Khi nối những đầu dây dẫn điện với cùng 1 nguồn điện, ta chỉ thấy bóng đèn ở cốc đựng dung dịch NaCl bật sáng. Vậy dung dịch NaCl dẫn điện, còn nước cất và dung dịch saccarozơ ko dẫn điện.

Bạn đang xem: Bài 1 hóa 11

Nếu làm những thí nghiệm tương tự, người ta thấy: NaCl rắn, khan; NaOH rắn, khan; những dung dịch ancol etylic (C2H5OH), glixerol (C2H5(OH)3)không dẫn điện.

Ngược lại, các dung dịch axit, bazơ cùng muối phần đông dẫn điện.

2. Nguyên nhân tính dẫn điện của những dung dịch axit, bazơ và muối trong nước

Ngay từ năm 1887, A-rê-ni-ut (S.Arrhenius) đã mang thiết và sau đây thực nghiệm đã chứng thực rằng: 

Tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối là vì trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang năng lượng điện tích chuyển động tự do thoải mái được điện thoại tư vấn là những ion.

Quá trình phân li các chất trong nước ra ion là việc điện li. Những chất rã trong nước phân li ra ion được gọi là mọi chất năng lượng điện li . 

Vậy axit, bazơ với muối là phần đa chất điện li.

Sự điện li được trình diễn bằng phương trình điện li.

Ví dụ:

- muối phân li thành cation kim loại và anion nơi bắt đầu axit:

*

- Axit phân li thành cation H+ và anion gốc axit:

*

- Bazơ phân li thành cation kim loại và anion hiđroxit:

*

3. Định nghĩa sự năng lượng điện li

- Sự năng lượng điện li là quy trình phân li thành những ion (cation, anion) khi hóa học tan vào nước hoặc lạnh chảy.

- chất điện li là phần đông chất lúc tan vào nước sinh sản thành dung dịch dẫn năng lượng điện nhờ phân li thành ion.

II. PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1. Độ năng lượng điện li

- Để biểu lộ mức độ phân li ra ion của những chất năng lượng điện li, ta cần sử dụng khái niệm độ điện li.

+ Độ năng lượng điện li α (anpha) của một hóa học điện li là tỉ số giữa phân tử phân li thành ion (n) và tổng số bộ phận hòa rã (n0).

*

+ tỉ lệ phân tử cũng là tỉ lệ với số mol, nên αα bằng tỉ số phần nồng độ mol chất tan phân li thành Cp và tổng nồng độ mol của chất tan trong dung dịch Ct:

*

- Độ điện li α phụ thuộc vào:

+ bản chất của hóa học tan.

+ bản chất của dung môi.

+ sức nóng độ

+ Nồng độ hóa học điện li.

2. Chất điện li dạn dĩ và hóa học điện li yếu

a) Chất điện li mạnh

Chất điện li dũng mạnh là hóa học khi tung trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, α=1.

Những chất điện li bạo gan là các axit to gan lớn mật như HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, ...; các bazơ to gan lớn mật như NaOH, KOH, Ba(OH)2 ,... Và hầu như các muối.

Trong phương trình điện li của hóa học điện li mạnh, tín đồ ta dùng một mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li.

Ví dụ: 

*

b) chất điện li yếu

Chất điện li yếu hèn là chất khi tung trong nước chỉ có một trong những phần số phân tử hoà tung phân li ra ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử vào dung dịch.

Những hóa học điện li yếu ớt là các axit yếu ớt như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3 , ... ; các bazơ yếu như Bi(OH)3,Mg(OH)2 , ...

Trong phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li yếu, bạn ta dùng hai mũi tên ngược chiều nhau.

Xem thêm: Giáo Án Ngữ Văn 11 Bài Câu Cá Mùa Thu (Thu Điếu) Nguyễn Khuyến

Ví dụ:

*

Cân bằng điện li là cân đối động. Hệt như mọi thăng bằng hoá học khác, cân bằng điện li cũng theo đúng nguyên lí di chuyển cân bởi Lơ Sa-tơ-li-ê.