Bài tập trắc nghiệm con lắc đối kháng có lời giải

Với bài tập trắc nghiệm nhỏ lắc 1-1 có giải mã Vật Lí lớp 12 tổng thích hợp 60 bài tập trắc nghiệm bao gồm lời giải cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài tập bé lắc 1-1 từ kia đạt điểm trên cao trong bài xích thi môn đồ vật Lí lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập con lắc đơn có đáp án

*

Câu 1.Con lắc solo gồm thứ nặng khối lượng m treo vào sợi dây tại địa điểm có vận tốc trọng ngôi trường g, giao động điều hoà với chu kỳ luân hồi T phụ thuộc vào

A. L với gB. M và lC. M với gD. M, l và g

Lời giải:

chọn A. Chu kỳ luân hồi của bé lắc đối chọi là , cho nên vì thế T chỉ phụ thuộc l vào g.

Câu 2. bé lắc đối kháng chiều lâu năm l xấp xỉ điều hoà cùng với chu kỳ

*

Lời giải:

chọn C. Chu kỳ của bé lắc đơn là .

Câu 3. bé lắc đơn xê dịch điều hoà, lúc tăng chiều dài của bé lắc lên 4 lần thì tần số giao động của bé lắc:

A. Tạo thêm 2 lần.

B. Sụt giảm 2 lần.

C. Tăng thêm 4 lần.

D. Giảm đi 4 lần.

Lời giải:

chọn B. Tần số xấp xỉ của nhỏ lắc solo là

*
, khi tăng chiều dài lên 4 lần thì tần số giảm xuống 2 lần.

Câu 4. Trong dao động điều hoà của nhỏ lắc đơn, phát biểu làm sao sau đấy là đúng?

A. Sức lực kéo về phụ thuộc vào chiều lâu năm của nhỏ lắc.

B. Khả năng kéo về dựa vào vào trọng lượng của đồ nặng.

C. Vận tốc của vật phụ thuộc vào cân nặng của vật.

D. Tần số góc của vật phụ thuộc vào vào khối lượng của vật.

Lời giải:

chọn B. Sức kéo về (lực hồi phục) trong bé lắc đối kháng là thành phần trọng lực chức năng lên thiết bị được chiếu lên phương tiếp tuyến đường với quỹ đạo chuyển động, và có mức giá trị P2 = Psinα = mgsinα cho nên vì thế lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật.

Câu 5. con lắc đối chọi (chiều lâu năm không đổi), giao động với biên độ nhỏ tuổi có chu kỳ phụ thuộc vào

A. Trọng lượng của con lắc.

B. Trọng lượng của con lắc.

C. Tỉ số giữa cân nặng và trọng lượng của con lắc.

D. Cân nặng riêng của bé lắc.

Lời giải:

lựa chọn C. Tỉ số giữa trọng lượng và khối lượng của bé lắc chính là gia tốc trọng trường tại vị trí vật dao động.

Câu 6. bé lắc đơn xấp xỉ điều hoà với chu kỳ 1s tại khu vực có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, chiều dài của bé lắc là

A. L = 24,8 mB. L = 24,8 cmC. L = 1,56 mD. L = 2,45 m

Lời giải:

chọn B. Chu kỳ của con lắc solo , suy ra chiều nhiều năm của bé lắc là l = T2g/(4π2) = 0,248 m = 24,8 cm.

Câu 7. con lắc đơn dao động điều hoà tại vị trí có tốc độ trọng ngôi trường 9,81 m/s2, với chu kỳ T = 2s. Chiều nhiều năm của nhỏ lắc là

A. L = 3,120 mB. L = 96,60 cmC. L = 0,993 mD. L = 0,040 m

Lời giải:

Chọn C.

Câu 8. Ở địa điểm mà con lắc đối kháng đếm giây (chu kỳ 2s) bao gồm độ lâu năm 1 m, thì bé lắc đơn có độ dài 3 m sẽ xê dịch với chu kỳ luân hồi là

A. T = 6 sB. T = 4,24 sC. T = 3,46 sD. T = 1,5 s

Lời giải:

chọn C. Nhỏ lắc solo khi chiều dài là l1 = 1 m dao động với

*

Con lắc đối kháng khi chiều dài là l2 = 3 m xấp xỉ với chu kỳ luân hồi

*

Một nhỏ lắc đối chọi có độ lâu năm l1 giao động với chu kỳ luân hồi T1 = 0,8 s. Một bé lắc đơn khác gồm độ dài l2 giao động với chu kỳ luân hồi T1 = 0,6 s. Chu kỳ luân hồi của nhỏ lắc đơn có độ lâu năm l1 + l2 là

A. T = 0,7 sB. T = 0,8 sC. T = 1,0 sD. T = 1,4 s

Lời giải:

chọn C. Bé lắc 1-1 khi chiều dài là l1 dao động với chu kỳ luân hồi

*

Con lắc đối chọi khi chiều nhiều năm là l2 giao động với chu kỳ luân hồi

Con lắc đơn khi chiều nhiều năm là l1 + l2 xê dịch với chu kỳ luân hồi

*

Câu 10. Một nhỏ lắc đơn có độ lâu năm , trong khoảng thời hạn Δt nó thực hiện được 6 dao động. Người ta giảm bớt độ dài của nó đi 16 cm, cũng vào khoảng thời hạn Δt như lúc trước nó thực hiện được 10 dao động. Chiều nhiều năm của con lắc lúc đầu là

A. L = 25 mB. L = 25 cmC. L = 9 mD. L = 9 cm

Lời giải:

lựa chọn B. Khi nhỏ lắc 1-1 có độ nhiều năm , trong khoảng thời hạn Δt nó triển khai được 6 dao động. Người ta giảm sút độ dài của nó đi 16 cm = 0,16 m, cũng vào khoảng thời hạn Δt như lúc trước nó thực hiện được 10 dao động. Ta tất cả biểu thức sau:

*

Giải phương trình ta được l = 0,25 m = 25 cm

Câu 11. trên một nơi tất cả hai bé lắc đơn đang xấp xỉ với những biên độ nhỏ. Trong thuộc một khoảng tầm thời gian, người ta thấy nhỏ lắc trước tiên thực hiện tại được 4 dao động, con lắc sản phẩm hai thực hiện được 5 dao động. Tổng chiều nhiều năm của hai bé lắc là 164 cm. Chiều nhiều năm của mỗi con lắc thứu tự là

A. L1 = 100 m, l2 = 6,4 m.

B. L1 = 64 cm, l2 = 100 cm.

C. L1 = 1,00 m, l2 = 64 cm.

D. L1 = 6,4 cm, l2 = 100 cm.

Lời giải:

Chọn C. Bé lắc đối kháng có độ lâu năm 1, vào khoảng thời gian Δt nó thực hiện được 4 dao động. Con lắc đơn có độ dài l2 = 1,6 – l1 cũng vào khoảng thời hạn Δt như trước đó nó tiến hành được 5 dao động. Ta có biểu thức sau:

*

Giải phương trình ta được l1 = 1,00 m, cùng suy ra l2 = 0,64 m = 64 cm

Câu 12. Một đồng hồ đeo tay quả lắc chạy đúng tại một chỗ trên mặt đất. Tín đồ ta đưa đồng hồ từ mặt đất lên độ cao h = 5 km, nửa đường kính Trái khu đất là R = 6400 km (coi nhiệt độ không đổi). Từng ngày đêm đồng hồ thời trang đó chạy

A. Cấp tốc 68sB. Chậm 68sC. Nhanh 34sD. Chậm rì rì 34s

Lời giải:

Chọn B. Chu kỳ của con lắc khi ở mặt đất là

Khi bé lắc ở chiều cao h = 5 km thì chu kỳ giao động là

*
suy ra g’ T → đồng hồ chạy chậm. Trong mỗi ngày đêm đồng hồ thời trang chạy chậm rì rì một lượng là Δt = 24.3600(T/T" - 1), cố kỉnh số ta được Δt = 68 s

Câu 13. Một bé lắc đối chọi có chu kỳ giao động T = 4s, thời hạn để nhỏ lắc đi từ bỏ VTCB cho vị trí có li độ cực to là:

A. T = 0,5sB. T = 1,0sC. T = 1,5sD. T = 2,0s

Lời giải:

Chọn B. Thời hạn con nhấp lên xuống đi trường đoản cú VTCB cho vị trí bao gồm li độ cực to là T/4.

Câu 14. Một nhỏ lắc đối chọi có chu kỳ xê dịch T = 3s, thời hạn để con lắc đi trường đoản cú VTCB mang đến vị trí gồm li độ x = A/2 là

A. T = 0,250sB. T = 0,375sC. T = 0,750sD. T = 1,50s

Lời giải:

*

Chọn A. áp dụng quan hệ giữa vận động tròn phần lớn và xấp xỉ điều hoà, ta có thời hạn vật hoạt động từ VTCB mang đến vị trí có li độ

x = A/2 là t = (π/6)/ω = T/12 = 0,250 s

Câu 15. Một nhỏ lắc đối chọi có chu kỳ giao động T = 3s, thời gian để bé lắc đi tự vị trí gồm li độ x = A/2 mang đến vị trí tất cả li độ cực to x = A là

A. T = 0,250sB. T = 0,375sC. T = 0,500sD. T = 0,750s

Lời giải:

Chọn C

Câu 16. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc là 60° ngơi nghỉ nơi gồm gia tốc trọng lực bằng 10 m/s2. Tốc độ của bé lắc khi qua vị trí cân bằng là 4 m/s. Tính độ dài của dây treo con lắc.

A. 0,8 m B. 1 mC. 1,6 m D. 3,2 m

Lời giải:

*

Chọn C. Sử dụng bảo toàn cơ năng (mv2)/2 = mgh

Với biên độ góc là 60° em vẽ hình đang thấy độ cao h = 1/2

Nên

*

Câu 17. Một bé lắc solo gồm quả cầu nhỏ dại khối lượng m treo vào gai dây gồm chiều dài l = 40 cm. Bỏ qua sức cản ko khí. Đưa con lắc lệch khỏi phương trực tiếp đứng góc α0 = 0,15 rad rồi thả nhẹ, quả cầu xấp xỉ điều hòa. Quãng đường cực to mà quả ước đi được trong khoảng thời hạn 2T/3 là

A. 18 cmB. 16 cmC. Trăng tròn cmD. 8 cm

Lời giải:

Chọn A.

*

Ta có: s0 = l.α0 = 40.0,15 = 6 cm.

Quãng đường cực lớn mà quả mong đi được là lúc vật qua vùng gồm tốc độ cực đại qua VTCB.

Coi vật xấp xỉ theo hàm cos. Ta lấy đối xứng qua trục Oy.

Góc quét:

*

Trong góc quét: Δφ1 = π thì quãng đường lớn nhất vật đi được là: Smax1 = 2A = 12 cm.

Trong góc quét: Δφ1 = π/3 từ M đến N: thì Smax2 = 2.3 = 6 cm.

Vậy Smax = Smax1 + Smax2 = 18 cm

Câu 18. Một bé lắc solo gồm hòn bi bé dại bằng sắt kẽm kim loại được tích năng lượng điện q > 0. Khi đặt con lắc vào trong năng lượng điện trường đều phải sở hữu véc tơ độ mạnh điện trường nằm hướng ngang thì tại vị trí cân đối dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc α cùng với tanα = 3/4, hôm nay con lắc dao động bé dại với chu kỳ T1. Nếu đổi chiều năng lượng điện trường này sao để cho véctơ độ mạnh diện trường bao gồm phương trực tiếp đứng hướng lên và cường độ không đổi thì chu kỳ luân hồi dao động bé dại của nhỏ lắc bây giờ là:

A. T1√(5/7)B. T1/√5 C. T1√(7/5)D. T1√5

Lời giải:

lựa chọn D. Ta có vận tốc do lực năng lượng điện trường tạo ra cho vật a = F/m = Eq/m (E là độ phệ cường độ năng lượng điện trường).

Khi điện trường ở ngang:

*

Khi điện trường hướng thẳng vực dậy trên

*

Với g2 = g – a = g – (3/4)g = (1/4) g

*

Câu 19. Một nhỏ lắc đơn có khối lượng 50g để trong một năng lượng điện trường đều phải có vecto cường độ điện ngôi trường E phía thẳng vùng lên trên và tất cả độ khủng 5.103 V/m. Khi không tích điện mang lại vật, chu kì giao động của nhỏ lắc là 2s. Lúc tích điện cho vật thì chu kì giao động của bé lắc là π/2 s. Rước g = 10 m/s2 và π2 = 10. Điện tích của đồ gia dụng là

A. 4.10-5 CB. – 4.10-5 C C. 6.10-5 CD. – 6.10-5 C

Lời giải:

Chọn D.

Khi không tích điên chu kỳ:

*

Sau khi tích năng lượng điện chu kỳ:

*

*

Câu 20. vào khoảng thời hạn Δt, con lắc 1-1 có chiều lâu năm 1 tiến hành 40 dao động. Vẫn cho con rung lắc dao động ở đoạn đó tuy vậy tăng chiều dài sợi dây thêm 1 đoạn bằng 7,9 cm thì trong khoảng thời hạn Δt nó triển khai được 39 dao động. Chiều dài của bé lắc đơn sau khi tăng thêm là

A. 152,1 cmB. 160 cmC. 144,2 cmD. 167,9 cm

Lời giải:

chọn B.

Câu 21. gồm hai bé lắc đối kháng mà độ dài của chúng khác nhau 22 cm, xê dịch ở cùng một nơi. Trong cùng một khoảng tầm thời gian, con lắc đầu tiên thực hiện tại được 30 xê dịch toàn phần, con lắc thứ hai thực hiện được 36 giao động toàn phần. Độ dài của các con nhấp lên xuống nhận quý hiếm nào sau đây:

A. L1 = 88 cm ; l2 = 110 cm.

B. L1 = 78 cm ; l2 = 110 cm.

C. L1 = 72 centimet ; l2 = 50 cm.

D. L1 = 50 cm ; l2 = 72 cm.

Lời giải:

Ta có:

*

Chọn C

Câu 22. Một nhỏ lắc đối kháng mang năng lượng điện dương khi không có điện ngôi trường nó dao động điều hòa với chu kỳ luân hồi T. Khi gồm điện trường hướng thẳng đứng xuống thì chu kì xấp xỉ điều hòa của nhỏ lắc là T1. Khi gồm điện trường phía thẳng vực dậy thì chu kì xấp xỉ điều hòa của nhỏ lắc là T2. Chu kỳ luân hồi T dao động điều hòa của con lắc khi không tồn tại điện trường contact với T1 cùng T2 là:

*

Lời giải:

lựa chọn D

*

Câu 23. Một nhỏ lắc lò xo để lên mặt phẳng ngang nhẵn, biện pháp điện có vật nặng khối lượng 50g, tích năng lượng điện q = 20 μC cùng lò xo gồm độ cứng k = đôi mươi N/m. Khi vật vẫn nằm cân bằng thì fan ta tạo một điện trường gần như E = 105 V/m trong không gian phủ quanh con lắc được bố trí theo hướng dọc theo trục lò xo trong khoảng thời gian nhỏ Δt = 0,01 s và coi rằng trong thời gian này vật còn chưa kịp dịch chuyển. Tiếp nối con lắc xê dịch với biên độ là

A. 10 cmB. 1 centimet C. 2 cmD. 20 cm

Lời giải:

Khi gồm điện trường thứ chịu tính năng của lực điện trường: F = Eq. Lực F gây ra xung của lực trong thời hạn Δt : FΔt = ΔP = mv là độ biến hóa thiên động lượng của vật (vì coi rằng trong thời gian này vật chưa kịp dịch chuyển.) → v = FΔt/m = EqΔt/m

Sau đó con lắc giao động với biên độ A

*

Câu 24. bé lắc solo có vật nhỏ dại tích năng lượng điện âm xê dịch điều hòa trong điện trường đều phải sở hữu véctơ độ mạnh điện trường thẳng đứng. Độ bự lực điện tác dụng lên vật nhỏ bằng một trong những phần tư trọng lượng của nó. Khi năng lượng điện trường hướng xuống chu kỳ luân hồi dao động bé bỏng của nhỏ lắc là T1. Khi điện trường phía lên thì chu kỳ luân hồi dao động bé của bé lắc là T2. Tương tác đúng là

A. 2T1 = √3T2 B. √3T1 = √5T2 C. √3T2 = √5T1 D. 2T1 = √5T2

Lời giải:

lựa chọn B. Ta có lực năng lượng điện F = P/4 = mg/4

Gia tốc biểu kiến:

+ khi năng lượng điện trường phía xuống:

*

+ khi điện trường phía lên:

*

*

Câu 25. Một bé lắc đối kháng có chiều lâu năm l = 1 m treo ở è một thang máy, khi thang thiết bị đi xuống cấp tốc dần phần đông với tốc độ a = g/2 (g = π2 m/s2) thì chu kỳ luân hồi dao động bé xíu của con lắc là

A. 4 sB. 2,83 s C. 1,64 sD. 2 s

Lời giải:

chọn B. Lúc thang máy hoạt động nhanh dần rất nhiều thì a→ cùng chiều hoạt động (hướng xuống) mà F→ trái chiều a→ → F→ phía lên ⇒ F→ ↓↑ P→

Gia tốc hiệu dụng

*

Câu 26. Một bé lắc đối kháng có chu kỳ luân hồi T = 2s lúc đặt trong chân không. Quả nhấp lên xuống làm bằng một đúng theo kim khối lượng riêng D = 8,67 g/cm3. Tính chu kỳ luân hồi T" của bé lắc lúc để con lắc trong ko khí; sức cản của không gian xem như không đáng kể, quả nhấp lên xuống chịu tác dụng của sức đẩy Archimède, khối lượng riêng của không khí là D0 = 1,3 g/lít

A. 2,00024 sB. 2,00015 sC.1,99993 sD.1,99985 s

Lời giải:

lựa chọn B. Lực đẩy Acsimet: Fp→ = -ρVg→ ( ρ = D0 là cân nặng riêng của hóa học lỏng hoặc hóa học khí (ở đó là không khí), V là thể tích bị vật chiếm phần chỗ ), lực đẩy Acsimet luôn luôn có phương thẳng đứng, hướng lên trên :

*

Câu 27.Tại thuộc một khu vực trên Trái Đất, nhỏ lắc đơn có chiều dài xấp xỉ điều hòa với chu kì 2 s, bé lắc đối chọi có chiều nhiều năm 2 dao động điều hòa cùng với chu kì là

A. 2 sB. 2√2 sC. √2 sD. 4 s

Lời giải:

lựa chọn B

*

Câu 28. Tại địa điểm có vận tốc trọng trường là 9,8 m/s2, một bé lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 6°. Biết cân nặng vật nhỏ tuổi của con lắc là 90 g và chiều dài dây treo là một m. Lựa chọn mốc cụ năng tại vị trí cân bằng, cơ năng của bé lắc giao động bằng

A. 6,8.10-3 JB. 3,8.10-3 JC. 5,8.10-3 JD. 4,8.10-3 J

Lời giải:

chọn D

α0 = 6° = 0,1047 rad; W = (1/2)mgα02 = 4,84.10-3 J

Câu 29. trên một địa điểm trên phương diện đất, con lắc đối kháng có chiều dài đang dao động điều hòa cùng với chu kì 2 s. Khi tăng chiều dài của nhỏ lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hòa của chính nó là 2,2 s. Chiều lâu năm bằng

A. 2 mB. 1 mC. 2,5 mD. 1,5 m

Lời giải:

lựa chọn B

*

Câu 30. Một bé lắc đơn có chiều nhiều năm dây treo là 1 trong m dao động điều hòa cùng với biên độ góc π/20 rad tại vị trí có gia tốc trọng ngôi trường g = 10 m/s2. đem π2 = 10. Thời gian ngắn độc nhất vô nhị để bé lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí bao gồm li độ góc π√3/40 rad là

A. 3 sB. 3√2 sC. 1/3 sD. 50% s

Lời giải:

lựa chọn C

*

Thời gian ngắn nhất nhằm vật đi trường đoản cú vị trí cân đối ( α = 0) cho vị trí tất cả α = (√3α0)/2 là T/6 = 1/3 s. Chọn C

Câu 31. Hai nhỏ lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1 với l2, được treo làm việc trần một căn phòng, xê dịch điều hòa với chu kì khớp ứng là 2,0 s với 1,8 s. Tỷ số l2/l1 bằng

A. 0,81B. 1,11C. 1,23D. 0,90

Lời giải:

chọn A

*

Câu 32. Tại chỗ có tốc độ trọng trường g, một nhỏ lắc đối kháng có chiều dài dao động điều hòa cùng với chu kì 2,83 s. Nếu chiều dài của con lắc là 0,5 thì bé lắc dao động với chu kì là

A. 1,42 sB. 2,00 sC. 3,14 sD. 0,71 s

Lời giải:

lựa chọn B

*

Câu 33. tại một khu vực trên phương diện đất, một bé lắc đơn xấp xỉ điều hòa. Trong khoảng thời gian Δt, nhỏ lắc thực hiện 60 giao động toàn phần; biến hóa chiều dài bé lắc một quãng 44 centimet thì cũng vào khoảng thời hạn Δt ấy, nó thực hiện 50 xê dịch toàn phần. Chiều dài thuở đầu của nhỏ lắc là

A. 144 cmB. 60 cmC. 80 cmD. 100 cm

Lời giải:

lựa chọn D

*

Câu 34. Tại nơi có tốc độ trọng trường 9,8 m/s2, một con lắc đơn và một nhỏ lắc xoắn ốc nằm ngang giao động điều hòa thuộc tần số. Biết bé lắc solo có chiều lâu năm 49 centimet và lò xo bao gồm độ cứng 10 N/m. Khối lượng vật nhỏ dại của bé lắc lốc xoáy là

A. 0,125 kgB. 0,750 kgC. 0,500 kgD. 0,250 kg

Lời giải:

lựa chọn C

*

Câu 35. trên một chỗ hai con lắc đối chọi đang giao động điều hòa. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc trước tiên thực hiện tại được 4 dao động, nhỏ lắc thiết bị hai thực hiện được 5 dao động. Tổng chiều dài của hai con lắc là 164 cm. Chiều lâu năm của mỗi bé lắc theo thứ tự là

A. L1 = 100 m, l2 = 6,4 m.

B. L1 = 64 cm, l2 = 100 cm.

C. L1 = 1,00 m, l2 = 64 cm.

D. L1 = 6,4 cm, l2 = 100 cm.

Lời giải:

chọn C

*

Câu 36.Tại khu vực có gia tốc trọng ngôi trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ. Rước mốc vắt năng ở trong phần cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương mang lại vị trí tất cả động năng bằng thế năng thì li độ góc α của bé lắc bằng

A. -α0/√3B. -α0/√2C. α0/√2D. α0/√3

Lời giải:

Vị trí cồn năng bằng thế năng gồm

*
; bé lắc vận động nhanh dần dần theo chiều dương về giá thành vị trí cân đối thì α = - α0/√2. Chọn B.

Câu 37.Một con lắc đối kháng đang dao động điều hòa với biên độ góc α0 tại vị trí có vận tốc trọng ngôi trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ dại nhất. Quý hiếm của α0 là

A. 3,3°B. 6,6°C. 5,6°D. 9,6°

Lời giải:

chọn B

*

Câu 38.Một con lắc đối kháng có chiều lâu năm dây treo l = 40 cm, xấp xỉ với biên độ góc α0 = 0,1 rad tại nơi có vận tốc trọng trường g = 10 m/s2. Vận tốc của vật khi trải qua vị trí cân bằng là

A. 20 cm/sB. 10 cm/sC. 40 cm/sD. 30 cm/s

Lời giải:

ω = √(g/l) = 5 rad/s; v = vmax = ωα0 = 20 cm/s. Chọn A

Câu 39.Hai nhỏ lắc đối kháng có chiều lâu năm lần lượt là 81 centimet và 64 cm được treo ở trần 1 căn phòng. Khi các vật nhỏ của hai bé lắc đang ở trong phần cân bằng, mặt khác truyền cho cái đó các vận tốc cùng hướng làm thế nào cho hai con lắc xê dịch điều hòa với thuộc biên độ góc, trong hai mặt phẳng tuy vậy song với nhau. Hotline Δt là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm truyền vận tốc đến lúc hai dây treo tuy nhiên song nhau. Quý giá Δt gần quý hiếm nào tốt nhất sau đây

A. 2,36 sB. 8,12 sC. 0,45 sD. 7,20 s

Lời giải:

*

Chọn t = 0 dịp vật đi qua vị trí thăng bằng theo chiều dương thì phương trình dao động của những con rung lắc theo li độ góc là

*

Hai dây treo song song khi hai bé lắc gồm cùng li độ góc: α1 = α2

*

Nghiệm dương nhỏ tuổi nhất trong 4 họ nghiệm này là t = 0,4235 s

Chọn C

Câu 40.Treo bé lắc đối chọi vào trần một ô tô tại khu vực có tốc độ trọng trường g = 9,8 m/s2. Khi ôtô đứng yên ổn thì chu kì dao động điều hòa của nhỏ lắc là 2 s. Trường hợp ôtô hoạt động thẳng cấp tốc dần đều trên tuyến đường nằm ngang với mức giá tốc 2 m/s2 thì chu kì dao động điều hòa của con lắc giao động bằng

A. 2,02 sB. 1,82 sC. 1,98 sD. 2,00 s

Lời giải:

Chọn C

*

Câu 41.Một bé lắc solo có chiều lâu năm dây treo 50 centimet và vật bé dại có trọng lượng 0,01 kg mang điện tích +5.10-6 C, được coi là điện tích điểm. Con lắc giao động điều hòa trong năng lượng điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ bự E = 104 V/m, hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10 m/s2, π = 3,14. Chu kì giao động của bé lắc là

A. 0,58 sB. 1,99 sC. 1,40 sD. 1,15 s

Lời giải:

q > 0 nên F→ cùng chiều với E→, a→ cùng chiều cùng với F→ (cùng chiều cùng với g→) và tất cả độ phệ a = qE/m = 5 m/s2; g’ = g + a = 15 m/s2

*

Chọn D.

Câu 42.Một bé lắc solo được treo vào è một thang máy. Khi thang máy vận động thẳng đứng đi lên nhanh dần phần nhiều với vận tốc có độ phệ a thì chu kì dao động điều hòa của bé lắc là 2,52 s. Khi thang máy vận động thẳng đứng đi lên chậm dần phần lớn với gia tốc cũng có độ béo a thì chu kì xấp xỉ điều hòa của bé lắc là 3,15 s. Lúc thang thiết bị đứng lặng thì chu kì xê dịch điều hòa của nhỏ lắc là

A. 2,96 sB. 2,84 sC. 2,61 sD. 2,78 s

Lời giải:

*

Chọn D

Câu 43.Một bé lắc đơn gồm dây treo tất cả chiều dài 1 m và vật nhỏ có khối lượng 100 g có điện tích 2.10-5 C. Treo con lắc đối chọi này trong năng lượng điện trường phần nhiều với vectơ độ mạnh điện trường hướng theo phương ngang và có độ bự 5.104 V/m. Trong mặt phẳng trực tiếp đứng trải qua điểm treo và tuy vậy song cùng với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ dại theo chiều của vectơ cường độ điện trường làm sao cho dây treo phù hợp với vectơ vận tốc trong ngôi trường g→ một góc 54° rồi buông nhẹ cho bé lắc xấp xỉ điều hòa. đem g = 10 m/s2. Trong quy trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ tuổi là

A. 0,59 m/sB. 3,41 m/sC. 2,87 m/sD. 0,50 m/s

Lời giải:

*

Ở vị trí thăng bằng dây treo lệch đối với phương trực tiếp đứng góc β với tanβ = qE/mg = 1 = tan45° → β = 45° → biên độ góc của dao động là α0 = 54° – 45° = 9° = 0,157 rad; vmax = ωα0 = 0,59 m/s. Chọn A.

Câu 44.Một nhỏ lắc solo được treo vào trằn của một xe ô tô đang hoạt động trên một phần đường nằm ngang. Chu kỳ xấp xỉ của bé lắc solo trong trường hợp xe vận động thẳng những là T1, khi xe chuyển động nhanh dần đa số với vận tốc có độ mập a là T2 cùng khi xe chuyển động chậm dần rất nhiều với tốc độ có độ bự a là T3. Biểu thức nào dưới đây đúng?

A. T1 > T2 > T3.

B. T1 2 3.

C. T1 > T2 = T3.

D. T1 2 = T3.

Lời giải:

do g2 = g3 = √(g2+a2) > g, bắt buộc T1 > T2 = T3. Chọn C

Câu 45.Một nhỏ lắc 1-1 được treo vào è một thang máy. Khi thang thiết bị đứng yên, bé lắc giao động điều hòa với chu kỳ T. Lúc thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đa số với gia tốc có độ lớn bằng một nửa vận tốc trọng ngôi trường tại nơi đặt thang sản phẩm công nghệ thì bé lắc dao động với chu kỳ T’ bằng

A. 2TB. T/2C. T√2 D. T/√2

Lời giải:

*

Chọn C

Câu 46.Một con lắc đơn xê dịch điều hòa được treo vào è thang máy. Lúc thang lắp thêm đứng lặng thì trong thời hạn t nhỏ lắc thực hiện được đôi mươi dao động. Khi thang lắp thêm đi xuống chậm dần gần như với gia tốc bằng 0,5625 tốc độ trọng trường thì trong thời gian đó con lắc triển khai được từng nào dao động?

A. 25B. 24C. 20D. 18

Lời giải:

*

Chọn A.

Câu 47.Một nhỏ lắc solo có dây treo dài 98,6 cm, treo ở nơi có tốc độ trọng ngôi trường g = π2 = 9,86 m/s2. đồ dùng có khối lượng m = 90 g và bao gồm điện tích q = -9 μC. Nhỏ lắc xê dịch điều hòa trong điện trường tất cả phương thẳng đứng với chu kỳ 1,8 s. Xác minh độ to và vị trí hướng của véc tơ độ mạnh điện trường.

A. 21400 V/m; phía xuống

B. 21400 V/m; hướng lên

C. 19600 V/m; phía xuống

D. 19600 V/m; hướng lên

Lời giải:

*

Nên a→ hướng xuống (cùng hướng với g→ và tất cả độ phệ a = g’ – g = 2,14 m/s2

E = ma/|q| = 2,14.104; q a→ ngược chiều với E→ → E→ hướng lên. Lựa chọn B

Câu 48.Một nhỏ lắc đơn xấp xỉ điều hòa được treo vào è một thang máy. Khi thang trang bị đi xuống thuở đầu là cấp tốc dần đều, tiếp đến là chậm chạp dần đông đảo với tốc độ có thuộc độ béo thì chu kỳ dao động điều hòa của nhỏ lắc lần lượt là T1 = 2,17 s và T2 = 1,86 s. Lấy g = 10 m/s2. Độ bự của vận tốc đó là

A. |a| = 1,5 m/s2

B. |a| = 2,5 m/s2

C. |a| = 1,25 m/s2

D. |a| = 1,21 m/s2

Lời giải:

*

Chọn A.

Câu 49.Một con lắc đơn xê dịch điều hòa được treo vào trần một toa xe. Lúc xe đứng yên, bé lắc giao động với chu kỳ T. Khi xe hoạt động nhanh dần đông đảo trên đoạn đường nằm ngang với gia tốc 2,87 m/s2. Rước g = 10 m/s2 thì chu kỳ xấp xỉ điều hòa của bé lắc là

A. T’ = 0,98TB. T’ = 1,12TC. T’ = √2 TD. T’ = 0,71T

Lời giải:

*

Chọn A.

Câu 50.Một nhỏ lắc gồm quả cầu có trọng lượng 400g và sợi dây treo ko dãn tất cả trọng lượng không đáng kể, chiều lâu năm 0,1 (m) được treo trực tiếp đứng nghỉ ngơi điểm A. Biết con lắc đơn giao động điều hòa, trên vị trí tất cả li độ góc 0,075 (rad) thì có tốc độ 0,075√3 (m/s) Cho vận tốc trọng trường 10(m/s2) Cơ năng xấp xỉ

A. 4,7 mJB. 4,4 mJC 4,5 mJD 4,8 mJ

Lời giải:

Ta gồm ω2 = g/l = 10/0,1 = 100 với = α.l = 0,075.0,1 = 7,5.10-3 m

Vì vật xê dịch điều hòa nên:

*

Vậy

*

Câu 51.Chọn phát biểu sai. Xét bé lắc đơn giao động điều hòa dưới tác dụng của trọng tải và trương lực dây, chu kì giao động của nhỏ lắc sẽ biến đổi khi

A. Giảm chiều nhiều năm của dây treo và giữa nguyên các thông số khác

B. Tăng chiều dài của dây treo với giữa nguyên các thông số khác

C. Thay đổi gia tốc trọng trường tại nơi đặt con nhấp lên xuống và không thay đổi các thông số khác

D. Thay đổi khối lượng của đồ dùng nặng và không thay đổi các thông số kỹ thuật khác

Lời giải:

Chu kì giao động của bé lắc đơn không dựa vào vào trọng lượng của vật nặng, cho nên vì vậy việc biến đổi khối lượng ko làm biến hóa chu kì xê dịch của con lắc. Chọn D.

Câu 52.Một con lắc đơn xê dịch điều hòa với phương trình giao động s = 7,2cos((5π/6)t - π/3) cm. Mang g = π2 cm/s2. Biên độ góc của dao động

A. 0,069 radB. 0,072 radC. 0,05 radD. 0,036 rad

Lời giải:

Ta gồm

*

Biên độ góc của xê dịch

*

Chọn C

Câu 53. (Quốc gia – 2013) Hai bé lắc 1-1 có chiều dài lần lượt là 81cm với 64cm được treo sống trần 1 căn phòng. Khi những vật nhỏ dại của hai bé lắc đang ở đoạn cân bằng, bên cạnh đó truyền cho cái đó các vận tốc cùng hướng làm sao cho hai nhỏ lắc giao động điều hòa với thuộc biên độ góc, trong nhì mặt phẳng song song với nhau. Gọi Δt là khoảng thời hạn ngắn nhất kể từ khi truyền gia tốc đến thời gian hai dây treo tuy vậy song nhau. Cực hiếm Δt gần giá trị nào duy nhất sau đây:

A. 2,36 s B. 8,12 sC. 0,45 s D. 7,20 s

Lời giải:

Dạng phương trình xấp xỉ của hai nhỏ lắc đối chọi α = α0cos(ωt - π/2) rad

Trong đó

*

Điều kiện hai sợi dây tuy vậy song ⇔ hai bé lắc này còn có cùng li độ góc

Hệ nghiệm trước tiên luôn đến nghiệm thời gian âm đề nghị không có ý nghĩa sâu sắc vật lý

⇒ t = 36/85 + 72k/85 thời gian ngắn độc nhất ứng với k = 0 ⇒ t = 36/85 s. Chọn C.

Câu 54.(Sở Bình Thuận – 2017) Để đo gia tốc trọng trường g tại một vị trí trên mặt đất ta hoàn toàn có thể sử dụng bé lắc solo và

A. Đo chu kì T, đo trọng lượng m của bé lắc, từ đó tính được vận tốc g.

B. Đo chiều nhiều năm dây treo l, đo khối lượng m của bé lắc, từ kia tính được vận tốc g.

C. Đo biên độ A, đo chu kì T, từ kia tính được vận tốc g.

D. Đo chiều lâu năm dây treo l, đo chu kì T, từ kia tính được gia tốc g.

Lời giải:

Ta hoàn toàn có thể đo gia tốc bằng cách sử dụng bé lắc đơn, đo chu kì với chiều dài dây treo của bé lắc kế tiếp tính tốc độ trọng trường từ biểu thức.

Chọn D

Câu 55.(Chuyên Lê Hồng Phong – 2017) trên một nơi có hai nhỏ lắc đơn xê dịch điều hòa. Trong cùng một khoảng chừng thời gian, tín đồ ta thấy bé lắc thứ nhất thực hiện được 4 dao động, con lắc trang bị hai tiến hành được 5 dao động. Tổng chiều dài của hai nhỏ lắc là 164 cm. Chiều nhiều năm của mỗi bé lắc là

A. L1 = 100 m, l2 = 6,4 m

B. L1 = 64 cm, l2 = 100 cm

C. L1 = 1 m, l2 = 64 cm

D. L1 = 6,4 cm, l2 = 100 cm

Lời giải:

Ta có chu kì của những con rung lắc được khẳng định bởi

*

Kết phù hợp với giả thuyết

*

Chọn B

Câu 56. (THPT thực hành thực tế – sp hồ chí minh – 2017) Một con lắc solo gồm thiết bị nặng có trọng lượng m lắp với dây treo bao gồm chiều lâu năm l. Tự vị trí cân bằng kéo lệch sợi dây làm sao để cho góc lệch của gai dây với phương trực tiếp đứng là α0 = 60° rồi thả nhẹ. Mang g = 10 m/s2. Bỏ lỡ mọi ma sát. Độ mập của tốc độ khi trương lực dây có độ lớn bằng trọng lực

A. 10/3 m/s2B. 0 m/s2C. (10√5)/3 m/s2 D. (10√6)/3 m/s2

Lời giải:

*

Biểu thức của trương lực dây :

*

Gia tốc của vật

a = √(an + at)với an là vận tốc hướng trung khu và at là gia tốc tiếp tuyến

*

Vậy

*

Chọn B

Câu 57.(Chuyên Phan Bội Châu – 2017) Một bé lắc đối kháng có chiều dài 40 cm, được treo tại nơi có gia tốc trọng trường bởi 10 m/s2. Bỏ lỡ lực cản của ko khí. Đưa dây treo lệch ngoài phương trực tiếp đứng một góc 0,15 rad rồi thả nhẹ. Tốc độ của quả nặng trĩu tại địa điểm dây treo lệch khỏi phương trực tiếp đứng một góc 0,12 rad bằng

A. 6 cm/sB. 24 cm/sC. 18 cm/sD. 30 cm/s

Lời giải:

tốc độ của trang bị năng tại vị trí gồm li độ góc α

*

Chọn C

Câu 58. (Cẩm Lý – 2017)Tại một địa điểm trên khía cạnh đất, con lắc đơn có chiều nhiều năm l1 xấp xỉ với tần số 3 Hz, bé lắc 1-1 có chiều nhiều năm l2 dao động với tần số 4 Hz. Con lắc bao gồm chiều dài l1 + l2 sẽ giao động với tần số là

A. 1 HzB. 5 HzC. 2,4 HzD. 7 Hz

Lời giải:

Ta tất cả

*

Chọn C

Câu 59.(Yên Lạc – 2017) Một bé lắc đối chọi có chiều dài l m được treo bên dưới gầm cầu cách mặt nước 12 m. Bé lắc đơn dao động điều hòa cùng với biên độ góc α0 = 0,1 rad. Lúc vật đi qua vị tri thăng bằng thì dây bị đứt. Khoảng cách cực to ( tính theo phương ngang) từ điểm treo con lắc đến điểm mà thứ nặng rơi cùng bề mặt nước mà bé lắc thể đạt được là.

Xem thêm: Phân Tích Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ Lớp 10, Phân Tích Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ

A. 49 cmB. 95 cmC. 65 cmD. 85 cm

Lời giải:

*

+ vận tốc của con lắc khi đi qua vị trí cân nặng bằng

v0 = √(g.l) = √(10.1).0,1 = 0,1π m/s

+ Thời gian chuyển động của đồ vật

t = √(2h/g) = √(2.12/10) = 1,5 s

+ trung bình xa của vật

xmax = v0t = 0,1.π.1,5 = 49 cm

Chọn A

Câu 60. (Chuyên Lê Quý Đôn – 2017) Hai nhỏ lắc đơn có cân nặng như nhau, cùng xấp xỉ điều hòa với biên độ nhỏ trong hai mặt phẳng thẳng đứng song song nhau. Biết chu kì nhỏ lắc trước tiên gấp gấp đôi chu kì nhỏ lắc đồ vật hai, biên độ của bé lắc vật dụng hai vội 3 lần biên độ của con lắc đồ vật nhất. Chọn mốc nắm năng của mỗi bé lắc tại đoạn cân bằng của chúng. Tại một thời điểm như thế nào đó, hai con lắc tất cả cùng li độ, đồng thời động năng nhỏ lắc thứ nhất gấp 3 lần cố năng của nó. Tỉ số giữa tốc độ của con lắc đồ vật hai và bé lắc trước tiên tại thời điểm đó bằng