· Để giải phương trình cất ẩn trong vết giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất (GTTĐ) ta tìm phương pháp để khử dấu GTTĐ,

bằng cách:

- cần sử dụng định nghĩa hoặc đặc thù của GTTĐ.

- Bình phương nhì vế.

- Đặt ẩn phụ.

- Sử dụng đặc điểm GTTĐ để review

1.1 Phương trình giải bởi định nghĩa/ bình phương nhị vế

· Phương trình dạng


Bạn đang xem: Bài tập phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 10

*

*

*

*

*

1.2 Phương trình giải bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Phương pháp: Để đưa phương trình về dạng đơn giản hơn, ta thường để ẩn phụ. Ẩn phụ thường chạm mặt là các biểu thức cất dấu giá trị tuyệt vời nhất hoặc những biểu thức vào căn bậc nhì

B1: Đặt ẩn phụ (điều kiện nếu như có)

B2: chuyển phương trình về phương trình hệ quả có ẩn là ẩn phụ vừa để

B3: giải phương trình hệ quả. Kiếm tìm nghiệm và so sánh với điều kiện thuở đầu

Ví dụ:(1f)

Đặt
,
.

Phương trình thay đổi
hoặc
.

· với
ta tất cả
hoặc
.

· với
ta gồm
hoặc
.

Vậy phương trình gồm bốn nghiệm là

1.3 Phương trình giải bằng phương pháp sử dụng đặc thù GTTĐ để reviews

Phương pháp:


Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi

Ví dụ: (3a)Giải phương trình

a) Ta gồm
.

Dấu
xẩy ra khi và chỉ còn khi
.

Dạng 2: Biện luận phương trình đựng dấu giá chỉ trị hoàn hảo

· áp dụng định nghĩa nhằm phá lốt giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất đưa về phương trình bậc nhất, bậc hai để biện luận.


Follow Us


Có gì mới
Xem thêm: Top 20 Vắt Quần Áo Tiếng Anh Là Gì Mới Nhất 2022, Nghĩa Của Từ Vắt Trong Tiếng Việt

Trending