toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Ai là fan được vua è giao nhiệm vụ Quốc công tiết chế vào cuộc binh lửa chống quân thôn tính Nguyên (1285)?

A. Trần Thủ Độ

B. Trần quang đãng Khải

C.

Bạn đang xem: Ai là người được giao trọng trách quốc

 Trần Quốc Tuấn

D. Trần Khánh Dư


*

Lời giải:

Trần Quốc Tuấn là fan được vua Trần tin yêu giao trọng trách Quốc công máu chế- lãnh đạo cuộc kháng chống Mông Nguyên lần 2 (1285). Ông soạn "Hịch tướng mạo sĩ" để cồn viên tinh thần chiến đấu của quân đội. 

Đáp án cần chọn là: C


*

Ai là fan được giao trách nhiệm Quốc công tiết chế - Tổng chỉ đạo cuộc nội chiến lần sản phẩm công nghệ hai phòng quân thôn tính Nguyên?

A. è Quốc Tuấn

B. Trần Quốc Toản

C. Nai lưng Quang Khải

D. Trần Khánh Dư


Ai là người được vua trằn giao nhiệm vụ Quốc công ngày tiết chế chỉ đạo cuộc tao loạn chống quân Nguyên lần trang bị hai?

A. Trần Khánh Dư.

B. Trần Nhật Duật.

C. Trần Quốc Tuấn.

D. Trần quang Khải


Câu 23: Ai là người được giao trách nhiệm Quốc công tiết chế chỉ đạo cuộc loạn lạc lần vật dụng hai phòng quân xâm lấn Nguyên?

A. Nai lưng Quốc Tuấn

B. è cổ Quốc Toản

C. è Quang Khải

D. è Khánh Dư

2 người vấn đáp trước đến 5đ


Câu 36. người có công mập trong việc tổ chức triển khai cuộc tao loạn lần đầu tiên chống quân xâm lấn Mông Cổ là ai?A. è Quốc TuấnB. è Thủ ĐộC. Trần Thánh TôngD. Trần Quang Khải


Người đảm nhận chỉ đạo cuộc loạn lạc chống quân xâm lược Mông- Nguyên lần 2 là:

A. è cổ Thái Tông

B. è Quốc Tuấn

C. è cổ Thủ Độ

D. è cổ Cảnh


Câu 7. Trong cuộc binh cách chống quân Nguyên lần lắp thêm hai, ai là tín đồ tự giương cao lá cờ: “Phá cường địch, báo hoàng ân”?

A. Trần quang quẻ Khải.

B. Trần Quốc Toản.

C. Trần Quốc Tuấn.

D. Trần Khánh Dư.

Câu 8. Khi Mông Cổ cho sứ giả mang lại đưa thư đe dọa và dụ sản phẩm vua Trần, cách biểu hiện vua Trần như vậy nào?

A. Chém đầu sứ mang ngay tại chỗ.

B. Vội vàng xin giảng hòa.

C. Bắt giam sứ đưa vào ngục.

D. Trả lại thư ngay.

Câu 9. Nhà Lý luôn kiên quyết duy trì vững nguyên lý gì vào khi duy trì mối bang giao với những nước nhẵn giềng?

A. Hòa hảo, thân thiện.

B. Mở cửa, trao đổi, lưu thông sản phẩm hóa.

C. Đoàn kết, kiêng xung đột.

D. Giữ vững tự do và toàn diện lãnh thổ.

Câu 10. Thời Trần, chức quan như thế nào chăm lo, khuyến khích nông dân sản xuất?

A. Hà đê sứ.

B. Khuyến nông sứ.

C. Đồn điền sứ với hà đê sứ.

D. Đồn điền sứ.

Câu 11. Đâu là bộ chủ yếu sử trước tiên có quý giá của nước ta?

A. Đại Việt thực lục.

B. Đại Việt sử kí toàn thư.

C. Đại Việt sử lược.

D. Đại Việt sử kí.

Câu 12. Điểm như thể nhau trong cơ chế tổ chức quân team thời đơn vị Lý so với thời công ty Trần là

A. Xây dựng theo nhà trương “đông đảo, tinh nhuệ”.

B. Tập trung phát hành lực lượng quân nhóm đông để áp đảo kẻ thù.

C. Thực hiện chế độ “ngụ binh ư nông”.

D. Xây dựng theo nhà trương “cốt tinh nhuệ, không cốt đông”.

Câu 13. Một lực lượng quân đội quan trọng chỉ xuất hiện trong triều Trần kia là

A. Cấm quân.

B. quân những lộ.

C. quân những địa phương.

D. quân của những vương hầu.

Câu 14. Một vào những đặc điểm của khoa cử thời Lý là

A. Mỗi năm đều phải sở hữu khoa thi.

B. Chương trình thi cử tiện lợi nên số tín đồ đỗ đạt cao.

C. Chế độ thi cử chưa có nề nếp, qui củ, khi nào triều đình nên mới mở khoa thi.

D. 5 năm một lần triều đình tổ chức khoa thi.

Câu 15. Ý làm sao không phản chiếu bối cảnh thành lập nhà è đầu nuốm kỉ XIII?

A. Trần Thủ Độ lấy quân đi lật đổ công ty Lý, chuyển Trần Cảnh lên ngôi.

B. Thành lập trong bối cảnh nhà Lý suy yếu.

C. Nhà Lý phải nhờ vào thế lực đơn vị Trần.

D. Lý Chiêu Hoàng kết giao với è cổ Cảnh với nhường ngôi đến chồng.

 

Câu 16. Biểu lộ chứng tỏ nho giáo ngày càng trở nên tân tiến ở thời trằn là

A. các đơn vị nho được chỉ định những chức vụ quan trọng trong máy bộ nhà nước.

B. các đơn vị nho được tham dự các buổi thiết triều.

C. các bên nho được phụ trách quá trình ngoại giao.

D. các nhà nho được nhiều bổng lộc.

Câu 17. Cuộc tiến công tập kích sang đất Tống của Lý hay Kiệt là

A. hành động đường đường chính chính tự vệ.

B. hành đụng trấn áp bên Tống.

C. nhằm giải quyết mâu thuẫn thân hai nước.

D. cuộc cuộc chiến tranh xâm lược.

Câu 18. Sự cải tiến và phát triển của nntt dưới thời trần không mang chân thành và ý nghĩa nào sau đây?

A. Là đk để Đại Việt tiến hành chiến tranh mở có bờ cõi.

B. Tạo đk để văn hóa cải cách và phát triển rực rỡ.

C. Là đại lý để củng cố chính sách phong kiến chăm chế.

D. Ổn định đời sống quần chúng và thực trạng xã hội.

Câu 19. Đâu là tầng lớp thấp kém tuyệt nhất trong buôn bản hội thời Trần?

A. nông dân

B. thương nhân

C. thợ thủ công.

Xem thêm: Lời Bài Hát Cùng Anh Đi Qua Bao Đại Dương, Lời Bài Hát Cùng Anh (Ngọc Dolil)

D. nông nô, nô tì.

Câu 20. Địa danh nào nối sát với đầy đủ chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần vào cuộc binh cách lần sản phẩm hai phòng quân xâm lăng Nguyên?