Giải chất hóa học lớp 11 tập 2, giải bài Ankin trang 139 sgk hóa học 11, để học giỏi hóa học tập 11. Bài xích này để giúp các em nắm rõ được lý thuyết cũng như cách giải những bài tập của bài xích Luyện tập. Phương pháp làm đầy đủ, cụ thể và rõ ràng.


*

Nội dung nội dung bài viết gồm 2 phần:

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài xích tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp.

Bạn đang xem: Ankin hóa 11

1. Dãy đồng đẳng ankin

Ankinlà hầu hết hiđro cacbon mạch hở có 1 liên kết 3 (C≡C) vào phân tử.

CTTQ : CnH2n-2 (n ≥2)Ví dụ: C2H2, C3H4,…

2. Đồng phân

Ankin trường đoản cú C4 trở đi có đồng phân vị trí liên kết ba.

Từ C5 trở đi tất cả thêm đồng phân mạch cacbon.

2. Danh pháp

Tên thường:

Tên nơi bắt đầu ankyl liên kết với nguyên tử C của link ba + axetilen

Tên thay thế (danh pháp IUPAC):

Mạch không phân nhánh:

Tên mạch C chính + số chỉ địa chỉ nối bố + IN

Mạch phân nhánh:

Quy tắc:

Chọn mạch C lâu năm nhất chứa nối cha làm mạch chính.Đánh STT bên trên mạch C chính, ưu tiên C sở hữu nối cha có STT nhỏ nhất, ví như mạch vừa gồm nhánh vừa tất cả nối tía thì ưu tiên một là địa chỉ nối ba tiếp đến là địa chỉ nhánh thì ưu tiên hai.Gọi tên ankin phân nhánh :

Số chỉ vị trí-tên nhánh + thương hiệu mạch C thiết yếu + số chỉ trí nối bố + IN

II. đặc điểm vật lí

Nhiệt độ sôi, khối lượng riêng to hơn anken tương ứng.Ankin cũng không tan nội địa và nhẹ hơn nước như thể anken.

III. Tính chất hoá học

1. Phản bội ứng cộng

Cộng H2:

CH≡CH + H2→(Pd/PbCO3, to)CH2 = CH2

CH≡CH + 2H2→(Ni, to)CH3 ─ CH3

Cộng Br2, Cl2

CH≡CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 →CHBr2─CHBr2

Cộng HCl

CH≡CH + HCl→(HgCl2, 150 – 200oC)CHCl = CH2

CHCl = CH2 +HCl →(to, xt)CHCl2─CH3

Cộng nước (hiđrat hoá):

CH≡CH + H2O →(HgSO4, H2SO4)⥩CH3CHO

Lưu ý: phản bội ứng cộng HX, H2O vào các ankin trong hàng đồng đẳng của axetilen cũng tuân theo luật lệ Maccopnhicop như anken.

Phản ứng đimehoá, trimehoá.

Xem thêm: Diện Tích Tam Giác Trong Oxyz, Công Thức Tính Và Bài Tập Ví Dụ

2 CH≡CH→(to, xt)CH2 ═ CH─C≡CH3 CH≡CH→(to, xt)C6H6 (benzen)

2. Làm phản ứng thế bằng ion kim loại:

CH≡CH + 2AgNO3 + 2 NH3 → AgC≡CAg ↓vàng + 2 NH4NO3

Phản ứng này dùng để nhận biết những ankin 1 ( có link 3 nghỉ ngơi đầu mạch)

RC≡CH + 2 AgNO3 + 2 NH3→ RC≡CAg + 2 NH4NO3 .

3. Bội nghịch ứng oxi hoá

Phản ứng oxi hoá trả toàn:

CnH2n-2 + $frac3n-12$O2 → nCO2 + (n-1) H2O

Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn: Mất màu KMnO4

H2C=CH2 + KMnO4 + 4H2O → HOCH2-CH2OH + MnO2 + KOH