Những bài xích kiểm tra bên trên lớp của thiết bị lý 11 thường là những bài bác tập từ luận. Vì vậy những bài bác tập từ luận tất cả đáp án này sẽ giúp bạn gọi hiểu sâu kỹ năng hơn, với rèn luyện khả năng làm bài tập bắt buộc thận, đúng chuẩn hơn.

Bạn đang xem: Bài tập chương điện tích điện trường có đáp án


BÀI TẬP TỰ LUẬN CHƯƠNG ĐIỆN TÍCH, ĐIỆN TRƯỜNG THEO CHUYÊN ĐỀ CÓ ĐÁP ÁN

CHỦ ĐỀ 1: ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT COULOMB

Bài 1: hai năng lượng điện q1 = 6.10-8C và q2= 3.10-7C đặt cách nhau 3cm vào chân không.

a. Tính lực xúc tiến giữa chúng.

b. Để lực này tăng thêm 4 lần thì khoảng cách giữa chúng là bao nhiêu.

c. Đưa hệ này vào nước có (varepsilon =81) thì lực liên quan giống câu a. Tìm khoảng cách giữa hai điện tích lúc này.

Bài 2: Hai điện tích điểm bằng nhau, đặt trong chân không biện pháp nhau một khoảng chừng r1 = 2 cm. Lực địa chỉ giữa bọn chúng là 1,6.10-4 N.

 a) tìm độ to hai năng lượng điện đó?

 b) khoảng cách r2 giữa chúng là bao nhiêu để lực tính năng giữa bọn chúng là 2,5.10-4 N?

ĐS : r= 1,6 cm.

Bài 3 : Hai năng lượng điện điểm q1 = -10-7 C cùng q2 = 5.10-8 C đặt ở hai điểm A cùng B trong chân không phương pháp nhau 5 cm. Khẳng định lực điện tổng hợp chức năng lên điện tích q0 = 2.10-8 C đặt tại điểm C làm thế nào để cho CA = 3 cm, CB = 4 cm.

*

Bài 4 : Hai năng lượng điện q1 = 8.10-8 C với q2 = -8.10-8 C đặt tại A và B trong không khí biện pháp nhau một khoảng chừng AB = 6 cm. Xác minh lực điện tác dụng lên q3 = 8.10-8 C đặt ở C nếu :

a) CA = 4 cm và CB = 2 cm.

b) CA = 4 cm và CB = 10 cm.

c) CA = CB = 5 cm.

ĐS:

 a) F = F1 + F2 = 0,18 N

b) F = F1 – F2 = 30,24.10-3 N

c) C nằm trong trung trực AB cùng F = 2F1.cosα = 2.F1. (fracAHAC)= 27,65.10-3 N

Bài 5 : Hai điện tích biện pháp nhau 30cm vào chân ko thì liên hệ nhau bằng một lực có độ khủng F. Giả dụ nhúng nó vào trong rượu (không đổi khoảng chừng cách) thì lực tương tác giảm sút 27 lần.

a) xác định hằng số điện môi của rượu

b) đề xuất giảm khoảng cách của chúng bao nhiêu để lực can dự giữa chúng vẫn như trong chân không.


Bài 6 : Hai trái cầu nhỏ dại được tích điện đều bằng nhau nhưng trái lốt nhau đặt tại hai điểm A và B cách nhau 4cm vào chân không. Lực hút giữa chúng là 8,1.10-4N.

a. Tính độ bự điện tích từng quả cầu

b. Mang lại hai quả cầu vào môi trường có (varepsilon)=4. ý muốn lực hút giữa bọn chúng không chuyển đổi thì khoảng cách giữa nhì quả ước trong trường hợp này là bao nhiêu ?

c. Trả sử nhị quả mong đặt trong môi trường thiên nhiên có hằng số năng lượng điện môi là (varepsilon)" . Khoảng cách vẫn là 4cm cùng lực hút là 2,7.10-4N. Hãy tính hằng số điện môi (varepsilon)" .

d. đến hai quả câu đụng vào nhau rồi bóc tách ra xa. Tính điện tích mỗi quả cầu sau khi tách ra.

Bài 7: Ba điện tích q1 = q2 = q3 = 1,6.10-19C để trong bầu không khí tại tía đỉnh của một tam giác phần đa với cạnh 16cm. Xác định véctơ lực công dụng lên q3?.

ĐS: 15,6.10-27N

Bài 1. Một năng lượng điện điểm q = 10-6C đặt trong không khí

a. Xác định cường độ năng lượng điện trường tại điểm phương pháp điện tích 30cm, vẽ vectơ cường độ điện trường trên điểm này

b. Đặt điện tích trong chất lỏng bao gồm hằng số năng lượng điện môi ε = 16. Điểm tất cả cường độ điện trường như câu a biện pháp điện tích bao nhiêu.


Bài 2: Hai năng lượng điện điểm quận 1 = 4.10-8C và q.2 = - 4.10-8C nằm thắt chặt và cố định tại hai điểm AB bí quyết nhau 20 cm trong chân không.

1. Tính lực hệ trọng giữa 2 năng lượng điện tích.

2. Tính cường độ điện ngôi trường tại:

a. điểm M là trung điểm của AB.

b. điểm N phương pháp A 10cm, bí quyết B 30 cm.

c. điểm I giải pháp A 16cm, cách B 12 cm.

d. điểm J nằm trê tuyến phố trung trực của AB biện pháp AB một đoạn 10(sqrt3) cm

Bài 3 : Tại nhì điểm A cùng B để hai năng lượng điện điểm q1 = trăng tròn μC và q2 = -10μC cách nhau 40 centimet trong chân không.

 a) Tính độ mạnh điện trường tổng hòa hợp tại trung điểm AB.

b) kiếm tìm vị trí độ mạnh điện ngôi trường gây bởi hai năng lượng điện tích bởi 0 ?

Bài 4 : Hai điện tích điểm quận 1 = 1.10-8 C và q.2 = -1.10-8 C để tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng chừng 2d = 6cm. Điểm M nằm trê tuyến phố trung trực AB, bí quyết AB một khoảng 3 cm.

a) Tính độ mạnh điện trường tổng phù hợp tại M.

 b) Tính lực điện trường tính năng lên điện tích q = 2.10-9 C để tại M.

Bài 5 : trên 3 đỉnh hình vuông cạnh a = đôi mươi cm, ta để 3 năng lượng điện tích cùng độ lớn q1 = q2 = q3 = 3.10 -6 C.


a. Tính độ mạnh điện ngôi trường tổng hợp tại tâm hình vuông ?

b. Trên đỉnh sản phẩm 4 hình vuông

c. Tính lực điện công dụng lên điện tích q4 = 8.10-8C đặt tại đỉnh thiết bị 4 này.

Bài 6 : Một quả cầu nhỏ khối lượng m = 1g, mang điện tích q = 10-5 C, treo bằng sợi dây mảnh và đặt trong điện trường hồ hết E. Lúc quả cầu nằm thăng bằng thì dây treo phù hợp với phương thẳng đứng một góc (alpha =60^0) . Xác minh cường độ năng lượng điện trường E, biết g = 10m/s2.

ĐS : E = 1730 V/m.

Bài 7 : Một năng lượng điện điểm q = 2.10-6C đặt cố định trong chân không.

 a) xác định cường độ điện trường tại điểm giải pháp nó 30 cm ?

 b) Tính độ mập lực điện chức năng lên năng lượng điện 1 μC đặt tại điểm đó ?

 c) Trong điện trường gây vị q, trên một điểm nếu để điện tích q1 = 10-4 C thì chịu công dụng lực là 0,1 N. Hỏi nếu đặt điện tích q2 = 4.10-5 C thì lực điện tác dụng là bao nhiêu ?

ĐS : a) 2.105 V/m, b) 0,2 N, c) 0,04 N

Bài 8:  Một điện tích q = -10-7C đặt tại điểm N trong điện trường của một điện tích Q thì chịu tác dụng của lực năng lượng điện F = 3.10-3N.

a) Tìm độ mạnh điện trường E trên điểm N.


b) Xác định năng lượng điện Q? biết rằng vectơ cường độ điện trường tại điểm N có chiều hướng vào năng lượng điện Q cùng NQ = 3cm.

CHỦ ĐỀ 3 : CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ.

Bài 1: Một e dịch chuyển một đoạn 0,6 centimet từ điểm M tới điểm N dọc theo một con đường sức điện của một điện trường phần đông thì lực điện sinh công 9,6.10-18J

 a Tính độ mạnh điện trường E

 b. Tính công mà lại lực điện ra đời khi e dịch chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N đến điểm P theo phương với chiều nói trên?

 c Tính hiệu điện nuốm UMN; UNP

 d. Tính tốc độ của e lúc nó tới p Biết vận tốc của e tại M bằng không.

ĐS: a) 104V/m; b6,4.10-18 J ; c) UMN = -60V, UNP = -40V ; d) 5,9.106m/s

Bài 2: Ba điểm A, B, C chế tạo thành một tam giác vuông trên C;

AC = 4cm, BC = 3cm và nằm trong một điện trường đều.

Vecto cường độ điện (vecE) trường tuy vậy song AC,

hướng từ A mang đến C và gồm độ to E = 5000V/m. Hãy tính:

 a) UAC, UCB,UAB.

 b) Công của điện trường khi e di chuyển từ A mang lại B cùng trên

đường gãy ACB. So sánh và giải thích kết quả.

*

ĐS: a) UAC = 200V; UBC = 0; UAB = 200V. B) (A_AB=A_ACB=-3,2.10^-17J)


Bài 3: ABC là 1 trong những tam giác vuông góc trên A được đặt trong năng lượng điện trường đều (vecE) .Biết (alpha =widehatABC=60^0,ABvecE.BC=6cm,U_BC=120V)

 a). Tra cứu UAC,UBA và độ lớn (vecE) .

 b). Đặt thêm sinh hoạt C một điện tích q = 9.10-10 C.Tính độ mạnh điện ngôi trường tổng vừa lòng tại A.

*

GIẢI

a. (Delta ABC) là ½ tam giác đều, vậy ví như BC = 6cm.

Suy ra: tía = 3cm cùng AC = (frac6sqrt32=3sqrt3)

UBA = UBC = 120V, UAC = 0

E = (fracUd=fracU_BABA=4000V/m).

b. (overrightarrowE_A=overrightarrowE_C+vecERightarrow E_A=sqrtE_C^2+E^2=5000V/m)

Bài 4: Hai bản kim các loại phẳng tuy nhiên song có điện tích trái vệt đặt biện pháp nhau 2cm. độ mạnh điện trường thân hai phiên bản là E = 3000V/m. Sát bản mang năng lượng điện dương, ta đặt một hạt có điện dương có khối lượng m = 4,5.10-6 g và có điện tích q = 1,5.10-2 C.tính

 a) Công của lực năng lượng điện trường lúc hạt có điện chuyển động từ bạn dạng dương sang phiên bản âm.

 b) tốc độ của hạt với điện khi nó đập vào bản âm.

ĐS: a) A = 0,9J; b) v2 = 2.104m/s


Bài 1 :  một tụ điện phẳng hình trụ có nửa đường kính là 4cm, thân hai bản là một lớp năng lượng điện môi có (varepsilon =2), khoảng cách giữa hai bản là 2cm. Đặt vào tụ hiệu điện cụ U = 200V.

a. Tính năng lượng điện dung của tụ

b. Điện tích của tụ điện

c. Năng lượng của tụ điện

Bài 2 : cho hai bạn dạng của một tụ điện phẳng bao gồm dạng hình trụ bán kính R = 30cm, khoảng cách giữa hai bản là d = 5mm, môi trường thiên nhiên giữa hai phiên bản là không khí.

a. Tính điện dung của tụ điện

b. Hiểu được không khí chỉ với tính chất bí quyết điện khi cường độ điện trường tối đa là 3.105V/m. Hỏi :

a) hiệu năng lượng điện thế lớn số 1 giữa hai bản mà chưa xảy ra phóng điện

b) có thể tích điện mang đến tụ điện điện tích lớn số 1 là từng nào mà tụ điện không trở nên đánh thủng ?

ĐS : a) 5.10-10F, b) Ugh = 1500V và Qgh = 75.10-8C.

Bài 3 : Tụ năng lượng điện phẳng gồm hai bản tụ hình vuông cạnh a = đôi mươi cm, đặt giải pháp nhau 1 cm, chất điện môi thân hai phiên bản tụ là chất thủy tinh có (varepsilon) = 6. Hiệu điện cố giữa hai bản tụ là 50V.

a. Tính năng lượng điện dung của tụ?

b. Tính điện tích nhưng mà tụ vẫn tích được?


c. Giả dụ tụ được tích năng lượng điện dưới hiệu điện chũm U’ thì năng lượng điện trường tích điểm trong tụ là 531.10-9 J. Tính điện tích trên mỗi bản tụ khi đó?

ĐS:a)2,12.10-10F; b)1,06.10-8C; c)1,5.10-8C

Bài 4: Một tụ năng lượng điện phẳng gồm điện môi ko khí; khoảng cách giữa 2 bản là d = 0,5 cm; diện tích một bạn dạng là 36 cm2. Mắc tụ vào nguồn điện bao gồm hiệu điện thế U=100 V.

1. Tính điện dung của tụ điện cùng điện tích tích bên trên tụ.

2. Tính năng lượng điện trường vào tụ điện.

3. Nếu fan ta ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi nhúng nó chìm hẳn vào một trong những điện môi lỏng có hằng số điện môi ε = 2. Tìm điện dung của tụ và hiệu điện nắm của tụ.

4. Nếu người ta ko ngắt tụ ngoài nguồn và gửi tụ vào năng lượng điện môi lỏng như tại phần 3. Tính năng lượng điện tích cùng hđt thân 2 phiên bản tụ

ÔN TẬP CHƯƠNG I 

Bài 1. Hai năng lượng điện đặt phương pháp nhau một khoảng chừng r trong bầu không khí thì lực địa chỉ giữa bọn chúng là (2.10^-3N)N. Nếu với mức cách đó mà đặt trong điện môi thì lực tương tác giữa chúng là (10^-3)N.

a/ xác định hằng số điện môi của năng lượng điện môi.


b/ Để lực liên tưởng giữa hai điện tích khi đặt trong điện môi bởi lực tương tác lúc đặt trong bầu không khí thì phải để hai điện tích biện pháp nhau bao nhiêu? Biết trong bầu không khí hai năng lượng điện tích bí quyết nhau 20cm.

ĐS: (varepsilon) =2 14,14cm.

Bài 2. Hai điện tích gồm độ lớn bằng nhau, đặt phương pháp nhau 25cm trong năng lượng điện môi gồm hằng số điện môi bởi 2 thì lực địa chỉ giữa chúng là 6,48.10-3 N.

a/ xác minh độ lớn các điện tích.

b/ Nếu gửi hai năng lượng điện đó ra ko khí cùng vẫn giữ khoảng cách đó thì lực liên can giữa chúng biến đổi như cố nào? vày sao?

Bài 3: Trong chân không, mang đến hai điện tích (q_1=-q_2=10^-7C) đặt ở hai điểm A cùng B biện pháp nhau 8cm. Tại điểm C nằm trê tuyến phố trung trực của AB và giải pháp AB 3cm người ta đặt điện tích (q_0=10^-7C) . Xác định lực điện tổng hợp chức năng lên qo.

ĐS: (F_0=57,6.10^-3N)

Bài 4. Hai điện tích điểm q1 = 3.10-8 C ; q2 = 2.10-8 C đặt tại hai điểm A và B trong chân không, AB = 5cm. Điện tích (q_0=-2.10^-8C) đặt tại M, MA = 4cm, MB = 3cm. Khẳng định lực năng lượng điện tổng hợp tính năng lên (q_0).


ĐS: (F_0approx 5,23.10^-3N) .

Bài 5. Một điện tích điểm q = 10-6C đặt trong không khí

a,Xác định độ mạnh điện trường tại điểm cách điện tích 30cm, vẽ vectơ cường độ điện trường trên điểm này

b, Đặt năng lượng điện trong hóa học lỏng có hằng số năng lượng điện môi ε = 16. Điểm tất cả cường độ điện trường như câu a bí quyết điện tích bao nhiêu.

Bài 6: Cho nhị điểm A cùng B cùng nằm bên trên một đường sức của điện trường vày một điện tích điểm q > 0 khiến ra. Biết độ mập của độ mạnh điện trường tại A là 36V/m, tại B là 9V/m.

a. Xác định cường độ năng lượng điện trường trên trung điểm M của AB.

b. Nếu để tại M một năng lượng điện điểm q0 = -10-2C thì độ lớnn lực điện tính năng lên q0 là bao nhiêu? xác minh phương chiều của lực

Bài 7: Hai năng lượng điện điểm q1 = 2.10-8 C ; q2 = -2.10-8 C để tại hai điểm A cùng B biện pháp nhau một quãng 10cm trong không khí.

a) xác minh cường độ năng lượng điện trường tại điểm O là trung điểm của AB.

b) xác minh cường độ điện trường trên điểm M cùng với MA = 8cm và MB = 6cm.

c) xác định lực tĩnh điện tác dụng lên điện tích (q_0=+2.10^-6C) đặt tại nhì điểm O cùng M vào hai 


Bài 8: Đặt hai điện tích q1 = q2 = 4.10-8C tại nhì điểm A với B vào chân không cách nhau 4cm. Xác định véctơ cường độ điện trường tại điểm:

a. M với MA = 1cm; MB = 3cm.

b. N với N nằm trên phố trung trực của AB và giải pháp AB là 2cm.

c. P với phường nhìn đoạn AB dưới 1 góc vuông và PA = (sqrt3) PB.

d. Phải gắng q2 bằng q2’ có dấu và độ lớn bằng bao nhiêu để véctơ độ mạnh điện trường trên điểm P song song cùng với AB.

Xem thêm: Ví Dụ Về Bất Phương Trình Một Ẩn, Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

e. Xác xác định trí điểm H để CĐĐT tại kia triệt tiêu.

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn thiết bị lý lớp 11 - coi ngay