Giải vở bài tập trang bị Lí lớp 9 bài bác 14: bài tập về hiệu suất điện với điện năng sử dụng

*

Nhằm mục tiêu giúp học tập sinh tiện lợi làm bài tập về nhà trong Vở bài bác tập thứ Lí lớp 9, shop chúng tôi biên soạn giải vở bài tập đồ vật Lí lớp 9 bài bác 14: bài tập về năng suất điện và điện năng áp dụng hay nhất, ngắn gọn bám đít nội dung sách vở và giấy tờ bài tập đồ Lí 9.

Bạn đang xem: Bài 14 vật lý 9

A - học theo SGK

Bài 1

a) Điện trở Rđ của đèn là:

*

Công suất phường của bóng đèn là: p. = U.I = 220V.0,341A ≈ 75W.

b) Điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày là:

A = phường .t = 75W.4.30.3600s = 32408640J

A = 32408640 : 3,6 . 106 ≈ 9kW.h = 9 “số”

hoặc A = p .t = 0,075.4.30kW.h ≈ 9kW.h = 9 “số”

Số đếm của công tơ điện tương ứng là: 9 số

Bài 2.

a) Số chỉ của ampe kế:

*

b) Điện trở của biến trở là:

*

Công suất tiêu thụ điện năng của đổi mới trở: Pb = Ub.Ib = 3V.0,75A = 2,25 W.

c) Công của chiếc điện sản ra ở vươn lên là trở trong 10 phút là:

Ab = Pb.t = 2,25.10.60 J = 1350 J

Công của chiếc điện sản ra sinh hoạt toàn đoạn mạch là:

A = U.I.t = 0,75.9.10.60 J = 4050 J

Bài 3

a) Vẽ sơ thứ mạch điện (hình 14.1)

*

Điện trở của đèn điện là:

*

Điện trở của bàn là:

*

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

*

b) Điện năng cơ mà đoạn mạch này tiêu thụ trong một giờ:

A = P.t = (PĐ + PBL).t = (100 + 1000). 3600 = 3960000J

= 3960000/3600000 = 1,1 kWh.

B - Giải bài xích tập

1. Bài tập vào SBT

Câu 14.1 trang 43 Vở bài tập vật Lí 9: D. Năng lượng nguyên tử.

Câu 14.2 trang 43 Vở bài bác tập đồ dùng Lí 9: C. Lượng điện năng thực hiện trong một đơn vị chức năng thời gian.

Câu 14.3 trang 43 Vở bài bác tập vật dụng Lí 9:

a) Điện năng thực hiện trong 30 ngày khi thắp sáng bình thường bóng đèn này mỗi ngày 4 tiếng là: A = 0,1.4.30 = 12kW.h = 4,32.107J

b) công suất của đoạn mạch nối tiếp:

Công suất của mỗi bóng đèn là: Pđ1 = Pđ2 = Pm/2 = 25 W

c) Điện trở của đèn sản phẩm hai là:

Cường độ dòng điện chạy qua nhị đèn là:

Công suất của đoạn mạch là: Pđm = I2.(R1 + R2) = 0,1952. (484 + 645,3) = 42,9 W

Công suất của đèn thứ nhất là:P1 = I2.R1 = 0,1952.484 = 18,4 W

Công suất của đèn thứ hai là: P2 = I2.R2 = 0,1952.645,3 = 24,5 W

Câu 14.4 trang 44 Vở bài bác tập vật dụng Lí 9: a) so sánh điện trở của nhị đèn:

Điện trở của đèn thứ nhất là: R1 = Uđm12/Pđm1 = 2202/100 = 484 Ω

Điện trở của đèn lắp thêm hai là: R2 = Uđm22/Pđm2 = 2202/40 = 1210 Ω

Lập tỉ lệ: R2/R1 = 1210/484 = 2,5 ⇒ R2 = 2,5R1. Vậy đèn 1 gồm điện trở bé dại hơn đèn 2 là 2,5 lần.

b) khi mắc nối liền hai đèn này vào hiệu điện gắng 220V thì đèn các loại 40 W đã sáng hơn vì đèn các loại 40 W gồm điện trở R2 lớn hơn nên có công suất P2 = I2.R2 to hơn (P2 = 20,4 W; P1 = 8,2 W).

Điện năng mạch điện tiêu thụ trong 1 giờ:

A = U.I.t = 220.0,13.3600 = 102960 J = 0,0286 kW.h

c) lúc mắc song song hai đèn vào hiệu điện gắng 220 V thì đèn 1 sáng hơn do đèn 1 có năng suất định mức lớn hơn nên sáng sủa hơn.

Điện năng mà mạch điện tiêu thụ trong 1 giờ là:

A = (P1 + P2).t = (100 + 40).3600 = 504000 J = 0,14 kWh.

Câu 14.5 trang 44 Vở bài xích tập đồ Lí 9:

a) Điện trở của bàn là lúc hoạt động bình thường là:

Điện trở của đèn điện dây tóc lúc hoạt động bình thường là:

b) bắt buộc mắc thông liền bàn là với đèn vào hiệu điện vắt 220V, vì:

Điện trở tương tự của mạch là: R12 = R1 + R2 = 22 + 302,5 = 324,5 Ω

⇒ chiếc điện chạy qua chúng có cường độ là:

Khi kia hiệu điện nắm đặt vào bàn là là: U1 = I.R1 = 0,678.22 = 14,9V

hiệu điện nạm đặt vào đèn là: U2 = I.R2 = 0,678.302,5 = 205,2V

Ta thấy U2 > Uđm2 phải đèn đã hỏng vì vậy không thể mắc tiếp liền hai lao lý điện này vào hiệu điện cụ 220V.

c) Hiệu điện thế bự nhất hoàn toàn có thể mắc tiếp liền đèn cùng bàn là:

Ta bao gồm cường độ định mức của bàn là cùng đèn tương ứng là:

Iđm1 = Pđm1/Uđm1 = 550/110 = 5A

Iđm2 = Pđm2/Uđm2 = 40/110 = (4/11) A = 0,364A.

Khi mắc thông liền hai điều khoản điện này thì mẫu điện chạy qua chúng bao gồm cùng cường độ và chỉ có thể lớn nhất là Imax = Iđm2 = 0,364 A, bởi vì nếu lớn hơn nữa thì bóng đèn đã hỏng. Vậy có thể mắc thông suốt hai giải pháp này vào hiệu năng lượng điện thế lớn số 1 là:

Umax = Imax.(R1 + R2) = 118 V.

Công suất của bàn là khi đó: P1 = R1.I2 = 22.0,3642 = 2,91 W.

Công suất của đèn lúc đó: P2 = R2.I2 = 302,5.0,3642 = 40 W.

Câu 14.6 trang 45 Vở bài tập đồ gia dụng Lí 9:

a) muốn quạt chạy thông thường thì cần mắc quạt vào hiệu điện cố định mức U = 12V.

Điện trở của quạt là: R = U2/P = 122/15 = 9,6 Ω.

Cường độ loại điện chạy qua quạt lúc đó: I = U/R = 12/9,6 = 1,25 A.

b) Điện năng quạt tiêu thụ trong một giờ là:

A = Pđm.t = 15.3600 = 54000J = 0,015kW.h

c) khi quạt chạy, điện năng được biến đổi thành cơ năng với nhiệt năng.

Điện trở của quạt:

2. Bài tập tương tự

Câu 14a trang 45 Vở bài xích tập đồ gia dụng Lí 9: 1 bàn là ghi 550W - 110V được mắc thông liền với một láng đèn gồm ghi 60W-110V vào mạch điện có hiệu điện cố gắng 220V.

a) Tính năng lượng điện trở của bàn là và đèn điện khi nó hoạt động bình thường?

b) Coi năng lượng điện trở của đèn điện và bàn là là không đổi, tính cường độ cái diện trải qua mạch.

Xem thêm: Đề Thi Thpt Toán 2016 - Đề Và Đáp Án Thpt Quốc Gia 2016 Môn Toán ❣️✔️

c) Tính công suất thực tiễn của bàn là và bóng đèn khi đó.

Tóm tắt

Bàn là: 550W - 110V

Bóng đèn: 60W - 110V

U = 220V

a) Rđèn, Rbl

b) I = ?

c) Pđèn, Pbl = ?

Lời giải:

a) Điện trở của dây tóc đèn điện Đ với bàn là lúc nó hoạt động thông thường lần lượt là:

*

b) Bàn là với đèn mắc nối liền thì năng lượng điện trở tương đương của mạch:

*

Khi đó cường độ loại điện trải qua mạch là:

*

c) Công suất thực tiễn của bàn là với bóng đèn lúc đó lần lượt là:

Pđèn = I2.R1 = 21,3 W

Pbl = I2. R2 = 216,4 W

Câu 14b trang 45 Vở bài bác tập đồ vật Lí 9: Hai bóng đèn có công suất định nấc là 40W và 60W, tất cả hiệu điện nắm định mức đồng nhất và được mắc thông liền vào mạch điện tất cả hiệu điện cụ đúng bằng hiệu điện núm định mức. Tính công suất của những bóng đèn lúc ấy ?