Trả lời thắc mắc 1 bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 1 bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2. Trong các bất phương trình sau,

Xem lời giải
Bạn đang xem: Bài tập bất phương trình bậc nhất một ẩn lớp 8

Trả lời câu hỏi 2 bài 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 bài xích 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2. Giải các bất phương trình sau:

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 bài xích 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 3 bài bác 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Giải các bất phương trình sau (dùng phép tắc nhân):

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 4 bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 4 bài xích 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Lý giải sự tương đương...

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 5 bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 5 bài xích 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 6 bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 6 bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình: -0,2x-0,2>0,4x-2.

Xem giải mã


bài xích 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 19 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình theo quy tắc chuyển vế:

Xem giải thuật


Bài đôi mươi trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài trăng tròn trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình (theo quy tắc nhân):

Xem giải mã


bài 21 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 21 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Lý giải sự tương tự sau:

Xem lời giải


bài bác 22 trang 47 sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài xích 22 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và trình diễn tập nghiệm bên trên trục số:

Xem lời giải


bài bác 23 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích 23 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và trình diễn tập nghiệm bên trên trục số:

Xem giải thuật


bài bác 24 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 24 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình:

Xem giải thuật


bài xích 25 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình

Xem giải thuật


bài bác 26 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Hình vẽ sau màn trình diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình gồm cùng tập nghiệm)

Xem giải thuật


bài bác 27 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Đố. Bình chọn xem quý hiếm x = -2 tất cả là nghiệm của bất phương trình sau không:

Xem giải mã


bài bác 28 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích 28 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Cho bất phương trình x2 > 0

Xem giải thuật


bài 29 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 29 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Tìm x sao cho:

Xem lời giải


bài xích 30 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 30 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Một người dân có số tiền không quá 70 000 đồng có 15 tờ giấy bạc tình với hai các loại mệnh giá: nhiều loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi tín đồ đó tất cả bao nhiêu

Xem giải thuật


bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 31 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Tải Phần Mềm Và Hình Ảnh Sử Dụng Trong Sgk "Cùng Học Tin, Sách Giáo Khoa Tin Học Lớp 4 Quyển 2

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép slovenija-expo2000.com gởi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.