7 vấn đề lãi suất, bài bác toán thực tiễn trong đề thi Đại học gồm lời giải

Với 7 câu hỏi lãi suất, bài xích toán thực tế trong đề thi Đại học tập có giải mã Toán lớp 12 bao gồm đầy đủ phương thức giải, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm bao gồm lời giải chi tiết sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài bác tập câu hỏi lãi suất, bài toán thực tế từ kia đạt điểm cao trong bài thi môn Toán lớp 12.

Bạn đang xem: Bài toán trả góp

*

Dạng 1. Lãi đơn

1. Phương thức giải

- Định nghĩa: số tiền lãi chỉ tính bên trên số tiền nơi bắt đầu mà ngoài trên số tiền lãi vì chưng số tiền nơi bắt đầu sinh ra, có nghĩa là tiền lãi của kì hạn trước không được tính vào vốn nhằm tính lãi mang đến kì hạn kế tiếp, cho dù đến kì hạn người gửi không tới gửi chi phí ra.

- phương pháp tính: người tiêu dùng gửi vào ngân hàng A đồng với lãi 1-1 r% /kì hạn thì số tiền quý khách hàng nhận được cả vốn lẫn lãi sau n kì hạn (n ∈ N*) là:

*

Chú ý: Trong giám sát và đo lường các bài bác toán lãi suất và các bài toán liên quan, ta lưu giữ r% là

*
.

2. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Chú Nam nhờ cất hộ vào bank 10 triệu vnd với lãi đối chọi 5%/năm thì sau 5 năm số tiền chú Nam nhận ra cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu?

A. 12,5 triệu B. 12 triệu C. 13 triệu D. 12, 8 triệu.

Lời giải:

Đáp án: A

Số chi phí cả cội lẫn lãi chú Nam cảm nhận sau 5 năm là:

S5 = 10.(1 + 5.0,05) = 12,5 (triệu đồng)

Ví dụ 2. Chị Hằng gửi ngân hàng 3 350 000 đồng, theo cách làm lãi đơn, với lãi suất 0,4 % bên trên nửa năm. Hỏi tối thiểu bao thọ chị rút được cả vốn lẫn lãi là 4 020 000 đồng?

A. 5 năm.B. 30 tháng.C. 3 năm.D. 24 tháng.

Lời giải:

Đáp án: B

Gọi n là số chu kỳ gửi ngân hàng, áp dụng công thức lãi solo ta có:

4 020 000 = 3 350 000 (1 + n.0,04)

Suy ra, n = 5 (chu kỳ) .

Mà nữa năm = 6 tháng

Vậy thời gian là 5 . 6= 30 tháng.

Ví dụ 3. Tính theo cách tiến hành lãi đơn; để sau 2,5 năm rút được cả vốn lẫn lãi số chi phí là 10 892 000 đồng với lãi vay

*
một quý thì bạn phải gửi tiết kiệm chi phí số chi phí bao nhiêu?

A.9 336 000B. 10 456 000.C.8 627 000.D. 9 215 000

Lời giải:

Đáp án: A

Đây là việc lãi solo với chu kỳ là 1 trong những quý = 3 tháng.

Vậy 2,5 năm = 30 tháng = 10 quý ( 10 chu kỳ).

Với x là số tiền nhờ cất hộ tiết kiệm, ta có:

*

Ví dụ 4. Bạn Lan nhờ cất hộ 1500 USD với lãi vay đơn cố định và thắt chặt theo quý. Sau 3 năm, số tiền các bạn ấy nhận thấy cả gốc lẫn lãi là 2320 USD. Hỏi lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí là từng nào một quý? (làm tròn cho hàng phần nghìn)

A. 0,182.B.0,046.C. 0, 015.D. 0, 037.

Lời giải:

Đáp án: B

Đây là vấn đề lãi đơn, chu kỳ là một trong quý.

Ta có, 3 năm = 36 tháng = 12 quý

Áp dụng công thức, ta có: 2320 = 1500(1 + 12r%) , bấm máy tính ta được lãi vay là r% ≈ 0,046 một quý

Dạng 2. Lãi kép

1. Phương thức giải

1. Định nghĩa

Lãi kép là nếu cho kì hạn người gửi ko rút lãi ra thì chi phí lãi được xem vào vốn của kì kế tiếp.

2. Bí quyết tính

Khách hàng nhờ cất hộ vào bank A đồng với lãi kép r% /kì hạn thì số tiền quý khách nhận được cả vốn lẫn lãi sau n kì hạn (n ∈ N*) là:

*

Chú ý: Từ bí quyết (2) ta hoàn toàn có thể tính được:

*
*
*

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Chú Việt gửi vào bank 10 triệu đ với lãi kép 5%/năm. Tính số tiền cả cội lẫn lãi chú Việt nhấn được sau khi gửi ngân hàng 10 năm (gần với số nào nhất)?

A. 16,234 triệu B. 16, 289 triệu C. 16, 327 triệu D.16, 280 triệu

Lời giải:

Đáp án: B

Số chi phí cả gốc lẫn lãi cảm nhận sau 10 năm với lãi kép 5%/năm là

*

Ví dụ 2. Bạn An gửi tiết kiệm một trong những tiền ban đầu là 1000000 đồng với lãi suất 0,58%/tháng (không kỳ hạn). Hỏi chúng ta An phải gửi từng nào tháng thì được cả vốn lẫn lãi bởi hoặc vượt quá 1300000 đồng ?

A. 46 mon B. 44 mon C. 45 mon D. 47 mon

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng cách làm ( 3) ta bao gồm số kì hạn là:

*

Nên để cảm nhận số chi phí cả vốn lẫn lãi bằng hoặc vượt thừa 1300000 đồng thì các bạn An cần gửi ít nhất là 46 tháng.

Ví dụ 3. Lãi suất của tiền gửi tiết kiệm ngân sách của một trong những ngân hàng thời gian vừa qua liên tiếp thay đổi. Bạn Châu gởi số tiền lúc đầu là 5 triệu đồng với lãi suất 0,7% tháng chưa đầy một năm, thì lãi suất tạo thêm 1,15% tháng trong nửa năm tiếp sau và các bạn Châu liên tục gửi; sau nửa năm đó lãi suất giảm đi còn 0,9% tháng, chúng ta Châu tiếp tục gửi thêm một số trong những tháng tròn nữa, lúc rút tiền bạn Châu được cả vốn lẫn lãi là 5 747 478,359 đồng (chưa có tác dụng tròn). Hỏi bạn Châu đã gửi tiền tiết kiệm ngân sách trong bao nhiêu tháng?

A. 10 mon B. 12 tháng C. 14 tháng D.15 mon

Lời giải:

Đáp án: D

Gọi X; Y (X, Y ∈ Z+: X, Y ≤ 12) lần lượt là số tháng các bạn Châu sẽ gửi với lãi suất 0,7%/tháng cùng 0,9%/tháng . Theo cách làm lãi kép, ta tất cả số tiền các bạn Châu thu được ở đầu cuối là:

*
*
*

Kết hợp điều kiện; X và Y nguyên dương ta thấy X= 5 và Y= 4 thỏa mãn.

(Nhập vào máy tính

*
nhập hàm số
*
, cho giá trị X chạy từ một đến 10 với STEP 1. Nhìn vào bảng công dụng ta được cặp số nguyên là X= 5;Y= 4).

Vậy chúng ta Châu đang gửi tiền tiết kiệm trong: 5+6+ 4= 15 tháng.

Ví dụ 4. Chị Thanh gửi bank 155 triệu đồng, với lãi vay 1,02 % một quý. Hỏi sau một năm số tiền lãi chị cảm nhận là bao nhiêu? (làm tròn mang lại hàng nghìn)

A. 161 421 000.B. 161 324 000C. 7 698 000D.6 421 000

Lời giải:

Đáp án: D

Số tiền lãi chính là tổng số tiền cả gốc lẫn lãi trừ đi số tiền gốc.

Áp dụng bí quyết lãi kép cùng với 12 tháng= 4 quý (n = 4) đề xuất số tiền lãi là 155. (1 + 0,0102)4 − 155 ≈ 6421000 (đồng).

Ví dụ 5. Một quý khách hàng gửi tiết kiệm 64 triệu đồng, với lãi vay 0,85% một tháng. Hỏi người đó bắt buộc mất ít nhất mấy tháng và để được số chi phí cả gốc lẫn lãi không bên dưới 72 triệu đồng?

A.13B. 14C. 15 D 16

Lời giải:

Đáp án: B

Gọi n là số tháng yêu cầu tìm, áp dụng công thức lãi kép ta gồm n là số từ nhiên nhỏ dại nhất vừa lòng :

*

Ví dụ 6. Một người tiêu dùng gửi ngân hàng 20 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng, với lãi vay 0,65 % một tháng theo cách tiến hành lãi kép. Hỏi sau bao thọ vị khách hàng này mới bao gồm số tiền lãi nhiều hơn nữa số chi phí gốc ban sơ gửi ngân hàng? đưa sử fan đó ko rút lãi ở tất cả các định kỳ.

A. 8 năm 11 tháng.B. 19 tháng.C. 18 tháng. D. 9 năm.

Lời giải:

Đáp án: D

Lãi suất theo kỳ hạn 3 tháng là 3. 0,65 % = 1,95 %

Gọi n là số kỳ hạn đề xuất tìm. Theo giả thiết ta bao gồm n là số tự nhiên nhỏ dại nhất thỏa mãn:

20. (1+ 0,0195)n − trăng tròn > 20

Ta được n = 36 chu kỳ, một chu kỳ luân hồi là 3 tháng.

Nên thời gian cần tìm là 36. 3= 108 mon = 9 năm.

Dạng 3. Tiền nhờ cất hộ hàng tháng

1. Cách thức giải

- Định nghĩa

từng tháng gửi đúng cùng một số tiền vào 1 thời hạn cố định.

- công thức tính

Đầu từng tháng quý khách hàng gửi vào bank số tiền A đồng, cùng với lãi kép r%/tháng thì số tiền quý khách nhận được cả vốn lẫn lãi sau n tháng ( n ∈ N* ) ( thừa nhận tiền cuối tháng, khi bank đã tính lãi) là Sn.

Ý tưởng hình thành công xuất sắc thức:

+Cuối tháng thứ nhất, khi ngân hàng đã tính lãi thì số tiền giành được là

*

+Đầu tháng thứ hai, khi đã gửi thêm số chi phí đồng thì số tiền là

*

+Cuối tháng thứ hai, khi bank đã tính lãi thì số tiền dành được là

*

+Từ kia ta bao gồm công thức bao quát

*

Chú ý: Từ cách làm (6) ta rất có thể tính được:

*
*

2. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Đầu mỗi tháng ông bạo gan gửi ngân hàng 580 000 đồng với lãi vay 0,7%/tháng. Sau 10 tháng thì số chi phí ông mạnh bạo nhận được cả gốc lẫn lãi (sau khi ngân hàng đã tính lãi tháng cuối cùng) là bao nhiêu?

A. 6 028 056 đồng B. 6 002 765 đồng

C. 6 012 654 đồng D. 6 001 982 đồng

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng bí quyết (6), số tiền ông mạnh nhận được cả cội lẫn lãi là:

*

Ví dụ 2. Ông Nghĩa mong mỏi có ít nhất 100 triệu vnd sau 10 tháng kể từ khi gửi bank với lãi 0,7%/tháng thì mỗi tháng ông Nghĩa phải gửi số tiền ít nhất bao nhiêu?

A. 9,623 triệu B. 9,622 triệu C. 9,723 triệu D. 9,564 triệu

Lời giải:

Đáp án: B

Áp dụng cách làm ( 8), số tiền cơ mà ông Nghĩa phải gửi từng tháng là:

*

Ví dụ 3. Đầu từng tháng anh win gửi vào ngân hàng số chi phí 3 triệu vnd với lãi suất 0,6%/tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu mon ( khi bank đã tính lãi) thì anh chiến thắng được số tiền cả cội lẫn lãi từ 100 triệu trở lên?

A. 28 tháng B. 29 mon C. 30 mon D . 31 tháng.

Lời giải:

Đáp án: D

Áp dụng bí quyết (7), số tháng ít nhất anh Thắng đề xuất gửi để được số tiền cả nơi bắt đầu lẫn lãi từ bỏ 100 triệu trở lên trên là:

*

Vậy anh Thắng yêu cầu gửi ít nhất là 31 tháng new được số chi phí cả gốc lẫn lãi từ bỏ 100 triệu trở lên.

Ví dụ 4. Bạn hy vọng có 3000 USD nhằm đi du lịch châu Âu. Để sau 4 năm tiến hành được dự định thì các tháng bạn yêu cầu gửi tiết kiệm bao nhiêu (làm tròn mang lại hàng đối chọi vị)? Biết lãi vay 0,83 % một tháng.

A. 62 USD.B.61 USD.D. 51 USD .D. 42 USD.

Lời giải:

Đáp án: D

Gọi X (USD) là số tiền các tháng gửi ngày tiết kiệm.

Ta tất cả 4 năm = 12.4 = 48 tháng.

Áp dụng phương pháp ( 6) ta có:

*

bấm laptop ta được X ≈ 50,7 (USD). Do đó, từng tháng đề nghị gửi 51 USD.

Ví dụ 5. Anh A gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí hàng mon với số tiền đôi mươi 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,7% một tháng ý định gửi trong vào 36 tháng. Nhưng lại đến thời điểm đầu tháng thứ 25 thì anh A làm bõ bèn lô không còn tiền để gửi vào ngân hàng nên bắt buộc rút tiền ra khỏi bank đó. Biết số tiền thảm bại lô là 500 000 000 đồng. Hỏi sau khi rút tiền ra ngân hàng thì số chi phí rút được T bằng bao nhiêu ? Anh A còn nợ hay đã trả hết rồi ?

A. Vẫn tồn tại nợ , T= 424 343 391 đồng.B. Đã trả hết, T= 548 153 795 đồng.

C. Đã trả hết , T= 524 343 391 đồng.D. Vẫn còn nợ , T= 448 153 795 đồng.

Lời giải:

Đáp án: C

Chú ý:” đến vào đầu tháng thứ 25 thì anh A làm ăn thua lô không thể tiền nhằm gửi vào bank nên bắt buộc rút tiền ra khỏi ngân hàng đó”. Như vậy, anh A sẽ gửi hồ hết đặn được 24 tháng.

Dạng toán gửi phần lớn đặn hàng tháng

Số tiền anh dìm được:

*

= 524343391 đồng

Dạng 4. Gửi ngân hàng và rút tiền giữ hộ hàng tháng

1. Phương pháp giải

- Định nghĩa

Gửi bank số tiền là A đồng với lãi suất r%/tháng. Từng tháng vào ngày ngân sản phẩm tính lãi, đúc kết số tiền là X đồng. Tính số tiền sót lại sau n tháng là bao nhiêu?

- công thức tính

Ý tưởng hình thành công xuất sắc thức:

+ thời điểm cuối tháng thứ nhất, khi bank đã tính lãi thì số tiền dành được là T1 = A(1 + r) và sau khoản thời gian rút số tiền còn sót lại là

*

+ thời điểm cuối tháng thứ hai, khi ngân hàng đã tính lãi thì số tiền đã có được là

*

và sau khi rút số tiền còn sót lại là

*

+ Từ đó ta tất cả công thức bao quát số tiền còn lại sau tháng là

*

Chú ý: Từ phương pháp (9) ta có thể tính được:

*

2. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Anh Chiến gửi ngân hàng 20 triệu vnd với lãi vay 0,75%/tháng. Từng tháng vào trong ngày ngân hàng tính lãi, anh Chiến đến bank rút 300 ngàn đồng để chi tiêu. Hỏi sau 2 năm số chi phí anh Chiến còn lại trong ngân hàng là bao nhiêu?

A.16 071 729 đồng B. 16 189 982 đồng

C. 17 012 123 đồng D. 17 872 134 đồng

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng phương pháp (9) , ta có số chi phí anh Chiến còn sót lại trong bank sau 2 năm là:

*
*

Ví dụ 2. Anh Chiến gửi ngân hàng 20 triệu đồng với lãi suất vay 0,7%/tháng. Từng tháng vào ngày ngân sản phẩm tính lãi, anh Chiến rút một số trong những tiền hệt nhau để chi tiêu. Hỏi số tiền ( ngay sát nhất) hàng tháng anh Chiến rút là bao nhiêu để sau 5 năm thì số tiền vừa hết?

A. 409 219 đồng B. 409 367 đồng C. 423 356 đồng D. 432 123 đồng

Lời giải:

Đáp án: B

Áp dụng cách làm (10)

*

Trong đó, A = đôi mươi triệu đồng; r= 0,7%/ tháng, n = 5. 12 = 60 tháng với Sn = 0 ( vì lúc đó anh Chiến đang rút hết tiền) ta được:

*

Ví dụ 3. Chú bốn gửi vào bank 50 triệu đồng với lãi vay 0,6%/tháng. Sau mỗi tháng, chú bốn đến bank rút mỗi tháng 3 triệu vnd để chi phí cho đến khi kết thúc tiền thì thôi. Sau một số trong những tròn tháng thì chú tứ rút không còn tiền cả nơi bắt đầu lẫn lãi. Biết trong suốt thời hạn đó, bên cạnh số chi phí rút mỗi tháng chú tứ không rút thêm 1 đồng nào kể cả gốc lẫn lãi và lãi suất không đổi. Vậy tháng sau cuối chú bốn sẽ rút được số chi phí là bao nhiêu (làm tròn cho đồng)?

A. 1840270 đồng.B.3 000 000 đồng.

C. 1840269 đồng.D. 1840271 đồng.

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng cách làm tính số tiền sót lại sau n mon

*

Với A= 50 triệu đồng, r = 0, 6 với X= 3 triệu đồng ta được:

*
.

Để rút hết số chi phí thì ta tra cứu số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho:

*

Khi kia số chi phí tháng sau cùng mà chú bốn rút là

*

Ví dụ 4. Bà B giữ hộ vào bank 100 triệu vnd với lãi suất vay 6%/năm, kì hạn 1 tháng. Môi tháng bà B vào bank rút 5 triệu để sở hữ sắm. Hỏi sau từng nào tháng bà B rút hết cả vốn lẫn lãi từ bank ? Biết lãi suất được xem đều đặn

*
*

Lời giải:

Đáp án: C

Ta bao gồm công thức:

*

Gọi n thời hạn rút không còn tiền trong các tiết kiệm:

*
*

Dạng 5. Vay vốn trả góp

1. Phương pháp giải

1. Định nghĩa.

Vay ngân hàng số tiền là A đồng với lãi vay r%/tháng. Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ban đầu hoàn nợ; nhì lần trả nợ bí quyết nhau đúng một tháng, mỗi trả nợ số tiền là X đồng với trả hết tiền nợ sau đúng n tháng.

2.Công thức tính

Cách tính số tiền còn lại sau n mon giống hoàn toàn công thức tính gửi ngân hàng và rút tiền mỗi tháng nên ta có

*

Để sau đúng n tháng trả hết nợ thì Sn = 0 nên

*

*

2. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Chị Ngọc vay trả góp ngân hàng số chi phí 50 triệu vnd với lãi vay 1,15%/tháng trong vòng 4 năm thì mỗi tháng chị Ngọc phải trả gần với số tiền nào tuyệt nhất ?

A. 1 362 000 đồng B. 1 432 000 đồng

C. 1 361 000 đồng D. 1 232 000 đồng

Lời giải:

Đáp án: C

Áp dụng công thức (13) cùng với A = 50 triệu; r= 1,15 % và n= 4.12= 48 tháng. Số tiền chị Ngọc bắt buộc trả hàng tháng là:

*

Ví dụ 2. Anh sơn vay trả góp ngân hàng số chi phí 500 triệu đồng với lãi suất vay 0,9%/tháng , hàng tháng trả 15 triệu đồng. Sau từng nào tháng thì anh đánh trả hết nợ?

A. 40 tháng B. 36 mon

C.38 tháng D. 39 tháng

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng công thức

*
cùng với A= 500 triệu; r= 0,9% ; X= 15 triệu đồng ta được:

*

giải được n = 39, 80862049 ( tháng)

vày đó, để trả hết nợ thì anh Sơn yêu cầu trả nợ trong tầm 40 tháng.

Ví dụ 3. Một fan vay bank số tiền 350 triệu đồng, từng tháng trả dần 8 triệu vnd và lãi suất cho số tiền không trả là 0,79% một tháng. Kỳ trả thứ nhất là cuối tháng thứ nhất. Hỏi số tiền buộc phải trả sinh sống kỳ cuối là từng nào để bạn này hết nợ ngân hàng? (làm tròn cho hàng nghìn)

A. 2 921 000.B. 7 084 000

C. 2 944 000. D. 7 140 000

Lời giải:

Đáp án: D

Kỳ trả trước tiên là cuối tháng đầu tiên nên đó là bài toán vay mượn vốn mua trả góp cuối kỳ.

Gọi A là số tiền vay ngân hàng, B là số tiền trả trong những chu kỳ, d= r% là lãi suất vay cho số tiền không trả trên một chu kỳ, n là số kỳ trả nợ.

Số tiền còn nợ ngân hàng (tính cả lãi) trong từng chu kỳ luân hồi như sau:

+ Đầu kỳ trước tiên là A.

+ Cuối kỳ đầu tiên là A(1+ d) − B.

+ cuối kỳ thứ hai là :

*

+ vào cuối kỳ thứ cha là :

*

……

+ Theo trả thiết quy nạp, vào cuối kỳ thứ n là

*

Vậy số tiền còn nợ (tính cả lãi) sau n chu kỳ luân hồi là

*

Trở lại bài toán, gọi n (tháng) là số kỳ trả hết nợ.

Khi đó, ta có:

*
*

Tức là đề xuất mất 54 tháng người này new trả không còn nợ.

Cuối mon thư 53, số tiền còn nợ (tính cả lãi) là :

*

Kỳ trả nợ tiếp theo là thời điểm cuối tháng thứ 54 , lúc đó phải trả số chi phí S53 và lãi của số chi phí này nữa là :

*

Ví dụ 4. Anh Bình vay bank 2 tỷ vnđ để xây nhà ở và trả góp mỗi năm 500 triệu đồng. Kỳ trả trước tiên là sau khoản thời gian nhận vốn với lãi suất vay trả lờ lững 9% một năm. Hỏi sau mấy năm anh Bình bắt đầu trả hết nợ sẽ vay?

A. 6B. 3C. 4 D.5

Lời giải:

Đáp án: D

Kỳ trả nợ trước tiên là sau khi nhận vốn nên đây là bài toán vay mượn vốn mua trả góp đầu kỳ.

Gọi A là số chi phí vay ngân hàng, B là số chi phí trả trong mỗi chu kỳ, d= r% là lãi suất trả lờ đờ (tức là lãi suất vay cho số tiền còn nợ ngân hàng) trên một chu kỳ, n là số kỳ trả nợ.Số chi phí còn nợ ngân hàng (tính cả lãi) trong từng chu kỳ luân hồi như sau:

+ Đầu kỳ trước tiên là A − B.

+ Đầu kỳ đồ vật hai là

*

+ Đầu kỳ thứ tía là :

*

……

+ Theo giả thiết quy nạp, đầu kỳ thứ n là

*

Vậy số chi phí còn nợ (tính cả lãi) sau n chu kỳ là

*

Trở lại bài bác toán, nhằm sau n năm (chu kỳ ở đây ứng với cùng 1 năm) anh Bình trả hết nợ thì ta có

*
*

Vậy đề xuất sau 5 năm anh Bình mới trả hết nợ đã vay.

Ví dụ 5. Ông A cài đặt được căn nhà ở uận 1 với mức giá 2 tỷ đồng. Với số tiền quá lớn buộc ông A phải mua trả góp với lãi suất hàng tháng là 0,5%. Các tháng ông trả 30 triệu đồng (bắt đầu từ khi mua nhà). Hỏi sau 36 mon thì số tiền ông còn nợ là (làm tròn đến đơn vị triệu):

A. 1209 triệu đồng.B. 1207 triệu đồng.

C.1205 triệu đồng.D. 1200 triệu đồng.

Lời giải:

Đáp án: B

* Số tiền còn sót lại sau 36 tháng được xem theo công thức:

*

* với A là số chi phí nợ lúc đầu , m là số tiền trả các tháng , r là lãi suất.

Ta có:

*
*

Dạng 6. Lãi kép liên tục

1. Cách thức giải

* gởi vào bank A đồng với lãi kép r%/năm thì số tiền cảm nhận cả vốn lẫn lãi sau n năm là: Sn = A. (1 + r)n

* giả sử ta phân tách mỗi năm thành m kì hạn để tính lãi và lãi suất vay mỗi kì hạn là

*
thì số tiền thu được sau n năm là

*

Khi tăng số kì hạn của tưng năm lên vô cực, tức là , điện thoại tư vấn là bề ngoài lãi kép tiên tục thì tín đồ ta chứng tỏ được số tiền nhận ra cả nơi bắt đầu lẫn lãi là:

*

Công thức trên nói một cách khác là công thức lớn mạnh mũ.

2. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Biết rằng đầu xuân năm mới 2010, dân số nước ta là 86932500 bạn và tỉ trọng tăng số lượng dân sinh năm chính là 1,7% với sự tăng dân số được tính theo phương pháp tăng trưởng mũ. Hỏi cứ tăng dân sinh với tỉ lệ như vậy thì đến năm nào dân số nước ta ở nấc 100 triệu người?

A. Năm nhâm thìn B. 2017

C. 2018 D. 2019

Lời giải:

Đáp án: C

Áp dụng bí quyết tăng trưởng mũ, ta có

*

Vậy cứ tăng dân số với tỉ lệ thành phần như vậy thì cho tới năm 2018 dân số nước ta ở nấc 100 triệu người.

Ví dụ 2. Tỉ lệ tăng dân sinh hàng năm của In-đô-nê-xi-a là 1,5%. Năm 1998, dân số của nước này là 212 942 000 người. Hỏi dần dần số của In-đô-nê-xi-a vào khoảng thời gian 2006 ngay sát với số nào dưới đây nhất?

A. 240091000 B.250091000.

C.230091000D.220091000

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng bí quyết tăng trưởng dân sinh Pn = P0.en.r

Với n= 2006 − 1998 = 8; r = 1,5 % và Po = 212942000

Ta bao gồm

*

Ví dụ 3. Biết rằng tỉ lệ bớt dân thường niên của Nga là 0, 5%. Năm 1998, dân số của Nga là 146861000 người. Hỏi năm 2008 số lượng dân sinh của Nga ngay gần với số nào dưới đây nhất?

A. 135699000.B.139699000.

C.140699000.D.145699000

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng công thức tăng trưởng dân số: Pn = P0.en.r

Với n = 2008 − 1998 = 10; r = − 0,5% cùng P0 = 146861000

Ta bao gồm

*

Ví dụ 4. Áp suất không khí p. (đo bởi milimet thuỷ ngân, kí hiệu là mmHg) suy bớt mũ so với chiều cao x ( đo bởi mét), tức p giảm theo công thức phường = P0.ex.i trong đó Po = 760 mmHg là áp suất ở mực nước biển cả ( x = 0 ), i là thông số suy giảm. Hiểu được ở chiều cao 1000 m thì áp suất của không khí là 672, 71 mmHg. Hỏi áp suất không khí ở độ dài 3000 m ngay sát với số nào sau đây nhất?

A. 530, 23 mmHg.B. 540, 23 mmHg.

C. 520,23 mmHg.D. 510, 23 mmHg.

Xem thêm: Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu Quẻ 14, Ứng Dụng Quẻ 14 Hỏa Thiên Đại Hữu Giải Đoán

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng công thức phường = P0. Ex.i cùng với P0 = 760; x = 1000 thì phường = 672, 71

Ta tìm được hệ số suy bớt

*

Vậy cùng với x = 3000 thì

*

Gần với giải đáp A nhất.

Ví dụ 5. Sự lớn lên của một chủng loại vi khuẩn được xem theo cách làm f(t) = A. Er.t, trong số ấy A là con số vi khuẩn ban đầu, r là tỷ lệ tăng trưởng ( r > 0 ), t (tính theo giờ) là thời gian tăng trưởng. Biết số vi khuẩn lúc đầu có 1000 nhỏ và sau 10 tiếng là 5000 con. Hỏi sao bao lâu thì con số vi khuẩn tăng gấp 10 lần