Hàm số (y=frac1+cosxsinx) xác định khi (sinx eq 0Leftrightarrow x eq k pi,kin mathbbZ)

Vậy tập khẳng định của hàm số là (D=mathbbR setminus left k pi,kin mathbbZ ight \)
Bạn đang xem: Bài 2 trang 17 sgk toán 11

LG b

(y=sqrtfrac1+cosx1-cosx);

Phương pháp giải:

Hàm số có dạng (y = sqrt fracAB ) khẳng định khi và chỉ còn khi (left{ eginarraylfracAB ge 0\B e 0endarray ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàm số (y=sqrtfrac1+cosx1-cosx) xác định khi: (frac1 + cos x1 - cos x ge 0)

Vì ( 1 ge cos x ge - 1 Rightarrow 1 + cos x ge 0) và ( 1 - cos x ge 0 )

Do đó (frac1 + cos x1 - cos x ge 0) với đa số (x) vừa lòng (1 - cos x e 0)

( Leftrightarrow cos x e 1) ( Leftrightarrow x e k2pi ,k in mathbbZ)

Vậy tập xác minh của hàm số là (D=mathbbR setminus left k 2 pi,kin mathbbZ ight \)


LG c

(y=tan(x-fracpi 3));

Phương pháp giải:

Hàm số (y = an x) xác định khi còn chỉ khi (x e fracpi 2 + kpi ,,left( k in Z ight))

Lời giải đưa ra tiết:

Hàm số xác định khi (cosleft ( x-fracpi 3 ight ) eq 0) (Leftrightarrow x-fracpi 3 eq fracpi 2+kpi Leftrightarrow x eq frac5pi 6+kpi (kin Z))

Vậy tập xác định của hàm số (D=mathbbR setminus left frac5pi 6+k pi ,kin Z ight \)


LG d

( y=cot(x+fracpi 6)).

Phương pháp giải:

Hàm số (y = cot x) khẳng định khi và chỉ khi (x e kpi ,,left( k in Z ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàm số khẳng định khi (sin left ( x+fracpi 6 ight ) eq 0)

(Leftrightarrow x+fracpi 6 eq kpi Leftrightarrow x eq -fracpi 6+kpi,kin Z)

Vậy tập xác minh của hàm số là (D=mathbbR setminus left -fracpi 6+k pi ,kin Z ight \)

slovenija-expo2000.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 132 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp slovenija-expo2000.com


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện slovenija-expo2000.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Trắc Nghiệm Địa 11 Bài 1 - Câu Hỏi Trắc Nghiệm Bài 1 Địa Lí Lớp 11

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép slovenija-expo2000.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.