Hai điện tích điểm q1 = 3.10-8 C và q2  = - 4.10-8 C đặt cách nhau 10 cm trong chân không. Hãy tìm những điểm mà lại tại đó độ mạnh điện trường bằng không. Tại các điểm đó bao gồm điện ngôi trường không?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


+ Cường độ điện trường của một điện tích điểm trong chân không: (E = k over r^2)

+ Vecto cường độ điện trường (overrightarrow E ) của điện trường tổng hợp: (overrightarrow E = overrightarrow E_1 + overrightarrow E_2 )


Lời giải chi tiết

- Điện tích lũy q1 = 3.10-8 C đặt tại điểm A, q2  = - 4.10-8 C đặt ở điểm B, AB = 10cm.

Bạn đang xem: Bài 12 trang 21 lý 11

- gọi C là vấn đề mà trên đó độ mạnh điện trường bởi không.

- Gọi (overrightarrowE_1C) và (overrightarrowE_2C) là cường độ điện trường của q1 và q2 tại C.

- Cường độ điện trường tổng hợp tại C:

(overrightarrow E_C = overrightarrow E_1C + overrightarrow E_2C = 0 Rightarrow overrightarrow E_1C = - overrightarrow E_2C )

=> hai vecto này thuộc phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

 + nhì vecto cùng phương, tức là điểm C yêu cầu nằm trê tuyến phố thẳng AB.

 + nhị vectơ này bắt buộc ngược chiều, tức là C bắt buộc nằm ko kể đoạn AB.

 + nhì vectơ này có cùng độ lớn, có nghĩa là điểm C sát A rộng B do |q1| 2|.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện Đơn Giản, Hướng Dẫn Cách Đọc, Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện

Ta có hình vẽ:

*

Đặt AC = x, ta có :

(eqalign và E_1C = E_2C Leftrightarrow k q_1 ight over x^2 = kleft over left( AB + x ight)^2cr& Rightarrow left( AB + x ight)^2 over x^2 = left )

- bên cạnh đó còn buộc phải kể đến các điểm nằm hết sức xa q1 và q2. Tại điểm C và những điểm này thì độ mạnh điện trường cũng bằng không, tức là không gồm điện trường.


Mẹo kiếm tìm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + slovenija-expo2000.com"Ví dụ: "Bài 12 trang 21 SGK thứ lí 11 slovenija-expo2000.com"