Bài tập trắc nghiệm phần con kiến thức chương 1 hình học lớp 10 khá nhiều dạng. Bài viết dưới đây tổng hợp toàn bộ các câu hỏi, bài xích tập dưới dạng trắc nghiệm để tăng mức độ hiểu bài tương tự như thử thách sự gọi bài của các em. Cỗ tài liệu bao gồm các câu hỏi trọng tâm, đặc trưng và cơ bạn dạng cho chương 1 hình học 10, các em cần được nắm rõ để áp dụng vào những chương sau.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm hình học 10 chương 1

TẢI XUỐNG PDF ↓

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hệ thống bài tập trắc nghiệm véc tơ lớp 10

Trắc nghiệm kim chỉ nan hình học 10 chương 1

Câu 1. Véctơ là 1 đoạn thẳng:

A. Có hướng. B. được đặt theo hướng dương, phía âm.

C. Gồm hai đầu mút. D. Thỏa cả ba đặc điểm trên.

Câu 2. Hai véc tơ bao gồm cùng độ dài và ngược hướng gọi là:

A. Nhì véc tơ bởi nhau.

B. Hai véc tơ đối nhau.

C. Hai véc tơ cùng hướng.

D. Nhị véc tơ cùng phương.

Câu 3. Nhì véctơ đều bằng nhau khi nhị véctơ đó có:

A. Thuộc hướng và gồm độ dài bằng nhau.

B. Tuy vậy song và bao gồm độ dài bằng nhau.

C. Thuộc phương và bao gồm độ dài bởi nhau.

D. Thỏa mãn nhu cầu cả ba tính chất trên.

Câu 4. Nếu hai vectơ đều bằng nhau thì:

A. Thuộc hướng và cùng độ dài. B. Cùng phương.

C. Thuộc hướng. D. Tất cả độ dài bởi nhau.

Câu 5. Điền từ tương thích vào vệt (…) sẽ được mệnh đề đúng. Nhì véc tơ ngược hướng thì …

A. Bởi nhau.

B. Thuộc phương.

C. Cùng độ dài.

D. Thuộc điểm đầu.

Câu 13. Mệnh đề nào sau đây đúng:

A. Hai vectơ thuộc phương với cùng 1 vectơ thứ ba thì cùng phương.

B. Nhì vectơ thuộc phương với một vectơ thứ cha khác 0 thì cùng phương.

C. Hai vectơ thuộc phương với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.

D. Hai vectơ ngược phía với một vectơ thứ bố thì thuộc hướng.

Câu 14. Chọn xác định đúng.

A. Nhị véc tơ cùng phương thì bằng nhau.

B. Hai véc tơ ngược hướng thì có độ lâu năm không bởi nhau.

C. Nhì véc tơ thuộc phương và cùng độ dài thì bởi nhau.

D. Nhì véc tơ cùng hướng và cùng độ lâu năm thì bằng nhau.

Trắc nghiệm tổng nhị véc tơ

Câu 93. Mang lại tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn MA + MB + centimet = 0 thì điểm M là

A. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành nhận AC và BC có tác dụng hai cạnh.

B. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành nhấn AB và AC có tác dụng hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhận AB với BC làm cho hai cạnh.

D. Trung tâm tam giác ABC

Trắc nghiệm hiệu của hai véc tơ

Câu 9. Cho bố vectơ a b c , và phần nhiều khác vectơ – không. Trong đó hai vectơ a b, cùng hướng, nhị vectơ a c, đối nhau. Xác định nào sau đây đúng ?

A.Hai vectơ b cùng c cùng hướng.

B.Hai vectơ b cùng c ngược hướng.

C.Hai vectơ b với c đối nhau.

D.Hai vectơ b cùng c bằng nhau.

Câu 34. Mang đến tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn MA + MB – MC =0 thì điểm M là:

A. Đỉnh thứ bốn của hình bình hành nhận AC cùng BC làm cho hai cạnh.

B. Đỉnh thứ bốn của hình bình hành thừa nhận AB cùng AC làm hai cạnh.

C. Đỉnh thứ bốn của hình bình hành nhận AB với BC làm hai cạnh.

D. Trung tâm tam giác ABC.

Câu 46. Cho tam giác ABC . Để điểm M thoả mãn đk MA + MB – MC = 0 thì M phải thỏa mãn nhu cầu mệnh đề nào?

A. M là vấn đề sao cho tứ giác ABMC là hình bình hành.

B. M là giữa trung tâm tam giác ABC . C. M là vấn đề sao cho tứ giác BAMC là hình bình hành.

D. M ở trong trung trực của AB .

Trắc nghiệm tích của nhì véc tơ với cùng một số

Câu 32: mang đến tam giác ABC, tập hợp các điểm M sao cho độ lâu năm MA + MB + MC = 6 là:

A.một mặt đường thẳng đi qua giữa trung tâm của tam giác ABC .

B.đường tròn tất cả tâm là trọng tâm của tam giác ABC và bán kính bằng 6 .

C.đường tròn gồm tâm là trung tâm của tam giác ABC và nửa đường kính bằng 2 .

D.đường tròn gồm tâm là trọng tâm của tam giác ABC và bán kính bằng 18

Trắc nghiệm trục tọa độ và hệ trục tọa độ

Câu 5: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Nhì vectơ u = (2; 1) với v = (1;2) đối nhau.

B. Nhị vectơ u = (2; 1) và v = (1;2)đối nhau.

C. Nhì vectơ u = (2; 1) với v = (2;1)đối nhau.

D. Nhì vectơ u = (1;2) và v = (1;2) đối nhau.

Câu 6: trong hệ trục(O;i;j) , tọa độ của vec tơ i + j là:

A.(-1;1) . B.(1;0) . C. (0;1) .

Xem thêm: Dàn Ý Những Ngôi Sao Xa Xôi, Dàn Ý Phân Tích Truyện Những Ngôi Sao Xa Xôi

D. (1;1)

Câu 7: Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho A (5;2) ,B (10;8) . Tọa độ của vec tơ AB là:

Cảm ơn các em đã xem và download xuống tài liệu bài tập trắc nghiệm chương 1 hình 10, chúng tôi hy vọng rằng cỗ tài liệu này sẽ giúp đỡ ích cùng tạo tác dụng lớn mang lại việc luyện tập để đọc thật rõ về chương vectơ này, bên trên đây những là những bài tập cơ phiên bản và đặc trưng của chương, và cũng là căn cơ cho câu hỏi tôi luyện kỹ năng làm các bài tập nâng cao hơn.