Giải toán 9 bài bác 8 Rút gọn gàng biểu thức đựng căn thức bậc hai là tâm huyết biên biên soạn của đội ngũ thầy giáo dạy xuất sắc toán trên toàn quốc. Đảm bào bao gồm xác, dễ hiểu giúp các em hiểu rõ thế như thế nào là Rút gọn gàng biểu thức cất căn thức bậc hai? để ứng dụng giải bài xích tập toán 9 bài bác 8 và bài tập liên quan.

Bạn đang xem: Bài 8 rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

bài 8 Rút gọn gàng biểu thức chứa căn thức bậc nhì thuộc: CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

I. Lý thuyết Rút gọn gàng biểu thức đựng căn thức bậc hai

- Để rút gọn biểu thức cất căn bậc hai, ta yêu cầu vận dụng kết hợp các phép tính và những phép biến đổi đã biết.

- khi rút gọn một dãy những phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa và khai phương thì máy tự thực hiện: khai căn trước rồi mang lại lũy thừa, tiếp đến đến nhân, chia, cộng, trừ

Ví dụ 1: chứng minh đẳng thức

*

Giải:

Ta có:

*

Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức

*

Giải:

Ta có:

*

Ví dụ 3: Rút gọn biểu thức

*

Giải:

Ta có:

*

Ví dụ 4: chứng minh đẳng thức

*

Giải:

Ta có:

*

II. Phía dẫn vấn đáp câu gỏi SGK toán 9 bài bác 8

Câu 1: Rút gọn gàng biểu thức

*

Câu 2: cho biểu thức

*
cùng a > 0, a ≠ 1 với B = 1

Hãy so sánh A cùng B

III. Gợi ý giải bài tập SGK toán 9 bài 8 Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 58 (trang 32 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:

*

Lời giải:

*

= √5 + √5 + √5 = 3√5

*

c) √20 - √45 + 3√18 + √72

= √4.5 - √9.5 + 3√9.2 + √36.2

= 2√5 - 3√5 + 9√2 + 6√2

= -√5 + 15√2

*

Bài 59 (trang 32 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau (với a > 0, b > 0):

*

Lời giải:

*

= 5√a - 4b.5a√a + 5a.4b√a - 2.3√a

= 5√a - 20ab√a + 20ab√a - 6√a = -√a

*

Bài 60 (trang 33 SGK Toán 9 Tập 1): Cho biểu thức

*

với x ≥ -1.

a) Rút gọn gàng biểu thức B;

b) tìm kiếm x làm thế nào cho B có giá trị là 16.

Lời giải:

a) Rút gọn:

*

b) Để B = 16 thì:

*

⇔ x + 1 = 16 ⇔ x = 15 (thỏa mãn x ≥ -1)

Bài 61 (trang 33 SGK Toán 9 Tập 1): Chứng minh các đẳng thức sau:

*

Lời giải:

a) thay đổi vế trái:

*

b) biến đổi vế trái:

*

Bài 62 (trang 33 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn những biểu thức sau:

*

Lời giải:

*

9√6 + 3√6 - √6 = 11√6

c) (√28 - 2√3 + √7)√7 + √84

= (√4.7 - 2√3 + √7)√7 + √4.21

= (2√7 - 2√3 + √7)√7 + 2√21

= (3√7 - 2√3)√7 + 2√21

= 3.7 - 2√21 + 2√21 = 21

*

Bài 63 (trang 33 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn những biểu thức sau:

*

Lời giải:

*

Bài 65 (trang 34 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn rồi đối chiếu giá trị của M cùng với 1, biết:

*

với a > 0 với a ≠ 1.

Xem thêm: Con Phò - Nghĩa Là Gì

Lời giải:

Ta có:

*

Vậy M Giải toán 9 bài bác 8 Rút gọn gàng biểu thức chứa căn thức bậc hai. Bài viết được biên soạn trên slovenija-expo2000.com

Giải toán 9 bài bác 8 Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai do đội hình giáo viên các kinh nghiệm huấn luyện môn toán biên soạn, bám sát kỹ năng chương trình SGK mới Toán học lớp 9. Được slovenija-expo2000.com tổng hợp và đăng trong chuyên mục giải toán 9 giúp các em học tốt môn toán đại 9. Nếu thấy tuyệt hãy bình luận và chia sẻ để nhiều người khác cùng học tập.