Các dung dịch axit đều phải sở hữu một số đặc thù chung, sẽ là tính chất của những cation H+ trong dung dịch.

Bạn đang xem: Bài 2 axit bazo và muối

2. Axit những nấc

Axit các nấc, phân li từng mức ra ion H+. Thông thường nấc sau yếu hơn nấc trước từ 104 đến 105 lần.

Ví dụ:

*

Phân tử H3PO4 phân li tía nấc ra ion H+, H3PO4 là axit tía nấc.

II. BAZƠ

1. Định nghĩa

Theo thuyết A-rê-ni-ut, bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH−.

Ví dụ:

NaOH → Na+ + OH−

Các hỗn hợp bazơ đều có một số đặc điểm chung, sẽ là tính chất của các anion OH− vào dung dịch.

2. Bazơ nhiều nấc

Bazơ các nấc phân lí từng nấc ra ion OH−

Ví dụ:

Ba(OH)2 là bazơ nhị nấc, phân li hai nấc ra ion OH−.

*

III. HIĐROXIT LƯỠNG TÍNH

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit lúc tan nội địa vừa rất có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ.

Ví dụ Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính

Sự phân li theo phong cách bazơ:

*

Sự phân li theo phong cách axit:

*

Các hiđroxit lưỡng tính thường chạm chán là Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sr(OH)2, Cr(OH)3... Chúng các ít chảy trong nước và lực axit (khả năng phân li ra ion), lực bazơ hồ hết yếu.

IV. MUỐI

1. Định nghĩa

Muối là hợp hóa học khi tung trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH+4 ) cùng anion nơi bắt đầu axit.

Ví dụ:

*

Muối nhưng anion gốc axit không còn hiđro có tác dụng phân li ra ion H+ (hiđro bao gồm tính axit) được hotline là muối trung hoà.

Ví dụ: NaCl, (NH4)3SO4, Na2CO3 

Nếu anion nơi bắt đầu axit của muối vẫn tồn tại hiđro có công dụng phân li ra ion H+ thì muối đó được gọi là muối axit.

Ví dụ: NaHCO3, NaH2PO4, NaHSO4

2. Sự điện li của muối bột trong nước

Hầu hết các muối khi tan nội địa phân li trọn vẹn ra cation sắt kẽm kim loại (hoặc cation NH+4) cùng anion cội axit (trừ một trong những muối như HgCl2, Hg(CN)2 ... Là các chất năng lượng điện li yếu).

Xem thêm: Những Bức Tranh Vẽ Về Chiếc Ô Tô Mơ Ước Đơn Giản Đẹp, Ghim Trên Ô Tô Mơ Ước

Ví dụ:

*

Nếu anion nơi bắt đầu axit còn hiđro bao gồm tính axit, thì gốc này tiếp tục phân li yếu ra ion H+.