Tổng đúng theo Các dạng bài tập oxit axit chức năng với oxit bazo. Những dạng bài tập oxit axit công dụng với oxit bazo có giải thuật hay nhất.

Bạn đang xem: Bài tập oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm

I. Tổng quan kỹ năng và kiến thức và cách thức giải bài xích tập


PTTQ

Oxit axit + bazơ → muối + nước

- Oxit: CO2, SO2

- Dung dịch ba zơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2,Ba(OH)2

Ví dụ:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

(muối trung hòa)

Nếu CO2 dư : CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3

(muối axit)

Chú ý: Muối ra đời là muối trung hòa hay muối axit nhờ vào vào dung dịch NaOH dư tuyệt CO2 dư.

1. Hỗn hợp bazơ toàn vẹn hoặc dư

Sản phẩm tạo nên thành : muối trung hòa (Na2CO3, CaCO3, …)

PTHH:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Dữ khiếu nại cho: số mol oxit axit hoặc số mol bazơ.

Phương pháp giải:

- cách 1: Đổi dữ khiếu nại của đề bài bác đã đã cho ra số mol.

- cách 2: Viết PTHH xảy ra.

- bước 3: search tỉ lệ số mol của những chất tham gia, các chất sản xuất thành.

- bước 4: Từ tỉ lệ thành phần số mol theo PTHH tìm số mol có liên quan, rồi đo lường và tính toán theo yêu ước của đề bài và kết luận.

Ví dụ 1: Sục 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào hỗn hợp NaOH dư. Tính cân nặng muối tạo ra thành.

Ta có: nCO2 = 2,2422,4=0,1 (mol)

PTHH: CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Tỉ lệ 1 2 2 1

P/ư 0,1 ->0,2 ->0,1

Từ PTHH => Muối tạo thành thành là Na­2CO3 (0,1 mol)

=>mNa2CO3 = 0,1.106 = 10,6 (g)

2. Oxit axit dư

Sản phẩm tạo nên thành:

- muối axit: CO2 dư hoàn toàn.

- muối hạt axit + muối trung hòa - nhân chính : CO2 dư một phần.

PTHH:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1)

CO2 dư : CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3 (2)

CO2 + Ca(OH)2 →CaCO3↓ + H2O

CO2 dư: CO2 + CaCO3↓ + H2O → Ca(HCO3)2

Dữ khiếu nại cho: Số mol oxit axit, số mol bazơ.

Phương pháp giải:

- bước 1: Đổi dữ khiếu nại của đề bài đã đã cho ra số mol.

- bước 2: Viết PTHH xảy ra.

- cách 3: tìm tỉ lệ số mol của các chất tham gia, những chất chế tạo ra thành. Từ pt (1) kiếm được số mol muối hạt trung hòa, số mol CO2 dư.

- bước 4: Đặt số mol CO2 dư với muối th-nc vào pt (2). Xác minh CO2 dư giỏi muối trung hòa dư => Tính số mol các chất liên theo chất phản ứng hết trước.

- cách 5: đo lường và thống kê theo yêu cầu của đề bài xích và kết luận.

Ví dụ 2: Sục 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch NaOH 1M. Tính trọng lượng muối tạo thành thành.

Ta có: nCO2 = 6,7222,4=0,3 (mol)

nNaOH = C­M. V = 1.0,4 = 0,4 (mol)

PTHH:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1)

Có: 0,3 0,4

P/ư: 0,2 0,2

Theo PTHH (1) ta thấy: CO2 dư phải số mol tính theo NaOH :

=> nNa2CO3 = 0,2 (mol)

nCO2­ p/ư = 0,2 (mol) => nCO2 dư = 0,3 – 0,2 = 0, 1 (mol)

CO2 dư : CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3 (2)

Có : 0,1 0,2

P/ư: : 0,1 -> 0,1 -> 0,2

Theo PTHH (2) ta thấy, Na2CO3 dư đề xuất số mol tính theo CO2:

nNaHCO3 = 2nCO2 = 0,1.2 = 0,2 (mol)

nNa2CO3 dư = 0,2 – 0,1 = 0,1 (mol)

Dung dịch sau phản bội ứng tất cả : Na2CO3 (0,1 mol), NaHCO3 (0,2 mol)

mNa2CO3 = 0,1.106 = 10,6 (g)

mNaHCO3 = 0,2 .84 = 16,8 (g)

II. Các trường hợp gắng thể


TH1: Khi oxit axit (CO2, SO2…) tính năng với dung dịch kiềm (KOH, NaOH…)

PTHH:

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (2)

Phương pháp giải

Bước 1: Xét tỉ lệ: .

*

- ví như T ≤ 1 thì sản phẩm thu được là muối axit ⇒ Chỉ xẩy ra phản ứng (1)

- ví như 1 2, SO2…) chức năng với dung dịch kiềm thổ (Ca(OH)2, Ba(OH)2…)

PTHH:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

Phương pháp giải

Bước 1: Xét tỉ lệ: .

*

-Nếu T ≤ 1 thì sản phẩm thu được là muối hạt trung hòa ⇒ Chỉ xẩy ra phản ứng (1)

-Nếu 1 III. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 1: Sục x mol CO2 , với 0,12 mol ≤ x ≤ 0,26 mol , vào trong bình chứa 15 lit dd Ca(OH)2 0,01 M nhận được m gam kết tủa thì quý giá của m:

A. 12 g ≤ m ≤ 15 g

B. 4 g ≤ m ≤ 12 g

C. 0,12 g ≤ m ≤ 0,24 g

D. 4 g ≤ m ≤ 15 g

Bài 2: Cho V lit CO2 (đktc) hấp thu trọn vẹn bởi 2 lit dd Ba(OH)2 0,015 M thu được 1,97 g kết tủa. Giá bán trị lớn số 1 của V là:

A. 1,12 lit B. 6,72 lit C. 2,24 lit D. 0,672 lit

Bài 3: Cho 4,48 lit CO2 (đktc) vào 40 lit dd Ca(OH)2 thu được 12 g kết tủa. Mật độ của dd nước vôi là:

A. 0,004 M B. 0,002 M C. 0,006 M D. 0,008 M

Bài 4: Sục V lit khí CO2 (đktc) vào trong bình chứa 2 lit dd nước vôi 0,01 M thu được một g kết tủa. Những giá trị của V là:

A. 0,112 lit với 0,336 lit

B. 0,112 lit với 0,224 lit

C. 0,336 lit cùng 0,672 lit

D. 0,224 lit và 0,672 lit

Bài 5: Cho 0,448 lit khí CO2 (đktc) hấp phụ 100 lm dd chứa các thành phần hỗn hợp NaOH 0,06 M và Ba(OH)2 0,12 M chiếm được m gam kết tủa, giá trị của m là:

A. 1,182 g B. 3,940 g C. 2,364 g D. 1,970 g

Bài 6: Sục V lit khí CO2 (đktc) vào dd 2 lit Ca(OH)2 0,1 M nhận được 2,5 g kết tủa. Giá trị của V là:

A. 0,56 B. 8,4 C. 11,2 D. A hoặc B

Bài 7: Dẫn 33,6 lit khí H2S (đktc) vào 2 lít dd NaOH 1 M , sản phẩm thu được là:

A. NaHS B. Na2S

C. NaHS và Na2S D. Na2SO3

Bài 8: Nung trăng tròn g đá vôi cùng hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 tạo ra vì sự nhiệt độ phân đá vôi vào 0,5 lit dd NaOH 0,56 M. Nồng độ của các muối Na2CO3 và NaHCO3 trong hỗn hợp là:

A. 0,12 M và 0,08 M

B. 0,16 M cùng 0,24 M

C. 0,4 M và 0 M

D. 0M và 0,4

Bài 9: Phải dùng bao nhiêu lit CO2 (đktc) nhằm hòa rã hết 20 g CaCO3 trong nước, mang sử chỉ có 1/2 CO2 tác dụng. đề xuất thêm tối thiểu từng nào lit dd Ca(OH)2 0,01 M vào dung dịch sau phản bội ứng để thu được kết tủa về tối đa. Tính khối lượng kết tủa:

A. 4,48 lit CO2 , 10 lit dd Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

B. 8,96 lit CO2 , 10 lit dd Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

C. 8,96 lit CO2 , đôi mươi lit dd Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

D. 4,48 lit CO2 , 12 lit dd Ca(OH)2, 30 g kết tủa.

Bài 10: Cho 1,12 lit khí sunfurơ (đktc) chiếu vào 100 ml dd Ba(OH)2 có độ đậm đặc aM chiếm được 6,51 g ↓ trắng, trị số của a là:

A. 0,3 B. 0,4 C. 0,5 D. 0,6

Đáp án và lí giải giải

1. D2. A3. A4. D5. D
6. D7. C8. B9. C10. B

Bài 1:

*

Nếu nCO2 = x= 0,15 mol thì:

*

Chỉ tạo nên 1 muối bột CaCO3 và cân nặng kết tủa thu được là buổi tối đa.

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

0,15 0,15 mol

Nếu nCO2 max = x = 0,26 mol thì:

*

⇒ tạo ra 2 muối bột CaCO3 và Ca(HCO3)2 và khi đó trọng lượng kết tủa thu được là về tối thiểu.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

x………….x…………x………………..mol

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

2y…………y……………………………mol

Ta được hệ phương trình:

*

⇒ nCaCO3 = x = 0,04 mol

⇒ m↓ = mCaCO3 = 0,04.100 = 4 gam

Vậy 4 ≤ m↓ ≤ 15

⇒ chọn D.

Xem thêm: Sammy Tên Thật Là Gì Mới Nhất 2022, Top 19 Ảnh Của Chị Sammy Đào Mới Nhất 2021

Bài 2:

nBa(OH)2 = 0,15.2 = 0.03

*

VO2 lớn nhất yêu cầu dùng khi CO2 tạo kết tủa hết Ba(OH)2 và hòa tan 1 phần lượng kết tủa, lúc ấy 1 2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O (1)

x………….x…………0,01………………..mol

2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 (2)

2y…………y……………………………mol

⇒ nBa(OH)2(1) = nBaSO3 = x = 0.01 mol

⇒ nBa(OH)2(2) = nBa(OH)2 - nBa(OH)2(1) = y = 0,03 - 0,01 = 0,02 mol

⇒ nCO2 = nCO2(1) + nCO2(2) = x + 2y = 0,1 + 0,02.2 = 0,05 mol

⇒ VCO2 = 0,05.22,4=1,12 lit

⇒ lựa chọn A.

Bài 3:

*

Vì nCaCO3 2 nên minh chứng Ca(OH)2 tạo kết tủa hoàn toàn với CO2 và 1 phần kết tủa bị hòa tan ⇒ 1 2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)