Ngữ điệu với trọng âm góp phần truyền tải chân thành và ý nghĩa và cảm giác của bạn tới bạn nghe. vấn đề nói đúng ngữ điệu và trọng âm sẽ giúp bạn lạc quan hơn trong tiếp xúc với bạn nước ngoài. Ấy nỗ lực mà có vẻ như như rất nhiều người (nhất là những người mới ban đầu học) thường chỉ tập trung học phân phát âm chuẩn từng âm ngày tiết mà bỏ quên hai yếu tố đặc trưng này, dẫn cho việc giao tiếp không hiệu quả. Vậy ngữ điệu với trọng âm giờ Anh không giống gì với giờ Việt? và làm cố gắng nào để có thể luyện tập nói tiếng Anh một cách tự nhiên và thoải mái với ngữ điệu với trọng âm? bạn hãy đọc bài viết dưới đây để tra cứu câu vấn đáp nhé!

Khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt

Trước lúc đi sâu vào các quy tắc ngữ điệu và trọng âm trong giờ đồng hồ Anh, họ cần phải hiểu rõ sự khác biệt giữa phạt âm giờ đồng hồ Anh với tiếng Việt. Việc nhận thức đầy đủ sự không giống nhau về quy tắc, bốn duy giữa hai ngôn ngữ (và nhì nền văn hòa) này để giúp bạn vứt bỏ những đọc biết của mình về ngôn từ mẹ đẻ lúc học tiếng Anh.

Bạn đang xem: Âm yếu trong tiếng anh

Tiếng Việt là ngôn ngữ có thanh điệu (tone). Việc biến hóa âm điệu sẽ dẫn tới đổi khác nghĩa của từ. Ví dụ, trong loạt những từ thuần Việt me, mè, mé, mẻ, mẽ, mẹ, từng từ có chân thành và ý nghĩa khác nhau do tất cả thanh điệu không giống nhau. Thanh điệu trong giờ Việt hay được phân một số loại dựa theo hai tiêu chí là cao độ cùng âm điệu

Tiêu chí cao độ: thanh điệu cao (sắc, ngã, ngang) và thanh điệu phải chăng (hỏi, huyền, nặng)Tiêu chí âm điệu: thanh điệu phẳng phiu (hay thanh bằng, gồm: huyền, ngang) với thanh điệu không bằng phẳng (hay thanh trắc, gồm: sắc, ngã, hỏi, nặng)

Trong khi đó, giờ đồng hồ Anh lại là ngôn ngữ không có thanh điệu. Với vốn dĩ giờ Anh là ngôn ngữ đa âm, từng từ có một âm tiết mang trọng âm cho nên vì thế trọng âm từ bỏ là khởi hành điểm của việc phân tích nhịp điệu và ngữ điệu giờ đồng hồ Anh. Bài toán nói không tồn tại hoặc sai trọng âm từ sẽ gây ảnh hưởng đến nghĩa từ vựng trong giao tiếp, cùng làm cho người nghe hiểu nhầm hoặc cực nhọc hiểu.


Quy tắc cơ phiên bản về ngữ điệu và trọng âm trong tiếng Anh

Trọng âm giờ đồng hồ Anh (stress)

Trọng âm là gì?

Tiếng Anh là ngôn từ đa âm tiết, những từ bao gồm hai âm máu trở lên luôn luôn có một âm huyết phát âm khác hoàn toàn hẳn so với các âm tiết còn sót lại về độ dài, độ béo và độ cao. Âm tiết làm sao được phạt âm khổng lồ hơn, giọng cao hơn và kéo dài ra hơn các âm không giống trong và một từ thì ta nói âm tiết đó được nhấn trọng âm. Hay nói bí quyết khác, trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm máu đó.

Khi nhìn vào phiên âm của một từ, thì trọng âm của từ đó được ký hiêu bởi dấu (‘) làm việc phía trước, trên âm huyết đó.

*
Trọng âm của từ hiển thị trên vận dụng eJOYTại sao lại đề nghị học về trọng âmTrọng âm từ vào vai trò đặc biệt quan trọng trong vấn đề phân biệt được trường đoản cú này cùng với từ không giống khi bọn họ nghe với nói tiếng Anh. Vấn đề đặt không đúng trọng âm có thể dẫn mang đến hiểu nhầm vày một tự được viết tương tự nhau nhưng tất cả trọng âm không giống nhau sẽ mang ý nghĩa khác nhauGiúp bạn nhấn mạnh vấn đề và truyền tải hầu như thông tin đặc biệt quan trọng tới bạn ngheTrọng âm tạo nên ngữ điệu của câu nói, do đó để giúp đỡ bạn nói thoải mái và tự nhiên và trôi tung hơnViệc cầm cố vững những quy tắc lốt trọng âm sẽ giúp đỡ bạn dễ ợt nghe gọi người phiên bản xứ nóiNếu không hiểu đúng trọng âm thì sẽ khiến người nghe gọi nhầm ý bạn, gây khó khăn cho tiếp xúc và làm cho cuộc đối thoại trở nên nhàm chán, không lôi cuốnVí dụ về đọc tất cả và không có trọng âmQuy tắc đặt trọng âm giờ đồng hồ Anh

Các quy tắc đặt trọng âm tiếng Anh vào từ

Từ tất cả hai âm tiết

Trọng âm rơi vào tình thế âm tiết trang bị nhất

Hấu hết phần nhiều danh từ với tính từ tất cả hai âm tiết thì trọng âm thường rơi vào cảnh âm tiết sản phẩm nhất.

Ví dụ:

Danh từ: center /ˈsentər/, object /ˈɑːbdʒɪkt/, flower /ˈflaʊər/…Tính từ: happy/ ˈhæpi/, present /ˈpreznt/ , clever /ˈklevər/, sporty /ˈspɔːrti/ …

Các cồn từ đựng nguyên âm ngắn làm việc âm tiết thứ hai và chấm dứt bằng một (hoặc không) phụ âm, thì trọng âm rơi vào tình thế âm tiết sản phẩm nhất.

Ví dụ: enter/ ˈentər/, travel/ ˈtrævl/ , mở cửa /ˈoʊpən/ …

Ngoài ra, các động từ tận thuộc là “ow”, thì trọng âm cũng rơi vào hoàn cảnh âm tiết máy nhất.

Ví dụ: borrow / ˈbɔːroʊ/, follow /ˈfɑːloʊ/…

Trọng âm rơi vào cảnh âm tiết đồ vật hai

Trọng âm thường lâm vào âm tiết lắp thêm hai ở gần như động từ, giới từ có hai âm tiết.

Ví dụ:

Động từ: relax /rɪˈlæks/, object /əbˈdʒekt/, receive / rɪˈsiːv/ , accept /əkˈsept/…Giới từ: among /əˈmʌŋ/, aside /əˈsaɪd/ , between /bɪˈtwiːn/…

Các danh từ xuất xắc tính từ cất nguyên âm dài, nguyên âm song ở âm tiết máy hai hoặc hoàn thành nhiều rộng một phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào chính âm huyết đó.

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, japan /dʒəˈpæn/, correct /kəˈrekt/, perfume /pərˈfjuːm/, police /pəˈliːs/ …

Những từ gồm hai âm tiết mà lại âm tiết trước tiên là một chi phí tố (như “un, dis, im, pre, re,…) thì trọng âm thường sẽ rơi vào tình thế âm tiết lắp thêm hai.

Ví dụ: unwise /ˌʌnˈwaɪz/, prepare /prɪˈper/, dislike /dɪsˈlaɪk/, redo /ˌriːˈduː/…

từ bỏ có cha âm ngày tiết và nhiều hơn thế nữa ba âm tiết

Trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết thiết bị nhất

Đối cùng với danh từ có tía âm tiết: nếu như âm tiết máy hai gồm chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào tình thế âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: paradise /ˈpærədaɪs /, pharmacy /ˈfɑːrməsi/, controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədeɪ /, resident /ˈrezɪdənt/…

Trọng âm sẽ rơi vào tình thế âm tiết đầu tiên nếu âm tiết cuối đựng nguyên âm lâu năm hay nguyên âm song hoặc hoàn thành nhiều rộng một phụ âm.

Ví dụ: exercise / ‘eksəsaiz/, compromise/’kɑmprə,maɪz/Ngoại lệ: entertain /entə’tein/, comprehend /,kɔmpri’hend/

Trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết thiết bị hai

Khi âm huyết cuối là nguyên âm ngắn như âm /ə/ hoặc /i/ và dứt là phụ âm hoặc không nhiều hơn nữa một nguyên âm

Ví dụ: consider /kənˈsɪdər/, remember /rɪˈmembər/

Nếu những tính từ có âm tiết trước tiên chứa âm /i/ hoặc /ə/ thì trọng âm cũng biến thành rơi vào âm tiết vật dụng hai.

Ví dụ: familiar /fəˈmɪliər/, considerate /kənˈsɪdərət/…

Trọng âm rơi vào âm tiết thiết bị hai nếu những danh từ có âm tiết đầu tiên chứa âm ngắn (/ə/ hay/i/) hoặc gồm âm tiết sản phẩm công nghệ hai chứa nguyên âm dài/ nguyên âm đôi

Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/, potato /pəˈteɪtoʊ/, banana /bəˈnænə/, disaster /dɪˈzɑːstə(r)/…

những từ chứa hậu tố

Các từ tận cùng bằng các đuôi , – ety, – ity, – ion ,- sion, – cial,- ically, – ious, -eous, – ian, – ior, – iar, iasm – ience, – iency, – ient, – ier, – ic, – ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, – logy, – sophy,- graphy – ular, – ulum  thì trọng âm nhấn vào âm ngày tiết ngay tru­ớc nó.

Ví dụ: economic /ˌiːkəˈnɑːmɪk/, linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/, geologic /ˌdʒiːəˈlɑːdʒɪk/…Một số trường hợp ngoại lệ: politics /’pɑlɪtɪks /, arithmetic /ə’rɪθmə,tɪk /…

Các tự tận cùng là các hậu tố -cy, -ty, -phy , –gy, -ible, -ant, -ical, -ive, -ual, -ance/ ence, -ify, -al/ ar, –-uous, -ual thì trọng âm lâm vào cảnh âm máu thứ tía tính từ dưới lên.

Ví dụ: privacy /ˈpraɪvəsi /, credibility /ˌkredəˈbɪləti/, photography /fəˈtɑːɡrəfi /, geology /dʒiˈɑːlədʒi/, practical /ˈpræktɪkl /…Một số trường vừa lòng ngoại lệ: accuracy /’ækjərəsi /…

Các từ đựng hậu tố: – ade, – ee, – ese, – eer, – ette, – oo, -oon , – ain (chỉ hễ từ), -esque,- isque, -aire ,-mental, -ever, – self thì trọng âm lâm vào cảnh chính những hậu tố đó.

Ví dụ: Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/, mountaineer /ˌmaʊntnˈɪr/, entertain / ˌentərˈteɪn /, picturesque /pɪktʃəˈresk/…

Các tiền tố với hậu tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm từ bỏ gốc: –able,-age,-al, -en, -ful, –ing, -ish,-less, -ment, -ous.

Ví dụ: comfortable /ˈkʌmftəbl /, happiness / ‘hæpinəs/, amazing /əˈmeɪzɪŋ /, continuous /kənˈtɪnjuəs /… từ ghép

Danh trường đoản cú ghép: trọng âm lâm vào tình thế âm tiết lắp thêm nhất.

Ví dụ: doorman /ˈdɔːrmən/, typewriter /ˈtaɪpraɪtər/, greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ …

Tính trường đoản cú ghép : trọng âm lâm vào tình thế âm tiết máy hai

Ví dụ: good-tempered, self- confident, well-dressed, hard-working, easy-going…

Động từ ghép: trọng âm lâm vào tình thế âm tiết sản phẩm công nghệ hai

Ví dụ: Understand /ʌndərˈstænd /, overflow /ˌoʊvərˈfloʊ/…

Các quy tắc để trọng âm giờ Anh trong câu

Nếu như vào một từ có không ít âm tiết sẽ sở hữu âm huyết được phát âm mạnh, dài ra hơn nữa thì vào một câu cũng trở thành có mọi từ vào câu được vạc âm mạnh dạn hơn, nhiều năm hơn, bao hàm từ được vạc âm nhẹ hơn, ngắn hơn. Đó chính là trọng âm câu, tốt còn đọc là nhịp điệu. Thường thì khi nhắc tới trọng âm, chúng ta có xu hướng nghĩ mang đến trọng âm của một từ nhưng quên đi mất trọng âm câu. Mặc dù thực tế trọng âm của câu cũng vào vai trò rất đặc biệt quan trọng vì để sai trọng âm rất có thể làm biến đổi hoàn toàn nghĩa hàm đựng trong nói đó, và hơn thế nữa việc biết cách đặt trọng âm còn giúp bạn nói giờ Anh hay và thoải mái và tự nhiên như người phiên bản ngữ.

Ví dụ, cùng với từ gạch ốp chân là từ nhấn mạnh trong câu.

There are five apples on the table => nhấn mạnh có 5 trái chứ chưa phải 2, 3.There are five apples on the table => nhấn mạnh vấn đề là quả táo chứ chưa hẳn cam,There are five apples on the table => Để trên bàn chứ chưa hẳn trên ghế, xuất xắc tủ,

Trong một câu, phần đông các từ vựng tiếng Anh rất có thể được chia làm 2 loại.

Loại 1: những từ vựng trình bày nội dung (content words) như thể danh từ, cồn từ, tính từ, trạng từ. Các từ vựng này làm ra nghĩa của câu, có tính năng truyền tải tin tức đến tín đồ nghe.Loại 2: những từ cấu tạo (structure words) như thể giới từ, động từ lớn be, mạo từ,…. Các từ này chỉ đóng vai trò khiến cho một câu văn hoàn hảo và đúng ngữ pháp.

Khi nói giờ đồng hồ Anh, họ sẽ nhấn mạnh vấn đề vào các từ diễn đạt nội dung (stress) với lướt qua (de-stress) những từ cấu trúc, bởi vì những từ ngôn từ là đông đảo từ quan trọng và có nghĩa của câu, còn phần đông từ nằm trong về mặt cấu tạo là đa số từ ít đặc biệt hơn. Nói một cách dễ dàng nắm bắt hơn, trường hợp trong một câu, các từ ở trong về mặt cấu tạo bị lược quăng quật đi, chỉ với những từ nằm trong về mặt câu chữ thì fan nghe vẫn gọi được nghĩa của câu. Trái lại nếu bỏ đi nội dung words thì fan nghe thiết yếu hiểu được ý nghĩa sâu sắc của câu.

Nên hãy nhớ là những từ quan trọng đặc biệt sẽ được phát âm dài hơn, to hơn, và với âm cao hơn.

Từ nằm trong về phương diện nội dung: được nhấn trọng âm
Loại từ Ví dụ
Động trường đoản cú chínhsell, give, employ, talking, listening
Danh từcar, music, desk
Tính từbig, good, interesting, clever
Trạng từquickly, loudly, never
Trợ cồn từ (dạng tủ định)don’t, can’t, aren’t
Đại tự chỉ địnhthis, that, those, these
Từ nhằm hỏiWho, Which, Where
Từ nằm trong về mặt cấu trúc: ko được nhấn trọng âm
Loại từ Ví dụ
Đại từhe, we, they
Giới từon, at, into
Mạo từa, an, the
Từ nốiand, but, because
Trợ cồn từcan, should, must
Động từ bỏ ‘tobe’am, is, was

Ngữ điệu (intonation)

Ngữ điệu là gì?

Ngữ điệu trong giờ Anh là sự lên xuống giọng, ngắt nghỉ lúc nói, khi giao tiếp khiến cho kĩ năng nói của công ty trôi tan hơn, hấp dẫn và thoải mái và tự nhiên hơn. Fan ta sử dụng ngữ điệu trong tiếng Anh khi người ta muốn thể hiện cảm xúc của mình thông qua lời nói.

Tại sao lại học về ngữ điệu

Vậy trên sao họ lại buộc phải học về ngữ điệu tiếng Anh khi ao ước nói giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh như người phiên bản ngữ? Ngữ điệu có vai trò gì đối với giao tiếp? Thực ra, tương tự như trọng âm, câu hỏi hiểu và biết phương pháp sử dụng ngữ điệu tiếng Anh sẽ sở hữu lại cho bạn những lợi ích như:

Người khác vẫn hiểu vừa đủ ý mình muốn nói (ý nghĩa, thái độ, tình cảm)Nói gồm ngữ điệu để giúp bạn tiếp xúc tự nhiên, trôi chảy và thu hút hơnNghe cùng hiểu được mọi hàm ý sau mỗi tiếng nói của người phiên bản ngữ lúc giao tiếp. Người bạn dạng ngữ luôn dùng ngữ điệu sinh sống từng câu nói nên việc biết ngữ điệu sẽ hiểu rằng ý nghĩa, cách biểu hiện và cả cảm giác của họ.Quy tắc ngữ điệu

Trong giờ Anh có tía cách biểu đạt ngữ điệu: Lên giọng (Raise); Xuống giọng (Fall); Xuống giọng một trong những phần (Partical fall). Với trong từng trường thích hợp thì họ sẽ sử dụng những cách khác nhau.

khi đặt câu hỏi

Với những thắc mắc Yes/No ngữ điệu của bạn nên thấp ở đoạn đầu cùng lên dần ở phần cuối câu. Lấy ví dụ như:

Are you a teacher? – bạn là gia sư đúng không?Do you like music? – bạn có thích âm nhạc không?

Ta cũng cần phải lên giọng ở cuối rất nhiều câu xác định nhưng mang ý nghĩa sâu sắc của một câu hỏi. Ví dụ như:

You really think so? – Cậu thực sự nghĩ vậy sao?You don’t lượt thích this food? – Cậu không say đắm món này à?

Đối với những dạng câu hỏi có từ để hỏi, bạn lại bắt buộc xuống giọng ở cuối câu để diễn đạt sự trang nghiêm và yêu mong câu vấn đáp từ bạn đối diện. Nếu như bạn lên giọng trong thắc mắc có từ để hỏi, thì người bạn dạng xứ sẽ thấy hơi là kỳ quặc bắt buộc hãy cẩn thận nhé. Ví dụ như:

What are you doing here? – Cậu đang làm cái gi ở đây thế?Why don’t you lượt thích her? – Sao cậu lại không ưng ý cô ấy?

cần sử dụng trong câu è thuật bình thường

Với số đông câu mang tính chất trằn thuật thông thường chúng ta sử dụng ngữ điệu xuống vào thời gian cuối câu. Ví dụ như như:

I’ve been learning English for 5 years – Tớ đã học tiếng Anh được 5 năm rồi.She is my girlfriend. – Cô ấy là nữ giới của tớ.

dùng trong thắc mắc đuôi

Lên giọng sinh sống cuối câu hỏi đuôi nếu người đặt câu hỏi đang ý muốn biết câu trả lời chứ không phải là để khẳng định lại điều đã biết. Ví dụ như:

She is a teacher, isn’t she? – Cô ấy là giáo viên, đề nghị không?

Nếu để xác minh lại điều vẫn biết hay mong mỏi đợi một câu trả lời gật đầu với mình, chúng ta sẽ cần xuống giọng ở cuối câu. Ví dụ như:

This place is beautiful, isn’t? – khu vực này đẹp mắt nhỉ?That guy is quite smart, isn’t he? – anh chàng đó logic phết nhờ?

dùng trong câu liệt kê

Trong câu liệt kê, họ sẽ lên giọng nghỉ ngơi mỗi từ trong danh sách, duy chỉ bao gồm từ ở đầu cuối trong danh sách thì nên cần xuống giọng. Ví dụ như như:

I love chocolate, strawberry và pistachio ice cream.” – Tớ ưa thích kem socola, kem dâu với kem hạt dẻ.

khi muốn biểu lộ cảm xúc

Những cảm hứng mạnh như hạnh phúc, hào hứng, sợ hãi, bực bội, quá bất ngờ thường đã lên giọng. Ví dụ như như:

I can’t believe he gave you this camera! – Tớ quan yếu tin được là anh ấy tặng ngay cho cậu loại máy ảnh này!

Ngược lại, chúng ta sẽ cần sử dụng ngữ điệu xuống đối với các trường phù hợp như chán nản, mỉa mai, ko quan tâm. Ví dụ như ở lấy ví dụ như phía dưới, nếu sử dụng tông giọng thấp câu nói nghe sẽ rất mỉa mai. Và nếu là giọng mỉa mai thì thực ra người nói chả hào hứng xuất xắc vui mừng 1 chút nào cả:

I’m so excited for you. – Tôi vô cùng lấy làm mừng đến anh (thực ra tôi đã mỉa mai anh thôi). khi muốn nhấn mạnh sự quan trọng của một điều nào đó trong câu

Chúng ta sẽ lên giọng ở phần đông từ quan liêu trọng, ao ước được nhấn mạnh vấn đề hơn cả. Chẳng hạn như ở ví dụ bên dưới đây:

She brought a lot of blue shirts. – Ý muốn nhấn mạnh những chiếc áo có màu xanh (blue), chứ không hẳn vàng, hay đỏ.She brought a lot of blue shirts. – Ý muốn nhấn mạnh vấn đề nhiều (a lot of) mẫu áo chứ chưa hẳn một vài ba chiếc.She brought a lot of xanh shirts. – Ý mong nhấn mạnh đây là áo sơ mày chứ chưa phải váy tốt áo len.

sử dụng trong câu cảm thán

Trong câu cảm thán chúng ta cần xuống giọng nhằm thể hiện xúc cảm của mình. Tránh lên giọng, bởi như vậy người nghe đang nhầm tưởng bạn đang có thái độ mỉa mai, châm biếm. Lấy một ví dụ như:

What a beautiful smile you have! – Ồ, cô có niềm vui đẹp làm sao!

*

Cách rèn luyện trọng âm với ngữ điệu

Một số lưu ý nhỏ

ý thức được sự khác nhau giữa hai ngữ điệu Anh và Việt: vày chịu tác động của nhiều yếu tố chủ quan và khách hàng quan, cũng như do tác động của tiếng bà mẹ đẻ, chúng ta thường mắc tương đối nhiều lỗi phát âm, trong số ấy có ngữ điệu. Vày vậy, bọn họ cần tất cả ý thức về sự biệt lập giữa nhì ngôn ngữ. Nếu như không được xuất bản ý thức về sự khác hoàn toàn trên tức thì từ giai đoạn đầu của quá trình học thì sẽ tương đối khó hạn chế sau này.ý thức được sứ mệnh của nói đúng đắn và nói lưu lại loát: quan niệm sai trái khi chỉ chú ý phát âm rõ từng từ tiếng Anh mà không cần thiết phải thể hiện tại ngữ điệu dẫn đến sự việc nói cạnh tranh nghe, ko tự nhiên, lưu loát.luyện nói theo ngữ điệu bằng phương pháp bắt chước phương pháp người phiên bản ngữ nói rồi thu âm lại và tự nhận xét (kỹ thuật shadowing): Đây là phương pháp phản hồi kết quả khi chúng ta cũng có thể “nghe lại chính mình”, và học từ đều lỗi sai của mình.

Cách luyện tập trọng âm và ngữ điệu tiếng Anh

Luyện tập nhận trọng âm vào các từ bao gồm trong câu

Bước 1: Viết một câu hoàn chỉnh, đúng ngữ pháp với cấu trúcVD: I have lớn go to lớn schoolBước 2: gạch ốp chân tự chínhVí du: I have khổng lồ go to lớn schoolBước 3: Luyện nói“Have … go … school” với ngữ điệu, độ cao, độ ngân, độ khổng lồ như nhauBước 4: Thêm những từ còn lại“ I HAVE to GO to SCHOOL” với độ cao, độ ngân thấp hơn và nhỏ tuổi hơn

Lưu ý trong bước này đó là các từ “to” gần như gắn vào từ “go” và “school” sinh hoạt sau. Tức là: I HAVE/ toGO/ toSCHOOL

Luyện tập biểu thị ngữ điệu

Cách thuận tiện nhất đó là nhắc lại theo lời nói của người phiên bản xứ (shadowing technique tuyệt kỹ thuật loại bóng). Nghe thật kỹ lần đầu tiên và đọc phụ đề, kế tiếp nghe lại lần hai và nhắc lại. Chúng ta có thể xem clip hướng dẫn kỹ thuật bắt trước ở đây.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khi bạn tập nói không phải là nói, nhưng mà là nghe lại hầu như gì chúng ta vừa nói và đối chiếu với cách nói của người bạn địa. Vì chưng thực sự thì những gì người nghe đang nghe không giống với đều gì bạn tưởng tượng đâu, bạn phải ghi âm giọng của chính mình để đương đầu với sự thật.

Thế nhưng thắc mắc là nên phải tiến hành điều này như vậy nào khi bạn không biết buộc phải sử dụng phần mềm nào để rất có thể ghi âm và khiến cho bạn đối chiếu cùng với cách nói chuyện của người bạn dạng xứ? eEJOY sẽ giúp bạn thực hiện điều đó bằng tính năng Speak. Chúng ta có thể nghe đoạn clip với ngẫu nhiên chủ đề nào mình thích, eEJOY sẽ tạm dừng sau từng câu để bạn nhắc lại, cùng giúp thu âm bài nói của bạn để so sánh với lời nói gốc.

Bạn hoàn toàn có thể luyện tập với hơn 10.000 đoạn phim được update liên tục mỗi ngày, lắng nghe hàng nghìn giọng nói không giống nhau và thử mức độ với đủ các ngữ điệu. Bạn có thể dễ dàng chọn lựa chủ đề nhưng mà mình thích thú và video tương xứng với chuyên môn của bản thân nhờ hệ thống phân loại đoạn phim theo chủ đề và những khóa học tập của eJOY.Trải nghiệm phương pháp học mới cùng cùng với eJOY với cảm nhận bài toán học giờ Anh chưa lúc nào trở nên dễ ợt và thú vị như vậy tại eJOY GO.

*
Luyện kỹ thuật dòng bóng bên trên eJOY Go

Học giờ đồng hồ Anh miễn tầm giá cùng eJOY GO ngay

Bài tập thực hành

Đánh lốt vào rất nhiều từ có trọng âm trong các câu dưới đây, sau thời điểm trả lời xong, hãy rèn luyện đọc to rất nhiều câu đó nhé

John is coming over tonight. We are going to lớn work on our homework together.Ecstasy is an extremely dangerous drug.We should have visited some more castles while we were travelling through the back roads of France.Jack bought a new car last Friday.They are looking forward lớn your visiting them next January.Exciting discoveries lie in Tom’s future.Would you like to come over và play a trò chơi of chess?They have been having lớn work hard these last few months on their challenging experiment.Shakespeare wrote passionate, moving poetry.As you might have expected, he has just thought of a new approach khổng lồ the problem.

Xem thêm: Số E Mũ 1 Bằng Mấy - Tại Sao Lũy Thừa Với Số Mũ 0 Lại Bằng 1

Hãy xác định xem các câu sau đây có ngữ điệu ra sao

What is your favorite book?I like banana, apple, and mangoCan you play the guitar?

Bài rèn luyện với video

Hãy xem cuộc hội thoại trong video Friends sau đây và xác định trọng âm từ, trọng âm câu và ngữ điệu của từng câu nhé

Trên đấy là những phép tắc về ngữ điệu cùng trọng âm trong giờ đồng hồ Anh mà bạn phải nhớ để có thể nghe phát âm và giao tiếp tự nhiên như người bản xứ. Hãy luyện tập từng ngày để đạt được tác dụng tốt nhất các bạn nhé! khó khăn của bạn khi luyện nói có ngữ điệu với trọng âm là gì? Hãy share và cùng bình luận nha.