- Chọn bài bác -Bài 48: dấn biết một số cation trong dung dịchBài 49: nhấn biết một số anion trong dung dịchBài 50: dấn biết một số chất khíBài 51: chuẩn chỉnh độ axit - bazơBài 52: chuẩn chỉnh độ thoái hóa - khử bằng phương pháp pemanganatBài 53: Luyện tập: thừa nhận biết một số chất vô cơBài 54: Bài thực hành 8: Nhân biệt một trong những ion trong dung dịchBài 55: Bài thực hành thực tế 9: chuẩn chỉnh độ dung dịch

Xem toàn thể tài liệu Lớp 12: trên đây

Giải bài bác Tập hóa học 12 – bài 51: chuẩn độ axit – bazơ (Nâng Cao) góp HS giải bài xích tập, cung cấp cho các em một khối hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập tập thao tác làm việc khoa học, làm nền tảng cho bài toán phát triển năng lực nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 245 sgk Hóa 12 nâng cao): định nghĩa sự chuẩn độ? quan niệm điểm tương đương? quan niệm điểm cuối? đến thí dụ minh hoạ?

Lời giải:

Sự chuẩn chỉnh độ là cách khẳng định nồng độ của dung dịch.

– dung dịch thuốc thử vẫn biết đúng chuẩn nồng độ hotline là dung dịch chuẩn

– thời điểm mà chất cần xác minh nồng độ vừa tác dụng hết với dung dịch chuẩn chỉnh gọi là vấn đề tương đương

– Thời điểm xong xuôi chuẩn độ là điểm cuối.

Bạn đang xem: Bài tập chuẩn độ dung dịch có đáp án

Bài 2 (trang 245 sgk Hóa 12 nâng cao): rất cần được thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,25 M vào 50 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M với H2SO4 0,05M để thu được dung dịch gồm độ pH = 2,0?

A. 43,75 ml

B. 36,54 ml

C. 27,75 ml

D. 40,75 ml

Lời giải:

Đáp án B.

Ta bao gồm nHCl = 0,005; nH2SO4 = 0,0025 ⇒ nH+ = 2.nH2SO4 + nHCl = 0,01 mol.

nOH– = 0,25V (với V là thề tích NaOH thêm vào)

Phản ứng: H+ + OH– → H2O

Dung dịch thu được bao gồm pH = 2 ⇒ axit dư

nH+ dư = 0,01 – 0,25V

*

V = 0,03654 lít = 36,54 ml.

Bài 3 (trang 245 sgk Hóa 12 nâng cao): Từ các số liệu sau hãy vẽ vật thị màn trình diễn sự phát triển thành thiên pH của hỗn hợp trong quá trình chuẩn chỉnh độ hỗn hợp HCl 0,100 M bởi dung dịch NaOH 0,100 M.

Xem thêm: Bản Chất Của Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền Nhà Nước, Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền Nhà Nước

Trục hoành ghi thể tích dung dịch NaOH, trục tung ghi pH của dung dịch. Đường biểu diễn trên đồ gia dụng thị đó gọi là mặt đường định phân.
VNaOH01050909999,9100100,1101110
pH11,11,482,283,304,307,09,710,711,68

Lời giải: