Giới hạn hàm số tuyệt thường gọi là số lượng giới hạn của hàm số – Là loài kiến thức đặc biệt quan trọng của toán 11 ở trong bậc THPT. Để học tốt phần này bạn cần nắm rõ lý thuyết, biết cách áp dụng linh hoạt các dạng vào giải bài tập.

Bạn đang xem: Bài tập giới hạn hàm số có lời giải


1. định hướng giới hạn hàm số

1.1 giới hạn của hàm số tại một điểm

Định nghĩa 1. (Giới hạn hữu hạn): giả sử (a; b) là 1 trong khoảng cất điểm x0 với y = f (x) là một trong hàm số xác minh trên một khoảng chừng (a; b), rất có thể trừ ở 1 điểm x0. Ta nói hàm số f (x) có số lượng giới hạn là số thực L khi x dần mang đến x0 (hoặc trên điểm x0 ) nếu với tất cả dãy số (xn) vào tập hợp (a; b) x0 nhưng mà lim xn = x0 ta đều phải có lim f (xn) = L lúc ấy ta viết: $mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) = L$ = L hoặc f (x) → L khi x → x0

Từ định nghĩa, ta có các kết quả:

$mathop lim limits_x o x_0 c$ = c, với c là hằng số.Nếu hàm số f (x) xác minh tại điểm x0 thì $mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) = fleft( x_0 ight)$

Định nghĩa 2. (Giới hạn vô cực): đưa sử (a; b) là một trong những khoảng cất điểm x0 và y = f (x) là một trong hàm số xác minh trên một khoảng (a; b), hoàn toàn có thể trừ ở 1 điểm x0. Ta nói hàm số f (x) có số lượng giới hạn là vô cực khi x dần mang đến x0 (hoặc tại điểm x0 ) nếu với mọi dãy số (xn) vào tập thích hợp (a; b) x0 nhưng mà lim xn = x0


ta đều phải có limf(xn)= ±∞

Khi đó ta viết: $mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight)$ = ± ∞ hoặc f (x) → ±∞ lúc x → x0

1.2 số lượng giới hạn của hàm số tại vô cực

Định nghĩa 3. Giả sử hàm số y = f (x) xác định trên khoảng (a; +∞). Ta nói hàm số f (x) có giới hạn là số thực L khi x dần mang lại +∞ nếu với mọi dãy số (xn) trong tập hòa hợp (a; +∞) cơ mà lim xn = +∞

ta đều phải sở hữu lim f (xn) = L

*


1.3 một trong những định lý về số lượng giới hạn hữu hạn

Sau đây là 3 định lý quan trọng đặc biệt về giới hạn hữu hạn hàm số

*

1.4 số lượng giới hạn một bên

Đề tìm giới hạn bên nên hay số lượng giới hạn bên trái của hàm số f(x), ta phụ thuộc vào lý thuyết quan trọng đặc biệt sau

*

1.5 một số quy tắc tìm giới hạn vô cực

Sau đây là 2 Quy tắc quan trọng đề tìm giới hạn vô cực bạn phải nhớ

*


1.6 các dạng vô định

*

2. Phân dạng số lượng giới hạn hàm số

Dạng 1. áp dụng định nghĩa giới hạn của hàm số tìm kiếm giới hạn

Sử dụng những định nghĩa 1, quan niệm 2, khái niệm 3.

Bài tập 1. thực hiện định nghĩa giới hạn hàm số, tìm các giới hạn sau: $mathop lim limits_x o + infty frac2x – 1$

Lời giải

*

Dạng 2. Minh chứng rằng $mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight)$ ko tồn tại

Ta tiến hành theo công việc sau:

*

Bài tập 2: Tìm giới hạn hàm con số giác sau $mathop lim limits_x o + infty left( cos x ight)$

Lời giải

Đặt f(x) = cos x. Lựa chọn hai dãy số xn và yn với:

*

Dạng 3. Những định lí về số lượng giới hạn và số lượng giới hạn cơ phiên bản để tìm giới hạn

Cách 1: Đưa hàm số bắt buộc tìm giới hạn về dạng tổng, hiệu, tích, thương của những hàm số mà ta vẫn biết giới hạn.

Xem thêm: Ký Hiệu Q Trong Toán Học Nghĩa Là Gì? Tìm Hiểu Về Số Hữu Tỉ Tìm Hiểu Về Số Hữu Tỉ

Ta có tác dụng sau:

*

Cách 2: Sử dụng nguyên tắc kẹp giữa, rõ ràng Giả sử đề xuất tính giới hạn hàm số $mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight)$ hoặc $mathop lim limits_x o + infty fleft( x ight)$

ta thực hiện công việc sau:

*

Bài tập 3: Tính những giới hạn hàm số sau: $mathop lim limits_x o 3 left( x^2 + x ight)$

Lời giải

$mathop lim limits_x o 3 left( x^2 + x ight)$ = 32 + 3 = 12

Nhận xét

Với hàm số f(x) xác minh tại điểm x0 thì số lượng giới hạn của nó khi x → x0 có mức giá trị f(x)Với hàm số $fracfleft( x ight)gleft( x ight)$ tất cả f(x0) ≠ 0 và g(x0) = 0 thì số lượng giới hạn của nó lúc x → x0 có giá trị bởi ∞.Trong trường phù hợp với hàm số $fracfleft( x ight)gleft( x ight)$ gồm f(x0) = 0 (tức tất cả dạng $frac00$)Chúng ta nên sử dụng những phép thay đổi đại số nhằm khử dạng $frac00$, và thường thì là làm xuất hiện nhân tử phổ biến (x − x0)

Dạng 4. Tính giới hạn một bên của hàm số

Sử dụng các định lí với chú ý sau:

x → $x_0^ + $; được hiểu là x → x0 và x > x0 ( lúc đó |x − x0| = x − x0 ).x → $x_0^ – $; được phát âm là x → x0 với x 0 ( lúc đó |x − x0| = x0 − x)

Bài tập 4: Tìm những giới hạn một bên của những giới hạn sau:

a) $mathop lim limits_x o 2^ + fracleftx – 2$

b) $mathop lim limits_x o 2^ – fracx – 2$

Lời giải

a) $mathop lim limits_x o 2^ + frac 3x – 6 ightx – 2 = mathop lim limits_x o 2^ + frac3x – 6x – 2 = mathop lim limits_x o 2^ + 3 = 3$

b) $mathop lim limits_x o 2^ – fracx – 2 = mathop lim limits_x o 2^ – frac – 3x + 6x – 2 = mathop lim limits_x o 2^ + left( – 3 ight) = – 3$

Nhận xét: Vậy, nếu như hàm số f(x) không khẳng định tại điểm x0 thì giới hạn một bên của nó không không giống so với số lượng giới hạn tại x0

Dạng 5. Số lượng giới hạn của hàm số số kép

*

Bài tập 5. Mang đến hàm số

*

Tính $mathop lim limits_x o 0^ – fleft( x ight)$ với $mathop lim limits_x o 0^ + fleft( x ight)$

Lời giải

*

Dạng 6. Một vài qui tắc tính số lượng giới hạn vô cực

Dạng 7. Dạng $frac00$

Bản hóa học của việc khử dạng không khẳng định $frac00$ là làm xuất hiện nhân tử tầm thường để:

Hoặc là khử nhân tử chung để mang về dạng xác địnhHoặc là chuyển đổi về dạng giới hạn cơ bản, thân quen đã biết công dụng hoặc biết cách giả

*

Dạng 8. Giới hạn dạng 1∞, 0.∞, ∞0

a) Đối cùng với dạng 0.∞ với ∞0 ta lựa chọn một trong hai bí quyết sau

Cách 1: áp dụng phương pháp thay đổi để tận dụng các dạng giới hạn cơ bản

Cách 2: thực hiện nguyên lí kẹp giữa với các bước

*

b) Đối cùng với dạng 1∞ nên nhớ các giới hạn cơ bạn dạng sau $mathop lim limits_x o 0 left( 1 + x ight)^frac1x = e$, $mathop lim limits_x o infty left( 1 + frac1x ight)^x = e$

Trên phía trên là bài viết chia sẻ biện pháp tìm giới hạn hàm số và những dạng bài bác tập hay gặp. Bài bác tới ta sẽ học về hàm số liên tục, mới chúng ta đón xem.

Mọi thắc mắc bạn vui lòng để lại bình luận dưới để Toán học giải đáp chi tiết hơn. Chúc bàn sinh hoạt tập hiệu quả