Giải bài 56: Diện tích hình tam giác - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 143. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi vào bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Bạn đang xem: Bài 56 diện tích hình tam giác

A. Hoạt động cơ bản

Quy tắc tính diện tích hình tam giác:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.


*

Trong đó:

S là diện tícha là độ dài đáyh là chiều cao

Ví dụ: Tính diện tích hình tam giác có kích thước như hình vẽ:

Trả lời:

Diện tích hình tam giác ABC là:

*
=$frac6 imes 52$ = 15 ($cm^2$)

Đáp số: 15

*


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 145 sách VNEN toán 5 tập 1

Tính diện tích hình tam giác có:

a. Độ dài đáy là 9cm và chiều cao tương ứng là 4cm.

b. Độ dài đáy là 2,5dm và chiều cao tương ứng là 1,6dm

c. Độ dài đáy là 6m và chiều cao tương ứng là 25dm

d. Độ dài đáy là 82,5m và chiều cao tương ứng là 7,2m

=> xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 145 sách VNEN toán 5 tập 1

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng vào mỗi hình tam giác vuông sau:

=> xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 145 sách VNEN toán 5 tập 1

a.Tính diện tích hình tam giác vuông ABC

b. Tính diện tích tam giác vuông DEG

=> coi hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 146 sách VNEN toán 5 tập 1

Cho biết diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật ABCD là 1200

*
(Xem hình vẽ). Tính diện tích của mảnh ruộng hình tam giác DCE.

Xem thêm: Soạn Văn 10 Bài Khái Quát Văn Học Dân Gian Việt Nam Trang 16

=> xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 146 sách VNEN toán 5 tập 1

Quan sát các hình vẽ dưới đây, biết AM=MN=NB, em hãy nhận xét về diện tích các hình tam giác ADC, MDC, NCD và BDC

Hãy chỉ ra các hình tam giác có diện tích bằng nhau ở trong hình vẽ trên.