Bạn sẽ xem tư liệu "Đề bình chọn một tiết Chương II môn chất hóa học Lớp 8", để cài tài liệu cội về máy bạn click vào nút DOWNLOAD làm việc trên


Bạn đang xem: Bài kiểm tra 1 tiết hóa 8 chương 2

Tài liệu lắp kèm:

*
de_kiem_tra_mot_tiet_chuong_ii_mon_hoa_hoc_lop_8.pdf

Nội dung text: Đề khám nghiệm một tiết Chương II môn hóa học Lớp 8

i i chương 2 – h c 8 ư chúng ta c sinh: KIỂM TRA HÓA 8 thời gian làm bài xích 45 phút Lớ p: PHẢN ỨNG HÓA HỌC ĐỀ 1 Điểm số: Trường: . Trường đoản cú luận + Trắc nghiệm PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5đ). Khoanh tròn vào 1 giải đáp đúng nhất mang đến mỗi câu hỏi sau Câu 1: Sự biến hóa nào tiếp sau đây không phải là 1 trong những hiện tượng hóa học A. Đốt lưu huỳnh tạo thành thành khí sunfurơ B. Cô cạn dung dịch muối ăn được muối bột khan C. Hidro kết hợp với oxi chế tạo thành nước D. Nhôm cháy vào khí Clo chế tác thành nhôm clorua Câu 2: trọng lượng trước và sau một phản ứng chất hóa học được bảo toàn do A. Con số các hóa học không biến hóa B. Con số nguyên tử không đổi khác C. Links giữa những nguyên tử không đổi D. Không có tạo thành chất mới Câu 3: Điều kiện nhằm phản ứng hóa học xẩy ra là (1) những chất xúc tiếp nhau (2) đề xuất đun lạnh (3) cần có xúc tác (4) cần biến đổi trạng thái của chất các dữ kiện chính xác là A. (1) (2) (4) B. (1) (3) (4) C. (1) (2) (3) D. (2) (3) (4) Câu 4: Điểm khác nhau chủ yếu giữa sơ đồ phản ứng với phương trình phản ứng hóa học là A. Sơ đồ chỉ biểu thị chất phản ứng, phương trình thể hiện không thiếu B. Sơ vật dụng viết dầu mũi tên đường nét đứt, phương trình viết vết mũi tên tức tốc C. Sơ đồ không có sự bảo toàn số lượng nguyên tử, phương trình bao gồm sự bảo toàn này D. Toàn bộ các ý trên Câu 5: mang đến phản ứng hóa học sau: 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 . Sau khoản thời gian cân bởi phản ứng bên trên với những hệ số nguyên, buổi tối giản thì tỉ lệ hệ số giữa 2 hợp chất là A. 3:1 B. 6:3 C. 1:2 D. 3:2 Câu 6: Đốt fe trong lưu huỳnh tạo nên thành fe (II) sunfua. Phương trình nào biễu diễn đúng t0 A. 2Fe + S2  2FeS B. 2Fe + 3S Fe2S3 C. Sắt + S FeS D. Sắt + 2S FeS2 Câu 7: cho phản ứng: A + B + C  D. Biểu thức bảo toàn cân nặng nào sau đó là đúng A. MA + mB + mC = mD B. MA = mB + mC + mD C. MA + mB = mC + mD D. MA + mB - mC = mD Câu 8: cho 4 gam Ca cháy trong khí oxi chiếm được 5,6 gam CaO. Khối lượng khí oxi bội nghịch ứng là A. 1,2 gam B. 1,6 gam C. 8 gam D. 0,4 gam Câu 9: Đốt cháy quặng pirit sắt (FeS2) vào khí oxi thu được sắt (III) oxit (Fe2O3) và lưu huỳnh đioxit (SO2). Phương trình làm sao sau đây là đúng A. FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2 B. 2FeS2 + 4O2 Fe2O3 + 4SO2 C. 2FeS2 + O2 Fe2O3 + 2SO2 D. 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 Câu 10: trong một phản bội ứng hóa học, các chất gia nhập và các chất thành phầm phải đựng cùng A. Số phân tử của mỗi hóa học B. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố C. Số nguyên tử của mỗi hóa học D. Số nguyên tố tạo nên chất file word: H h c n ( 1i i chương 2 – h c 8 ư PHẦN II: TỰ LUẬN (5đ) Câu 1 (2đ): tuyên bố quy tắc bảo toàn khối lương vào một làm phản ứng hóa học. Cần từng nào gam Mg để phản ứng cùng với 7,1 gam khí Clo chế tạo thành 9,5 gam Magie clorua? Câu 2 (2đ): cân bằng những phản ứng hóa học sau t0 a) sắt + Cl2  FeCl3 b) FexOy + teo Fe + CO2 c) Al + Ni(NO3)2  Al(NO3)3 + Ni d) FeS + O2 Fe2O3 + SO2 Câu 3 ( đ): Tìm cực hiếm x, y cùng lập phương trình hóa học sau: Al + CuSO4 > Alx(SO4)y + Cu ết i Câu 1: trong một phản bội ứng hóa học, tổng trọng lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của những chất thâm nhập phản ứng.

Xem thêm: Tuyển Dụng Giáo Viên Toán 2019 Môn Toán Thcs, Ubnd Tỉnh Hà Nam Tuyển Dụng Giáo Viên Năm 2019

MMg = 2,4 gam. Câu 2: a) 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 b) FexOy + yCO xFe + yCO2 c) 2Al + 3Ni(NO3)2 2Al(NO3)3 + 3Ni d) 4FeS + 7O2 2Fe2O3 + 4SO2 Câu 3 2Al + 3CuSO4 Al2(SO4)3 + 3Cu tệp tin word: H h c n ( 2