*

*

Lý thuyết vật lý 11 bài 11. Phương pháp giải một trong những bài toán về toàn mạch

I. Những xem xét trong phương pháp giải

- Toàn mạch là mạch điện gồm một nguồn điện gồm suất điện động E và điện trở vào r, hoặc gồm nhiều nguồn điện được ghép thành bộ nguồn bao gồm suất điện động Eb, điện trở trong rb và mạch không tính gồm các điện trở. Cần bắt buộc nhận dạng nhiều loại bộ nguồn và áp dụng công thức tương ứng để tính suất điện động với điện trở vào của bộ nguồn.

Bạn đang xem: Bài 11 vật lý 11

- Mạch ngoại trừ của toàn mạch bao gồm thể là các điện trở hoặc những vật dẫn được xem như những điện trở (ví dụ như những bóng đèn dây tóc) nối liền hai cực của nguồn điện. Cần cần nhận dạng và phân tích xem những điện trở này được mắc cùng nhau như thế như thế nào (nối tiếp hay song song). Trường đoản cú đó áp dụng định luật Ôm đối với từng các loại đoạn mạch tương ứng cũng tương tự tính điện trở tương đương của mỗi đoạn mạch và của mạch ngoài.

- Áp dụng định luật Ôm đối cùng với toàn mạch để tính cường độ mẫu điện mạch chính, suất điện động của nguồn điện hay của bộ nguồn, hiệu điện thế mạch ngoài, công cùng công suất của nguồn điện, điện năng tiêu hao của một đoạn mạch, … mà đề bài bác yêu cầu.

- những công thức cần sử dụng:

*
E = I(RN+r)E = I(RN+r) U = IRN = E−IrU = IRN = E−Ir Ang = EItAng = EIt Png= EIPng = EI A= UItA= UIt P= UIP =UI

II. Bài bác tập ví dụ

1. Bài bác tập 1

- Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong số đó nguồn điện gồm suất điện động E = 6 V và tất cả điện trở vào r = 2Ω, những điện trở R1= 5Ω, R2 = 10Ω và R3= 3 Ω.

*

a) Tính điện trở RN của mạch ngoài.

b) Tính cường độ dòng điện I chạy qua nguồn điện cùng hiệu điện thế mạch bên cạnh U.

c) Tính hiệu điện thế U1 giữa nhị đầu điện trở R1.

Hướng dẫn giải

a) Điện trở mạch không tính là RN = 18 Ω.

b) Áp dụng định luật Ôm mang lại toàn mạch, tính được loại điện mạch bao gồm chạy qua nguồn điện

đương của mạch ngoại trừ này là I = 0,3 A.

Từ kia tính được hiệu điện thế mạch ngoại trừ là U = 5,4 V.

c) Áp dụng định luật Ôm, tính được U1 = 1,5 V.

2. Bài tập 2

- Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện gồm suất điện động E = 12,5 V và có điện trở vào r = 0,4 Ω; đèn điện Đ1 có ghi số 12V – 6W ; đèn điện Đ2 loại 6 V – 4,5 W; Rb là một biến trở.

*

a) minh chứng rằng lúc điều chỉnh biến trở Rb có trị số là 8 Ω thì các đèn Đ1 và Đ2 sáng bình thường.

b) Tính công suất Png và hiệu suất H của nguồn năng lượng điện khi đó.

Hướng dẫn giải

a) Để những đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế mạch ngoài cần là U= 12 V. Áp dụng định luật Ôm, ta tìm được dòng điện chạy qua nguồn điện tất cả cường độ I = 1,25 A.

Từ đó suy ra cái điện chạy qua mỗi đèn gồm cường độ đúng bởi cường độ định nút I1 = 0,5 A; I2 = 0,75 A. Vậy những đèn sáng bình thường.

b) Công suất của nguồn điện lúc đó là Png=15,625 W.

Hiệu suất là H = 0,96 = 96%.

3. Bài xích tập 3

- có tám nguồn điện cùng nhiều loại với cùng suất điện động E = 1,5 V cùng điện trở vào r = 1 Ω. Mắc những nguồn này thành bộ nguồn hỗn vừa lòng đối xứng gồm hai dãy song song để thắp sáng bóng đèn một số loại 6V – 6W.

Coi rằng bóng đèn có điện trở như khi sáng bình thường.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện kín đáo gồm bộ nguồn và bóng đèn mạch ngoài.

b) Tính cường độ I của loại điện thực thụ chạy qua bóng đèn và công suất điện p. Của đèn điện khi đó.

c) Tính công suất Pb của bộ nguồn, công suất Pi của mỗi nguồn vào bộ nguồn cùng hiệu điện thế Ui giữa hai rất của mỗi nguồn đó.

Hướng dẫn giải

a) Vẽ sơ đồ mạch điện như đề bài yêu cầu.

b) Áp dụng định luật Ôm đến toàn mạch, ta tính được: I = 0,75 A; p = 3,375 W.

Xem thêm: Điện Phân Dung Dịch Hỗn Hợp Gồm 0 1 Mol Fecl3, Điện Phân Dung Dịch Hồn Hợp Gồm 0,1 Mol Fecl3

c) Áp dụng các công thức phù hợp, tính được:

Pb = 4,5 W; Pi = 0,5625 W; Ui = 1,125 V.