Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 sở hữu tưới 50 đề thi học kì 1, bao gồm đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để ra đề ôn thi cuối học kì 1 cho học sinh của mình. Đồng thời, cũng giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, để ôn thi học tập kì 1 thiệt tốt.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 học kì 1

Với 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 bao gồm đáp án, còn giúp các em luyện giải đề, cầm chắc cấu tạo đề thi cũng tương tự các dạng bài tập thường chạm chán trong đề thi cuối học tập kì 1 nhằm ôn thi hiệu quả hơn. Cụ thể mời thầy cô và những em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên của slovenija-expo2000.com:


Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 4


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu trả lời đúng (0,5 điểm)

1. Trong những số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn số 1 là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

2. 5t 8 kilogam = ……… kg?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

3. Trong những số sau số nào phân tách hết mang lại 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong các góc bên dưới đây, góc như thế nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích s sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 12m

Câu 3: Năm năm 2016 là nỗ lực kỉ sản phẩm công nghệ bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp những số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo thứ tự từ nhỏ xíu đến lớn:

……………………………………………………………………………………………..

I. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) tổng cộng tuổi của người mẹ và con là 57 tuổi. Mẹ hơn nhỏ 33 tuổi. Hỏi người mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) tra cứu số bị chia bé dại nhất vào phép chia bao gồm thương là 12 cùng số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, mang lại ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5t 8 kilogam = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm năm 2016 là cụ kỉ thiết bị bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo sản phẩm công nghệ tự từ bé bỏng đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Trường đoản cú luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và tiến hành tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Công dụng là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất: làm cho đúng mỗi phần cho 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của bà bầu là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của bé là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia bé bỏng nhất là : 20

Số bị chia bé bỏng nhất là: 20 x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng( trường đoản cú câu 1 mang đến câu 5)

Câu 1: Số 45 317 đọc là:

A. Tư mươi năm nghìn ba trăm mười bảy

B. Tư lăm nghìn ba trăm mười bảy

C. Tư mươi lăm nghìn ba trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6050

Câu 3: 2 m2 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cùng của hai số là 27. Số bé là 19 thì số phệ là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên tất cả …..

A. Bốn góc nhọn, nhì góc tù và hai góc vuông

B. Bốn góc nhọn, hai góc tù cùng một góc vuông

C. Tứ góc nhọn, một góc tù với hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho các chữ số 0,3,5,7. Từ những chữ số đang cho, hãy viết số lớn nhất chia hết đến 2, 3 và 5, những chữ số đa số khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: kiếm tìm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một siêu thị trong nhị tháng bán tốt 3 450m vải. Tháng thứ nhất bán được thấp hơn tháng thứ hai là 170m vải. Hỏi từng tháng shop đó bán được bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU
12345
CADBA

Câu 6: Tính bằng cách thuận tiện thể nhất: 567x23+433x23=23x(567+433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số sẽ là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:


Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài xích giải

Tháng sản phẩm công nghệ nhất cửa hàng bán được số mét vải vóc là (0,25đ): ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng thứ hai siêu thị bán được số mét vải vóc là (0,25đ): 3450 – 1640 = 1810 (m))(0,5đ)

Đáp số: 1640 mét (0,25đ):

1810 mét (0,25đ):

Chú ý: những câu: 6,8,9,10: HS biết đặt tính và đúng là được tính một nửa số điểm

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số tư trăm linh nhì nghìn bốn trăm nhị mươi viết là:

A.40002400 B.4020420C. 402420 D.240420

Câu 2. Số phù hợp để viết vào vị trí chấm của 7 yến 8 kilogam =……..kg là:

A.78kg B.780kg C.7008kgD.708kg

Câu 3: chưng Hồ sinh vào năm 1980.Bác hồ nước sinh vào nuốm kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

Câu 4: Trung bình cộng của hai số 42 cùng 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 -94 874.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Bài 2. search x :


Bài 3. Cả nhị lớp 4A và lớp 4B trồng được 568 cây. Hiểu được lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi từng lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên các góc tất cả trong hình mẫu vẽ sau:Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 hiểu là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm tía mươi tám nghìn tứ nghìn năm trăm hai mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi bốn triệu năm trăm hai mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu bố trăm tám mươi tư năm trăm nhì mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu tía trăm tám mươi tứ nghìn năm trăm hai mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) những số dưới đây số nào chia hết mang lại 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 tiếng = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết những số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo lắp thêm tự từ nhỏ xíu đến lớn:

a) Theo thiết bị tự từ nhỏ xíu đến lớn:............................................................................................

Xem thêm: Bố Cục Bài Ca Ngất Ngưởng Ngữ Văn 11 Chi Tiết Nhất, Bài Thơ BàI Ca NgấT NgưởNg

b) Theo máy tự từ béo đến bé:..............................................................................................