đề xuất sự xúc tích và chặt chẽ.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sinh Học 12 Theo Từng Bài Có Đáp Án Hay Nhất

Tính chất cơ phiên bản của số nón là gì?

Cho $a^x$, thì tức là số $a$ được nhân với bao gồm nó $x$ lần đúng không nhỉ nào, hay nói cách khác $a^x$ tức là gấp $x$ lần của $a$.

Ví dụ:

$2^3 = 2 imes 2 imes 2 = 8$$5^2 = 5 imes 5 = 25$

Quay trở lại thắc mắc của bạn, mang số $2^0$ làm cho ví dụ, tạm thời chưa thân thương tới tác dụng của $2^0$ nhé, trả sử ta tính,

$$2^0 = ?$$$$2^1 = 2$$$$2^2 = 4$$$$2^3 = 8$$$$2^4 = 16$$$$dots$$

Bây giờ ráng vì tăng giá trị số nón lên, bản thân đi theo phía ngược lại, ưu đãi giảm giá trị số mũ xuống thử xem bao gồm tìm ra quy dụng cụ gì không, mình rất có thể viết lại như sau,

$$dots$$$$2^4 = 16$$$$2^3 = 8$$$$2^2 = 4$$$$2^1 = 2$$$$2^0 = ?$$

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy quy luật khi số nón giảm,

Từ $2^4$ sang $2^3$, hiệu quả sẽ được chia vày $2$, có nghĩa là $16/2 = 8$Từ $2^3$ lịch sự $2^2$, tác dụng sẽ được chia bởi vì $2$, tức là $8/2 = 4$Từ $2^2$ quý phái $2^1$, hiệu quả sẽ được chia do $2$, có nghĩa là $4/2 = 2$

Vậy để toán học mang tính chất logic và chặt chẽ, họ nên suy ra từ bỏ quy phương tiện ở trên,

Từ $2^1$ thanh lịch $2^0$, tác dụng sẽ được chia bởi $2$, tức là $2/2 = 1$

Có tức là $2^0 = 1$, chúng ta có thể lấy ngẫu nhiên số $a$ như thế nào làm giống như như trên, khi bạn đi theo phía mũ ngược lại, hiệu quả tại từng bước sẽ chia đi cho $a$ lần và hiển nhiên công dụng cuối cùng tất yếu ớt sẽ bởi $1$, cho nên vì thế người ta tổng quát tất cả các trường hòa hợp lên, ta có,