Bài tập chuyên đề Axit Nitric tổng hợp cục bộ kiến thức lý thuyết, ví dụ như minh họa và một số dạng bài bác tập trắc nghiệm, trường đoản cú luận về siêng đề Axit Nitric (HNO3).

Bạn đang xem: Bài toán một kim loại + hno3 tạo một sản phẩm khử

Thông qua tài liệu này giúp chúng ta học sinh lớp 11 gồm thêm nhiều tứ liệu ôn tập, từ kia củng cố kiến thức Hóa học lớp 11. Đồng thời góp quý thầy cô có thêm nhiều tư liệu giảng dạy. Hình như các bạn bài viết liên quan bài tập Axit Cacboxylic, bài tập cách thức tính pH. Chúc các bạn học tốt.


I. Một số trong những lưu ý

1. Tính lão hóa của HNO3

HNO3 biểu thị tính oxi hóa mạnh dạn khi chức năng với các chất bao gồm tính khử như: Kim loại, phi kim, các hợp chất Fe(II), hợp chất S2-, I-, . . . Thông thường:

+ giả dụ axit đặc, nóng tạo ra sản phẩm NO2

+ nếu axit loãng, thường đã tạo ra NO. Nếu chất khử có tính khử mạnh, mật độ axit và ánh nắng mặt trời thích hợp rất có thể cho ra N2O, N2, NH4NO3.

* Chú ý:

1. Một vài kim các loại (Fe, Al, Cr, . . .) không tan vào axit HNO3 đặc, nguội bởi vì bị thụ động hóa.

2. Trong một vài bài toán ta phải chăm chú biện luận trường hợp tạo ra các thành phầm khác: NH4NO3 dựa theo cách thức bảo toàn e (nếu ne cho > ne nhấn để sinh sản khí) hoặc dựa trên dữ kiện đề bài (chẳng hạn mang đến dung dịch NaOH vào dung dịch sau làm phản ứng thấy có khí bay ra) hoặc các hợp chất khí của Nitơ dựa vào tỉ khối tương đối của hỗn hợp đã cho.

3. Khi axit HNO3 tác bazơ, oxit bazơ không tồn tại tính khử chỉ xảy ra phản ứng trung hòa.


4. Với kim loại có nhiều hóa trị (như Fe, Cr), nếu dùng dư axit sẽ khởi tạo muối hóa trị 3của kim loại (Fe3+, Cr3+); nếu axit cần sử dụng thiếu, dư kim loại sẽ tạo muối hóa trị 2 (Fe2+, Cr2+), hoặc có thể tạo đôi khi 2 nhiều loại muối.

5. Các chất khử phản nghịch ứng với muối NO3- trong môi trường xung quanh axit tương tự bội phản ứng với HNO3. Ta cần quan tâm thực chất phản ứng là phương trình ion.

II. Nguyên lý giải bài xích tập:

Dùng định hình thức bảo toàn e.

* Đặc biệt

+ nếu phản ứng tạo thành nhiều thành phầm khử của N thì ne nhường nhịn = Sne nhận

+ Nếu có nhiều chất khử tham gia phản ứng Sne nhường = ne nhận

- Trong một trong những trường hợp phải kết phù hợp với định nguyên lý bảo toàn năng lượng điện tích (tổng điện tích dương = tổng điện tích âm) cùng định chế độ bảo toàn nguyên tố

- rất có thể sử dụng phương trình ion – electron hoặc những bán bội phản ứng nhằm biểu diễn các quá trình.

M → Mn+ + ne

4H+ + NO3- + 3e → NO + 2H2O

+ Đặc biệt trong trường hợp kim loại chức năng với axit HNO3 ta có:

nHNO3 (pư) = 2nNO2 = 4nNO = 10nN2O = 12nN2 = 10nNH4NO3

nNO3- (trong muối) = nNO2 = 3nNO = 8nN2O = 10nN2 = 8nNH4NO3


nếu như hỗn hợp tất cả cả kim loại và oxit sắt kẽm kim loại phản ứng cùng với HNO3 (và giả sử tạo nên khí NO) thì:

nHNO3 (pư) = 4nNO + 2nO (trong oxit KL)

II. Ví dụ như minh họa Axit Nitric

VD1. Hoà tan hoàn toàn m g bột Cu vào 800 g hỗn hợp HNO3 được hỗn hợp Y cùng 2,24 lit khí NO (đktc). Y công dụng vừa đầy đủ với 300 ml dung dịch NaOH 2 M được kết tủa R. Sau khoản thời gian nung R đến cân nặng không thay đổi thu được đôi mươi g chất rắn.

a, Tính khối lượng Cu ban đầu.

b. Tính trọng lượng các chất trong Y với nồng độ % của hỗn hợp HNO3đã dùng

Giải:

nNO = 2,24/22,4 = 0,1 mol; nNaOH = 0,3.0,2 = 0,06 mol

Khi mang lại Y công dụng với dung dịch NaOH chiếm được kết tủa R chỉ chứa Cu(OH)2.Chất rắn thu được khi nung là CuO Þ nCuO = 20/80 = 0,25 mol Þ = nCuO = 0,25 mol.

Theo định vẻ ngoài bảo toàn nguyên tố:

nCu (ban đầu) = nCu (trong CuO) = 0,25 mol Þ mCu = 0,25.64 = 16 g

Trong X, n= = 0,25 mol m= 188.0,25 = 47 g

Cu → Cu2+ + 2e

0,25 mol 0,5 mol

*

0,3 mol 0,1 mol

Vậy chứng minh phản ứng của Cu và HNO3 phải tạo thành NH4NO3.

ne (Cu nhường) = Sne dìm = 0,5 mol ne nhận= 0,5 – 0,3 = 0,2 mol

................

III. Một trong những dạng bài bác tập về Axit Nitric

Dạng 1: Kim loại công dụng với HNO3

Axit bội phản ứng cùng với Kim loại.

Bài 1. Hoà tan hoàn toàn 1,2 gam kim loại X vào dung dịch HNO3 dư thu được 0,224 lít khí nitơ độc nhất (đktc). Xác minh kim loại X?

Bài 2. Hòa tan 16,2 gam sắt kẽm kim loại hoá trị III vào 5 lít hỗn hợp HNO3 0,5 M (D = 1,25 g/ml). Sau khoản thời gian phản ứng xong xuôi thu được 2,8 lit tất cả hổn hợp khí X có NO, N2 (0oC, 2 atm). Trộn tất cả hổn hợp khí X với lượng oxi toàn diện sau phản bội ứng thấy thể tích khí chỉ bằng 5/6 tổng thể tích X cùng oxi bắt đầu cho vào.


a. Tìm sắt kẽm kim loại đã dùng.

b. Tính nồng độ % dung dịch HNO3sau phản ứng.

Bài 3. Hoà tan trọn vẹn 17,28 gam Mg vào hỗn hợp HNO3 0,1M thu được hỗn hợp A với 1,344 lít tất cả hổn hợp khí X có N2 với N2O (ở 00C, 2 atm). Thêm 1 lượng dư KOH vào dung dịch A, làm cho nóng thì có một khí thoát ra. Khí này công dụng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp H2SO4 0,1 M. Tính thể tích từng khí trong tất cả hổn hợp X?

Bài 4. mang đến x mol Fe tác dụng với dung dịch cất y mol HNO3 thu được khí NO duy nhất và dung dịch B. Hỗn hợp B rất có thể tồn tại hầu hết ion nào? Biện luận tình dục giữa x và y nhằm trong hỗn hợp B tồn tại những ion đó.

Axit bội phản ứng cùng với hỗn kim loại tổng hợp loại.

Bài 5. Xác định thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) tối thiểu cần dùng để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe với 0,15 mol Cu (biết làm phản ứng tạo hóa học khử độc nhất là NO)?

Bài 6. Hoà tan hoàn toàn 0,368 gam các thành phần hỗn hợp Al và Zn đề nghị vừa đủ 25 lít dung dịch HNO3 có pH = 3. Sau phản bội ứng thu được dung dịch A cất 3 muối hạt (không gồm khí bay ra).

a. Tính cân nặng của mỗi kim loại trong lếu láo hợp.

b. Cấp dưỡng dung dịch A một lượng dư dung dịch NH3. Tính trọng lượng kết tủa thu được.

Bài 7. Hỗn thích hợp X có Mg, Al, Zn có trọng lượng 8,6 gam được chia làm 2 phần bởi nhau.

- Phần 1: Đem đốt cháy trọn vẹn trong O2 dư nhận được 7,5 gam các thành phần hỗn hợp oxit.

- Phần 2: Hoà rã trong dung dịch HNO 3 đặc, nóng, dư được V lít (đktc) khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất).

Xác định V?

Bài 8. Lấy m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Cu với Fe (tỉ lệ trọng lượng là 7 : 3) bội nghịch ứng hoàn toàn với dung dịch cất 44,1 gam HNO3; sau làm phản ứng còn lại 0,75m gam hóa học rắn và 5,6 lít khí Y gồm NO với NO2 (đktc). Tìm m?

Dạng 2. Kim loại phản ứng với hỗn hợp HNO3 và H2SO4

Bài 1: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml hỗn hợp hỗn hợp có HNO3 0,8 M cùng H2SO4 0,2 M. Sau khi phản ứng trả toàn, có mặt V lít khí NO (sản phẩm khử nhất đktc). Tìm cực hiếm của V?

Bài 2: Hoà tan trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X (Cu, Ag) vào dung dịch chứa HNO3 với H2SO4 thu được hỗn hợp Y chứa 7,06 gam muối và tất cả hổn hợp khí Z đựng 0,05 mol NO2 với 0,01 mol SO2. Giá trị của m là?


Bài 3: đến 12,9 gam hỗn hợp Al và Mg phản bội ứng với 100 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 nhận được 0,1 mol mối khí SO2, NO, N2O. Cô cạn dung dịch thu được sau bội phản ứng được bao nhiêu gam muối hạt khan?

Dạng 3: chứng minh tính oxi hoá của NO3- – sắt kẽm kim loại phản ứng với muối hạt nitrat trong môi trường xung quanh axit

Bài 1. Cho một lượng Cu2S tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 đun nóng. Bội nghịch ứng sản xuất thành dung dịch A1 và làm cho giải phóng ra khí A2 không màu, bị hoá nâu trong ko khí. Phân chia A1 thành nhị phần. Thêm hỗn hợp BaCl2 vào phần 1, thấy sinh sản thành kết tủa white A3 không tan vào axit dư. Thêm lượng dư dung dịch NH3 vào phần hai đôi khi khuấy phần đa hỗn hợp, thu được dung dịch A4 có màu xanh da trời đậm.

a. Hãy xác định A1, A2, A3, A4là gì?

b. Viết phương trình phản bội ứng trình bày các quá trình hoá học tập vừa nêu trên.

Bài 2. Cho 19,2 g Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3 1M, tiếp đến thêm 500 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch A

a. Cu bao gồm tan không còn không? Tính thể tích NO bay ra sinh hoạt đktc.

b. Tính mật độ mol những ion trong dung dịch A thu được sau phản ứng.

c. Buộc phải thêm bao nhiêu lítdung dịch NaOH 0,2 M nhằm kết tủa hết Cu2+chứa trong hỗn hợp A.

Bài 3. Hoà tung 26,88 gam bột sắt kẽm kim loại đồng trong dung dịch HNO3 loãng. Sau khi xong phản ứng, gồm 4,48 lít khí NO (đktc) bay ra và còn sót lại m gam chất không tan. Thêm tiếp rảnh rỗi V ml hỗn hợp HCl 3,2 M vào nhằm hoà tung vừa hết m gam hóa học không tan, bao gồm khí NO thoát ra (duy nhất). Xác định trị số của V?

Bài 4. Khuấy kĩ dung dịch chứa 13,6 gam AgNO3 với m gam bột Cu rồi thêm tiếp vào đó 100 ml dung dịch H2SO4 (loãng) với đun nóng cho tới khi bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 9,28 gam bột kim loại, hỗn hợp A cùng khí NO. Lượng NaOH cần thiết để chức năng hết với các chất trong hỗn hợp A là 0,325 mol.

a. Tính m và thể tích khí NO thu được ở đktc.

b. Tính trọng lượng các chất trong dung dịch A.

c. Tính nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4dùng.

Bài 5. Cho 5,8 gam FeCO3 chức năng vừa đủ với hỗn hợp HNO3 được các thành phần hỗn hợp hai khí ko màu hoá nâu kế bên không khí với dung dịch X. Thêm hỗn hợp H2SO4 loãng dư vào X thì hỗn hợp thu được hoà tan tối đa m gam Cu biết rằng phản ứng tạo thành phầm khử tốt nhất là NO. Quý hiếm của m là?

Dạng 4. Bài toán tổng vừa lòng axit nitric chức năng với sắt kẽm kim loại

Bài 1. So sánh thể tích khí NO (duy nhất) bay ra vào 2 thí nghiệm sau (các khí đo trong thuộc điều kiện):

TN1: mang đến 3,84 gam Cu phản bội ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1,0 mol/lít.

TN2: mang lại 3,84 gam Cu bội phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1,0 mol/lít và H2SO4 0,5 mol/lít.

Bài 2. Nung x mol sắt trong bầu không khí một thời hạn thu được 16,08 gam hỗn hợp H tất cả 4 chất rắn gồm Fe và 3 oxit của nó. Hòa tan hết lượng hỗn hợp H trên bằng dung dịch HNO3 loãng, nhận được 672 ml khí NO tốt nhất (đktc). Xác định trị số của x?


Bài 3. Cho 13,6 gam các thành phần hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 làm phản ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc) với dung dịch X. Cô cạn X thu được bao nhiêu gam muối bột khan?

Bài 4. các thành phần hỗn hợp A gồm bố oxit sắt (FeO, Fe3O4, Fe2O3) bao gồm số mol bằng nhau. Tổ hợp hết m gam các thành phần hỗn hợp A này bởi dung dịch HNO3 thì thu được hỗn hợp K có hai khí NO2 cùng NO có thể tích 1,12 lit (đktc) cùng tỉ khối tất cả hổn hợp K so với hiđro bằng 19,8. Trị số của m là ?

Bài 5. Cho 2,16 gam Mg tính năng với hỗn hợp HNO3 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,986 lít khí NO (đktc) và dung dịch X. Xác định trọng lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X?

IV. Bài bác tập tự giải về Axit Nitric

Bài 1. Hoà tan hoàn toàn 11,7 gam bột Zn trong dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch A và hỗn hợp khí N2, N2O hoàn toàn có thể tích 0,672 lít (đkc). Thêm NaOH dư vào dung dịch A và đun nóng bao gồm khí cất cánh ra, khí này chức năng vừa đầy đủ với 100 ml hỗn hợp HCl 0,1 M.

a. Viết phương trình bội phản ứng dạng phân tử với ion.

b. Tính % thể tích các thành phần hỗn hợp khí N2, N2O.

Bài 2. Hoà tan trọn vẹn 12 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Al, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 dư nhận được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, NO2 có trọng lượng 12,2 gam. Xác định trọng lượng muối nitrat sinh ra?

Bài 3. mang đến 220 ml dung dịch HNO3 tác dụng với 5 gam các thành phần hỗn hợp Zn với Al. Phản ứng giải hòa ra 0,896 lít (đktc) khí tất cả NO cùng N2O. Các thành phần hỗn hợp khí đó gồm tỉ khối tương đối so với H2 là 16,75. Sau khi ngừng phản ứng mang lọc thu được 2,013 gam kim loại.

a. Cô cạn hỗn hợp A thu được bao nhiêu gam muối hạt khan?

b. Tính mật độ HNO3 trong dung dịch ban đầu?

Bài 4. Hòa tan hết tất cả hổn hợp A bao gồm x mol Fe cùng y mol Ag bởi dung dịch tất cả hổn hợp HNO3 và H2SO4 bao gồm 0,062 mol khí NO với 0,047 mol SO2 bay ra. Đem cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng thu được 22,164 gam hỗn hợp những muối khan. Trị số của x và y là bao nhiêu?

Bài 5. Cho các thành phần hỗn hợp Fe với Cu chức năng với dung dịch H2SO4 loãng dư chiếm được 1,12 lit H2 (00C, 2 atm) được dung dịch A và chất rắn ko tan B. Để oxi hoá trọn vẹn chất rắn ko tan vào B buộc phải 10,1 gam KNO3 tạo ra chất khí không màu hoá nâu ngoài không khí với dung dịch C. Tính % cân nặng mỗi sắt kẽm kim loại trong láo lếu hợp.

Bài 6. Cho 1,92 gam bột Cu vào 100 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp X bao gồm KNO3 0,16 M cùng H2SO4 0,5 M thu được dung dịch A và khí NO duy nhất. Để kết tủa cục bộ Cu2+ vào A buộc phải tối thiểu V lít hỗn hợp NaOH 0,5 M. Quý giá của V là?

V. Bài bác tập trắc nghiệm về Axit Nitric

Câu 1. HNO3 công dụng được với toàn bộ các chất trong dãy nào sau đây:

A. NaHCO3, CO2, FeS, Fe2O3

B. K2SO3, K2O, Cu, Fe(NO3)2

C. FeO, Fe2(SO4)3, FeCO3, Na2O

D. CuSO4, CuO, Mg3(PO4)2.

Câu 2. Axit nitric sệt nguội có thể phản ứng được với những chất làm sao sau đây?

A. Al, CuO, Na2CO3

B.CuO, Ag, Al(OH)3

C. P, Fe, FeO

D. C, Ag, BaCl2

Câu 3. Hoà tan hoàn toàn 0,9 g sắt kẽm kim loại X vào hỗn hợp HNO3 nhận được 0,28 lít khí N2O (đktc). Vậy X rất có thể là:

A. Cu

B. Fe

C. Zn

D.Al

Câu 4. cho những chất FeO, Fe2O3, Fe(NO3)2, CuO, FeS. Số chất tính năng được cùng với HNO3 giải phóng khí NO là:

A. A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 5.

Xem thêm: Review 10 Loại Kem Che Khuyết Điểm Hàn Quốc Tốt Nhất Hiện Nay

hỗn hợp nào tiếp sau đây không tổ hợp được Cu kim loại:

A. Hỗn hợp HNO3

B. Dung dịch tất cả hổn hợp NaNO3+ HCl

C. Hỗn hợp FeCl3

D. Hỗn hợp FeCl2

Câu 6. Để pha trộn HNO3 trong phòng thí nghiệm, hóa chất nào sau đây được chọn làm nguyên liệu chính: