slovenija-expo2000.com biên soạn bài xích tập Trắc nghiệm Toán lớp 6 Cánh diều Chương 2: Số nguyên gồm đáp án cụ thể hay nhất, giúp Thầy/Cô tất cả thêm tài liệu đào tạo và huấn luyện và giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm môn Toán 6 đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán lớp 6 chương 2

Bài tập Trắc nghiệm Toán 6 Chương 2: Số nguyên - Cánh diều

Trắc nghiệm bài 1: Số nguyên âm

I. Nhận thấy

Câu 1: Chọn đáp án sai. Số – 64 được gọi là:

A. Âm sáu mươi tư

B. Trừ sáu mươi tư

C. Âm sáu mươi bốn

D. Sáu mươi bốn

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta gồm số – 64 được đọc là: âm sáu mươi tứ hoặc trừ sáu mươi tư hoặc âm sáu mươi bốn.

Còn sáu mươi tư là số 64. Vì vậy đáp án D sai.

Chọn đáp án D.


Câu 3: cho những số: – 8; – 67; 0; 23; 58. Có bao nhiêu số nguyên âm trong những số đã cho?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Câu 4: Bảng bên dưới đây cho biết nhiệt độ ở một số thành phố thuộc vùng xứ rét trong một ngày mùa đông:

Thành phố

Nhiệt độ

Moscow

– 9°C

Saint Peterburg

– 8°C

Vladivostok

– 12°C

Hãy cho biết nhiệt độ của thành phố Saint Peterburg?

A. – 8°C

B. – 9°C

C. – 10°C

D. – 12°C

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo bảng vẫn cho, ta thấy ánh nắng mặt trời của tp Saint Peterburg trong một mua đông là – 8°C.

Chọn đáp án A.


Câu 5: Theo bảng sinh hoạt Câu 4, hãy cho biết thêm nhiệt độ của tp Moscow vào một trời đông là:

A. âm tám độ C

B. âm mười độ C

C. âm chín độ C

D. chín độ C

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo bảng đã đến ở Câu 4, ta thấy ánh nắng mặt trời của thành phố Moscow vào một ngày mùa đông là – 9°C, hiểu là âm chín độ C.

Chọn câu trả lời C.


II. Thông liền - vận dụng

Câu 1: Chọn xác minh đúng trong các xác minh sau?

A. Số 0 là số nguyên âm

B. Số một là số nguyên âm

C. Số – 7 là số nguyên âm

D. Số 0 không là số tự nhiên và thoải mái

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có số 0 là số tự nhiên và thoải mái và không phải số nguyên âm phải A với D sai.

Số 1 là số tự nhiên và không phải số nguyên âm bắt buộc B sai.

Số – 7 là số nguyên âm đề nghị C đúng.

Chọn giải đáp C.


Câu 2: Ông Hải kinh doanh bị lỗ 700 000 000 đồng, số nguyên âm thể hiện số chi phí bị lỗ của ông Hải là:

A. – 700 đồng

B. – 700 000 đồng

C. – 700 000 000 đồng

D. 700 000 000 đồng

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ông Hải kinh doanh bị lỗ 700 000 000 đồng, số nguyên âm biểu lộ số tiền bị lỗ của ông Hải là – 700 000 000 đồng.

Chọn câu trả lời C.


Câu 3: công ty toán học tập Euclid sinh sống vào nuốm kỉ 3 TCN, số nguyên âm bộc lộ thế kỉ đó là:

A. 3

B. – 3

C. 0

D. 5

Hiển thị đáp án

Lời giải

Nhà toán học Euclid sống vào vậy kỉ 3 TCN, số nguyên âm biểu lộ thế kỉ đó là – 3.

Chọn lời giải B.


Câu 4: Số bộ phận của tập hòa hợp số nguyên âm là

A. 5 phần tử.

B. 10 phần tử.

C. 100 phần tử.

D. vô vàn phần tử.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Các số – 1, – 2, – 3, … là các số nguyên âm.

Do đó tập hợp các số nguyên âm tất cả vô số phần tử.

Chọn câu trả lời D.


Câu 5: dãy nào sau đây gồm nhị số nguyên âm và một trong những tự nhiên?

A. – 18, – 45, 23

B. 36, 48, – 72

C. 34, – 45, 0

D. 0, 121, – 60

Hiển thị đáp án

Lời giải

Quan sát những đáp án ta thấy ở câu trả lời A, những số – 18, – 45 là số nguyên âm và 23 là số tự nhiên, nên dãy này bao gồm 2 số nguyên âm và một vài tự nhiên.

Chọn lời giải A.


....................................

....................................

....................................

Trắc nghiệm bài xích 2: Tập hợp những số nguyên

I. Nhận thấy

Câu 1: Tập hợp những số nguyên kí hiệu là:

A. N

B. N*

C. Z

D. Z*

Hiển thị đáp án

Câu 2: lựa chọn câu đúng.

A. Số 0 chưa hẳn là số nguyên

B. Số 0 là số nguyên âm

C. Số 0 là số nguyên dương

D. Số 0 là số nguyên

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo lý thuyết: Số 0 là số nguyên cùng số 0 không hẳn số nguyên âm cũng không phải số nguyên dương. Vậy câu trả lời A, B, C sai cùng D đúng.

Chọn đáp án D.


Lời giải

Ta có: – 10 là số nguyên và chưa phải là số tự nhiên nên – 10 ∈ Z, – 10 ∉ N, – 10 ∉ N* .

Chọn câu trả lời B.


Câu 4: lựa chọn câu sai?

A. Z = 0; 1; 2; 3; ….

B. Z = ….; - 3; - 2; - 1; 0

C. Z = ...; -2; -1; 0; 1; 2; ...

D. Z = ...; -2; -1; 1; 2; ...

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: tập hợp các số nguyên Z = ...; -2; -1; 0; 1; 2; ... Yêu cầu C đúng với A, B, D sai.

Chọn câu trả lời D.


Lời giải

Ta có:

+ vày – 6 là số nguyên âm, không phải số tự nhiên nên – 6 ∉ N, cho nên vì thế A sai.

+ vày 9 là số tự nhiên và thoải mái nên 9 ∈ N , cho nên vì thế B sai.

+ vì – 9 là số nguyên âm, chưa hẳn số tự nhiên nên – 9 ∉ N , vì vậy C sai.

+ vị -19 là số nguyên âm đề xuất -19 ∈ Z , cho nên vì vậy D đúng.

Chọn đáp án D.


Lời giải

Điểm bí quyết -1 ba đơn vị chức năng theo chiều âm là điểm nằm phía bên trái -1 và phương pháp điểm -1 ba đơn vị.

*

Điểm nằm cạnh trái điểm -1 và phương pháp điểm -1 ba đối kháng vị là vấn đề -4

Nên điểm bí quyết -1 ba đơn vị chức năng theo chiều âm là -4.

Chọn lời giải C.


Câu 2: Điền vào nơi trống trong câu sau: nếu – 2 điốp màn biểu diễn độ cận thị thì + 2 điốp màn trình diễn …

A. độ cận thị

B. độ viễn thị

C. độ loạn thị

D. độ bình thường

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì – 2 và + 2 là nhì số đối nhau, nhưng – 2 điốp biểu hiện độ cận thị thì + 2 điốp màn trình diễn độ viễn thị

Chọn lời giải B.


Câu 3: vào các xác minh sau, khẳng định nào đúng?

A. nếu như + 50 000 đồng màn biểu diễn số tiền tất cả 50 000 đồng, thì – 50 000 đồng biểu diễn số tiền cho vay là 50 000 đồng.

B. Số 0 là số nguyên dương.

C. Số đối của số 0 là số 0.

D. Số 0 là số nguyên âm.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Nếu + 50 000 đồng màn biểu diễn số tiền bao gồm 50 000 đồng, thì – 50 000 đồng trình diễn số tiền nợ là 50 000 đồng. Vậy A sai

Số 0 không là số nguyên âm, ko là số nguyên dương. Bởi vì đó, B với D sai

Số đối của số 0 là số 0. Vày đó, C đúng

Chọn lời giải C.


Câu 5: mang lại tập phù hợp A = -2; 0; 3; 6 . Tập đúng theo B gồm các phần tử là số đối của các thành phần trong tập vừa lòng A là:

A. B = -2; 0; -3; -6

B. B = 2; 0; 3; 6

C. B = -6; -3; 0; 2

D.

Xem thêm: Việt Bắc Bức Tranh Tứ Bình, Phân Tích Bức Tranh Tứ Bình Trong Bài Việt Bắc

B = -2; 0; 3; 6

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: số đối của – 2 là 2, số đối của 0 là 0, số đối của 3 là – 3 , số đối của 6 là – 6.