Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề chất hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cương cứng hóa học tập hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon không noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân cùng danh pháp của ankan
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Hidrocacbon no

Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân cùng danh pháp của ankan

Câu 1: Định nghĩa nào sau đây là đúng về hiđrocacbon no?

A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon bao gồm chứa liên kết đơn trong phân tử.

Bạn đang xem: Bài tập đồng đẳng đồng phân


B. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon chỉ bao gồm một link đơn trong phân tử.

C. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon chỉ bao gồm chứa links đơn vào phân tử.

D. Hiđrocacbon no là hợp chất hữu cơ chỉ có chứa link đơn vào phân tử.

Câu 2: hàng nào tiếp sau đây chỉ gồm các chất thuộc hàng đồng đẳng của metan.

A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8B. CH4, C2H2, C3H4, C4H14

C. CH4, C2H6, C4H14, C5H12D. C2H6, C3H8, C5H14, C6H12

Câu 3: Ankan bao hàm loại đồng phân nào?

A. Đồng phân team chứcB. Đồng phân cấu tạo

C. Đồng phân địa chỉ nhóm chức.D. Tất cả cả 3 nhiều loại đồng phân trên.


Câu 4: gồm bao nhiêu đồng phân cấu trúc có công thức phân tử C5H12?

A. 3 đồng phân B. 4 đồng phân C. 5 đồng phân D. 6 đồng phân.

Xem thêm: Tôi Trở Về Đây Lúc Đêm Vừa, Lời Bài Hát Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân

Câu 5: tất cả bao nhiêu đồng phân cấu tạo có phương pháp phân tử C6H14?

A. 3 đồng phân B. 4 đồng phân C. 5 đồng phân D. 6 đồng phân

Câu 6: CTCT sau mang tên gọi là :

*

A. 2,2,4-trimetyl l pentan. B. 2,4-trimetyl petan.

C. 2,4,4-trimetyl pentan. D. 2-đimetyl-4-metyl pentan.

Câu 7: CTCT sau có tên gọi là :

*

A. 2-metyl-3-butyl pentan B.3-Etyl-2-metyl heptan

C. 3-isopropyl heptan D. 2-Metyl-3-etyl heptan


Câu 8: thương hiệu của ankan nào sau đây không đúng ?

A. 2-metyl butan B. 3-metyl butan

C. 2,2-đimetyl butan D. 2,3-đimetyl butan

Câu 9: CTCT như thế nào sau đây mang tên gọi là: isopentan

A. C(CH3)3 B. CH3CH2CH(CH3)CH3

C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH3 D. CH3CH(CH3)CH2CH2CH3

Câu 10: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 - Clo - 3 - metylpentan. Công thức cấu trúc của X là:

A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2 B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3

C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl D. CH3CH(Cl)CH2CH(CH3)CH3

Đáp án và hướng dẫn giải

1. C2. C3. B4. A5. C
6. A7. B8. B9. D10. B

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, slovenija-expo2000.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học tốt 11 giành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.slovenija-expo2000.com