Các bài tập về lượng chất dư lớp 8 là tài liệu khôn xiết hữu ích, tổng hợp kim chỉ nan và các dạng bài tập về lượng hóa học dư, giúp các bạn có thêm nhiều tứ liệu tham khảo, củng cố kiến thức Hóa học 8.

Bạn đang xem: Bài toán lượng dư

Ngoài ra để học xuất sắc môn Hóa 8 những bạn bài viết liên quan Bài tập viết phương pháp hóa học lớp 8, phương pháp Hóa học lớp 8, 300 thắc mắc trắc nghiệm môn chất hóa học lớp 8.


1. Cách thức giải bài bác tập về lượng hóa học dư

Tìm chất dư, hóa học hết → Tính theo chất hết.

- bước 1: Tính số mol từng chất.

- cách 2: Viết phương trình bội phản ứng:

A + B → C + D

- bước 3: Lập tỉ lệ thành phần So sánh:


*

Tỉ số nào lớn hơn chất kia dư, hóa học kia hết → Tính theo chất hết.

2. Ví dụ về lượng chất dư

Cho 32,5 gam kẽm tính năng với 47,45 gam axit clohiđric.

a. Tính thể tích khí hiđro có mặt (đktc) ?

b. Tính cân nặng muối kẽm clorua chế tạo thành ?

Bài làm:

- Số mol các chất gia nhập phản ứng:

*

- Phương trình làm phản ứng:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

- Xét tỉ lệ:

*

Axit HCl dư, kim loại Zn hết. → Tính theo Zn.

a. Theo phuoong trình phản bội úng ta có:

*
b. Theo phương trình phản ứng ta có
*

3. Bài tập về lượng chất dư

Bài tập 1: đến 5,4 gam nhôm tác dụng với 36,5 gam axit clohiđric sản xuất thành khí hiđro và muối nhôm clorua.

a. Tính thể tích khí hiđro thu được (đktc) ?


b. Tính cân nặng muối nhôm clorua sản xuất thành ?

Bài tập 2: cho 7,2 gam fe (II) oxit chức năng với dung dịch có chứa 0,4 mol axit clohiđric thu được muối hạt sắt (II) clorua và nước.

Xem thêm: Luật Sĩ Quan Quân Đội 2016 /Nđ, Please Wait

a. Viết phương trình hóa học của bội nghịch ứng xảy ra ?

b. Tính khối lượng muối fe (II) clorua tạo thành ?

Bài tập 3: cho 8,1 gam nhôm chức năng với 29,4 gam axit sunfuric nhận được khí hiđro cùng muối nhôm sunfat.

a. Tính thể tích khí hiđro thu được (đktc) ?

b. Tính cân nặng muối nhôm sunfat chế tạo ra thành ?

Bài tập 4: Dẫn 11,2 lít khí teo (đktc) qua 16 gam sắt (III) oxit nung rét thu được sắt kẽm kim loại sắt với khí CO2

a. Tính thể tích khí co phản ứng (đktc) ?

b. Tính khối lượng Fe hiện ra ?

Bài tập 5: mang đến 1,68 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch cất 3,7 gam Ca(OH)2 chế tác thành kết tủa CaCO3(↓) cùng nước. Xác định lượng kết tủa CaCO3 nhận được ?

Bài tập 6. Dẫn 3,36 lít khí H2 (dktc) qua ống sứ không 1,6 g CuO nung nóng. Canh cho phản ứng kết thúc