Sử dụng luật lệ I, tìm các điểm cực lớn và rất tiếu của hàm số. Tiếp nối giải phương trình(y_CT>0)( vì(y_CT>0)thì (y_CĐ>0)).

Bạn đang xem: Bài 5 trang 18 sgk giải tích 12

Tập xác định:(D=ℝ).

* cùng với (a=0)thì hàm số (y=-9x+b)không bao gồm cực trị.

* cùng với (a≠0), ta có:

(y"=5a^2x^2+4ax-9,,y"=0⇔5a^2x^2+4ax-9=0⇔left< eginalign & x=-dfrac95a \ và x=dfrac1a \ endalign ight. )

+) Với(ata gồm bảng đổi thay thiên

*

Vì(x_0=dfrac-59)là điểm cực lớn nên(dfrac1a=-dfrac59Leftrightarrow a=-dfrac95 )

Vì những cực trị của hàm số đầy đủ dương bắt buộc giá trị rất tiểu là số dương thì giá trị cực to cũng là số dương.

(y_CT=yleft( -dfrac95a ight)=yleft( 1 ight)=dfrac5a^23+2a-9+b=-dfrac365+b>0Leftrightarrow b>dfrac365 )

+) Với(a>0)ta bao gồm bảng trở nên thiên

*

Vì(x_0=dfrac-59)là điểm cực to nên(-dfrac95a=-dfrac59Leftrightarrow a=dfrac8125 )

Vì các cực trị của hàm số đầy đủ dương phải giá trị rất tiểu là số dương thì giá trị cực đại cũng là số dương.

(y_CT=yleft( dfrac1a ight)=dfrac53a+dfrac2a-dfrac9a+b>0Leftrightarrow b>dfrac400243)

Vậy(left{ eginalign và a=-dfrac95 \ và b>dfrac365 \ endalign ight. )hoặc(left{ eginalign và a=dfrac8125 \ và b>dfrac400243 \ endalign ight. ) thìcác rất trị của hàm số những là mọi số dương và(x_0=dfrac-59)là điểm rất đại.

Xem thêm: Hãy Tìm Ví Dụ Về Chuyển Đông Cơ Học, Trong Đó Chỉ Rõ Vật Được Chọn Làm Mốc

Ghi nhớ: phép tắc xét tìm rất trị: quy tắc I.1. Tìm tập xác định2.Tính đạo hàm(f"(x)). Tìm những điểm tại kia đạo hàm bởi 0 hoặc ko xác định.3. Lập bảng biến hóa thiên.4. Tự bảng trở thành thiên suy ra những điểm rất trị.

 


Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 2: cực trị của hàm số khác • Giải bài xích 1 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 Áp dụng luật lệ I, hãy... • Giải bài bác 2 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 Áp dụng nguyên tắc II, hãy... • Giải bài 3 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 chứng minh hàm... • Giải bài 4 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 chứng minh rằng với... • Giải bài bác 5 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tìm(a)và... • Giải bài 6 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 xác minh giá trị của...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 12 theo chương •Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để điều tra và vẽ thứ thị của hàm số - Giải tích 12 •Chương 1: Khối đa diện - Hình học tập 12 •Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ với hàm số lôgarit - Giải tích 12 •Chương 2: mặt nón, khía cạnh trụ, mặt ước - Hình học 12 •Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và vận dụng - Giải tích 12 •Chương 3: phương thức tọa độ trong không khí - Hình học 12 •Chương 4: Số phức - Giải tích 12
bài bác trước bài bác sau