Trước đây những em sẽ được trình làng về Etilen CH2=CH2 đây chính là 1 trong số những hợp chất trong hàng Anken.

Bạn đang xem: Tính chất hoá học, công thức cấu tạo của anken và bài tập

Vậy Anken là gì? có tính chất hoá học tập và đặc thù vật lý đặc trưng nào? Được điều chế và ứng dụng như thế nào trong đời sống, chúng ta sẽ cùng mày mò qua nội dung bài viết dưới đây.

Tính chất hóa học, công thức cấu trúc của Anken và bài tập trực thuộc phần: CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO

I. AnKen là gì? Công thức cấu tạo và phương pháp gọi tên Anken

1. Anken là gì?

- Anken là đông đảo Hidrocacbon no, mạch hở trong phân tử tất cả chứa liên kết đôi C=C, tất cả công thức phân tử bao quát là: CnH2n (n≥2).

- Hợp hóa học trong hàng Anken gồm công thức đơn giản nhất là Etilen:CH2=CH2

Mô hình cấu trúc phân tử của Etilen C2H4

*
Mô hình kết cấu phân tử của Etilen C2H42. Tên thường gọi của AnKen (danh pháp)

• Tên thông thường: thương hiệu Ankan gồm cùng nguyên tử những bon thay đổi đuôi -an thành đuôi -ilen

Ví dụ: C3H6: propilen; C4H8: Butilen; C5H10 Pentilen

• Tên vậy thế: Gọi tên theo phong cách sau

+ chọn mạch chính là mạch C dài nhất tất cả chứa liên kết đôi

+ Đánh số C mạch bao gồm từ phía gần liên kết đôi hơn.

Cách gọi tên : địa điểm nhánh – tên nhánh – thương hiệu C mạch chính – vị trí link đôi – en

Ví dụ: : 2-metylbut-2-en

CH2=CH-CH2-CH3 : but-1-en

II. đặc thù vật lý của Anken

- Ở điều kiện thường, anken tự C2 đến C4 là chất khí. ánh sáng sôi, ánh nắng mặt trời nóng tung tăng theo khối lượng mol phân tử, các anken đều khối lượng nhẹ hơn nước.

- Anken là phần nhiều chất không màu hoà tan xuất sắc trong dầu ngấn mỡ và hầu như không tan trong nước.

III. đặc điểm hoá học tập của Anken

- Trong phân tử anken có liên kết đôi π, links này nhát bền (so với links đơn σ) bắt buộc Anken có đặc điểm đặc trưng là gia nhập phản ứng cộng, trùng hợp cùng oxi hóa.

1. Anken phản bội ứng cộng hidro (Anken + H2)

• Anken + H2 → Ankan

CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3

• Tổng quát: CnH2n + H2 → CnH2n+2

2. Anken phản ứng cùng hợp halogen (Cl2 , Br2)

- Etilen phản bội ứng cùng với Clo

CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl-CH2Cl (1,2-đicloetan)

- Etilen làm mất đi màu hỗn hợp brom

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br (1,2-đibrometan)

• Tổng quát: CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

* dấn xét: hỗn hợp brom là dung dịch thử dùng làm nhận biết etilen và anken nói chung. Nấc độ phản ứng của halogen giảm dần từ Cl2, Br2, I2.

3. Phản ứng cộng hợp Hidro halogenua

• Anken + HCl

CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2Cl

*- lưu giữ ý: Đồng đẳng của etilen lúc phản ứng sẽ tạo nên ra láo lếu hợp thành phầm có sản phẩm chính và sản phẩm phụ (clo cầm cố vào các vị trí khác nhau trong mạch cacbon).

CH3-CH=CH2 + HCl → CH3-CH2-CH2-Cl

• Anken + HBr

CH2=CH2 + HBr → CH3-CH2-Br

* lưu lại ý:

- Theo hàng HCl, HBr, HI phản ứng dễ dần.

- phản ứng cộng HX vào anken bất đối tạo nên hỗn đúng theo 2 sản phẩm.

- Đối với những anken không giống bất đối xứng khi cùng HX đang tuân theo nguyên tắc Maccôpnhicôp.

- Nếu tiến hành phản ứng cùng HBr vào anken tất cả xúc tác peoxit thì sản phẩm chính lại ngược luật lệ Maccopnhicop.

* quy tắc cộng Mac-côp-nhi-côp: Trong bội phản ứng cùng HX vào liên kết bội, nguyên tử H ưu tiên cộng vào nguyên tử Cacbon bậc phải chăng hơn, còn nguyên tử hay đội nguyên tử X ưu tiên cùng vào nguyên tử Cacbon bậc cao hơn.

4. Anken cộng hợp H2O (đun nóng, gồm axit loãng xúc tác)

- phản nghịch ứng cùng hợp nước của Etilen:

CH2=CH2 + H2O → CH3-CH2-OH

- những đồng đẳng của Etilen:

CH3-CH=CH2 + H2O → CH3-CH2-CH2-OH

* lưu lại ý: Đối với các anken không giống bất đối xứng khi cùng H2O cũng tuân theo phép tắc Maccôpnhicôp: team - OH lắp vào C bậc cao.

5. Bội phản ứng trùng phù hợp của Anken

- Khi tất cả xúc tác, áp suất cao, đun nóng

nCH2=CH2 (-CH­2–CH2-)n (Polietylen tuyệt PE)

nCH2=CH–CH3 (-CH2–CH(CH3)-)n (Polipropilen tốt PP)

- Sơ đồ phản ứng trùng hợp: nA (B)n

- bội nghịch ứng trùng hợp: Là quy trình cộng hợp tiếp tục nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tựa như nhau sinh sản thành phân tử bự (hợp hóa học cao phân tử).

6. Bội phản ứng oxi hoá của Anken

a) Anken bội phản ứng lão hóa không trả toàn

- chế tác thành ancol đa chức có 2 đội -OH hoặc đứt mạch C địa điểm nối đôi tạo thành thành anđehit hoặc axit.

- Anken làm mất đi màu hỗn hợp thuốc tím: Anken + KMnO4

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

Tổng quát:

3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

* nhấn xét: Anken làm mất màu hỗn hợp thuốc tím nên có thể dùng dung dịch thuốc tím để phân biệt anken.

- riêng CH2=CH2 còn gồm phản ứng thoái hóa không hoàn toàn tạo CH3CHO.

CH2=CH2 + 1/2O2 → CH3CHO

b) Anken làm phản ứng cháy (Anken + O2)

- Phương trình tổng quát: CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O

* lưu giữ ý: Đặc điểm phản bội ứng đốt cháy anken: nCO2 = nH2O.

IV. Điều chế cùng Ứng dụng của Anken

1. Điều chế Anken

a) Điều chế Anken trong phòng thí nghiệm

- tách nước từ ancol etylic:

C2H5OH -H2SO4 đặc, ≥ 170C→ C2H4 + H2O

- Tổng quát:

CnH2n+1OH -H2SO4 đặc, ≥ 170C→ CnH2n + H2O

b) Điều chế Anken vào công nghiệp

- Thu từ nguồn khí chế tao dầu mỏ.

- tách bóc H2 khỏi ankan:

CnH2n+2 CnH2n + H­2

- tách HX tự dẫn xuất CnH2n+1X:

CnH2n+1X + NaOH CnH2n + NaX + H2O

(trong 2 phản bội ứng tách bóc này cần chú ý quy tắc tách bóc Zaixep để xác minh sản phẩm chính: -OH và -X được ưu tiên bóc cùng nguyên tử H của C bậc cao).

- tách bóc X2 từ dẫn xuất đihalogen (2 nguyên tử halogen đính thêm với 2 nguyên tử C nằm bên nhau):

CnH2nX2 + Zn CnH2n + ZnBr2

- cùng H2 có xúc tác Pd/PbCO3 vào ankin hoặc ankađien:

CnH2n-2 + H2 → CnH2n

2. Ứng dụng của Anken

- Anken thường được dùng để làm sản xuất rượu, những dẫn xuất halogen và các chất khác.

- Để trùng hòa hợp polime: polietilen, poliprpilen.

- Etilen còn được dùng làm trái mau chín.

V. Bài xích tập về Anken

Bài 1 trang 132 SGK Hóa 11: So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu trúc và đặc điểm hóa học. Mang lại thí dụ minh họa.

* giải thuật bài 1 trang 132 SGK Hóa 11:

- Về điểm sáng cấu tạo: khác với ankan là phân tử chỉ chứa links σ, phân tử anken còn có chứa 1 link π nhát bền, dễ dàng gẫy.

- cho nên về tính chất hóa học có phần khác với ankan (ankan bao gồm phản ứng vậy là sệt trưng), anken mang đến phản ứng cùng là bội phản ứng quánh trưng.

Ví dụ:

C2H4 + H2 C2H6

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H4 + HBr → C2H5Br

- trong khi anken còn cho phản ứng trùng hợp, bội nghịch ứng làm mất màu dung dịch cùng thuốc tím.

CH2=CH2 + HBr → CH3-CH2-Br

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

nCH2=CH2 (-CH­2–CH2-)n (Polietylen xuất xắc PE)

Bài 4 trang 132 SGK Hóa 11: Trình bày phương thức hóa học nhằm :

a. Khác nhau metan với etilen.

b. Tách bóc lấy khí metan từ tất cả hổn hợp etilen.

c. Tách biệt hai bình ko dán nhãn đựng hexan và hex-1-en.

Viết phương trình hoá học tập của bội phản ứng đang dùng.

* giải thuật bài 4 trang 132 SGK Hóa 11:

a) Lần lượt cho metan với etilen trải qua dung dịch nước brom, chất nào làm cho dung dịch nước brom phai màu thì sẽ là etilen, hóa học nào không có tác dụng dung dịch nước brom nhạt màu thì đó là metan.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

- Br2 (dd nâu đỏ); CH2Br-CH2Br (không màu)

- CH4 không công dụng với hỗn hợp nước brom

b) Cho hỗn hợp khí (CH4 và C2H4) đi qua dung dịch nước brom dư, C2H4 sẽ công dụng với hỗn hợp nước brom, khí còn sót lại ra ngoài bình dung dịch nước brom là CH4.

- PTPƯ: CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

c) Lần lượt mang lại hexan với hex-1-en đi qua dung dịch nước brom, hóa học nào làm dung dịch nước brom phai và nhạt màu thì sẽ là hex-1-en, chất nào không làm cho dung dịch nước brom bay màu thì chính là hexan

- PTPƯ: CH2=CH-3-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-3-CH3

- Br2 (dd nâu đỏ); CH2Br-CHBr-3-CH3 (không màu)

- Hexan không tác dụng với dung dịch nước brom

Bài 5 trang 132 SGK Hóa 11: Chất nào tiếp sau đây làm mất màu hỗn hợp brom?

A. Butan

B. But-1-en

C. Cacbon đioxi

D. Metylpropan

* lời giải bài 5 trang 132 SGK Hóa 11:

- Đáp án: B. but-1-en

- PTHH: CH2=CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

- Br2 (dd nâu đỏ); CH2Br-CHBr-CH2-CH3 (không màu)

Bài 6 trang 132 SGK Hóa 11: Dẫn thong dong 3,36 lít láo hợp gồm etilen cùng propilen (đktc) vào hỗn hợp brom thấy dung dịch bị bay màu và không có khí bay ra. Khối lượng dung dịch sau làm phản ứng tăng 4,90gam.

a. Viết những phương trình hóa học và phân tích và lý giải các hiện tượng ở phân tích trên.

b. Tính thành phần tỷ lệ về thể tích của từng khí trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

* lời giải bài 6 trang 132 SGK Hóa 11:

a) Phương trình hóa học:

CH2=CH2 + Br2 (dd nâu đỏ) → CH2Br - CH2Br (dd không màu)

CH2=CH2-CH3 + Br2 (dd nâu đỏ) → CH2Br - CHBr-CH3 (dd ko màu)

b) gọi x, y theo lần lượt là số mol của etilen và propilen

- Theo bài ra, 3,36 lít lếu hợp gồm etilen và propilen bắt buộc có: x + y = 3,36/22,4 = 0,15(mol). (*)

- cân nặng dung dịch sau phản nghịch ứng tăng thêm 4,9 gam chủ yếu là cân nặng của tất cả hổn hợp etilen và propilen, đề nghị ta có: 28x + 42y = 4,9 (**).

- Giải hệ PT (*) và (**) được: x = 0,1(mol) ; y =0,05(mol).

Xem thêm: Phân Dạng Và Bài Tập Trắc Nghiệm Hàm Số 12 (Kèm Đáp Án), Bài Tập Trắc Nghiệm Chuyên Đề Hàm Số

⇒ %VC2H4 = %nC2H4 = % = 66,67%

⇒ %VC3H6 = %nC3H6 = % = 33,33%

Tính hóa học hóa học, công thức cấu tạo của Anken và bài xích tập - Hoá 11 bài 29 được biên soạn theo sách mới nhất và Được phía dẫn biên soạn bởi những thầy thầy giáo dạy xuất sắc tư vấn, ví như thấy hay hãy chia sẻ và phản hồi để đa số chúng ta khác tiếp thu kiến thức cùng.