Contents

Hàm lượng giác sin, cos, tan, cot là hầu như hàm cơ bản mà bạn phải chũm thật cứng cáp để có thể làm tốt các bài bác tập. Việc tính hàm lượng giác thủ công khiến bạn gặp khá các khó khăn. Hãy theo dõi nội dung bài viết để sở hữu cách tính sin, cos, tan, cot trên laptop cầm tay, máy vi tính bỏ túi đối kháng giản.

Bạn đang xem: Bấm cot trên máy tính

Bạn đã xem: phương pháp bấm cot trên vật dụng tính

Hàm lượng giác sin, cos, tan, cot là các hàm cơ bạn dạng mà chúng ta phải vắt thật dĩ nhiên để hoàn toàn có thể làm tốt các bài tập. Vấn đề tính hàm vị giác thủ công khiến bạn gặp mặt khá những khó khăn. Hãy theo dõi bài viết để sở hữu cách tính sin, cos, tan, cot trên máy tính xách tay cầm tay, máy tính bỏ túi đơn giản.

1. Cách bấm máy tính xách tay tính sin

Bước 1: dìm phím SHIFT > dấn chọn sin.


*

Nhấn chọn phím sin trên lắp thêm tính

Bước 2: Nhập giá chỉ trị, tại đây mình chọn 1/2 > Nhấn phím)” để đóng ngoặc > nhấn dấu=”.

Nhập giá trị vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị công dụng hình ảnh

Bước 3: triển khai lấy công dụng chia mang đến 180 > nhận dấu=”.

Tiến hành lấy tác dụng chia mang đến 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

2. Giải pháp bấm máy vi tính tính cos

Bước 1: dấn phím SHIFT > Nhấn chọn cos.

Nhấn lựa chọn phím cos trên lắp thêm tính

Bước 2: Nhập giá chỉ trị, tại đây mình lựa chọn 1/2 > Nhấn phím)” để đóng ngoặc > dìm dấu=”.

Nhập quý giá vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị hiệu quả hình ảnh

Bước 3: thực hiện lấy hiệu quả chia mang đến 180 > nhấn dấu=”.

Tiến hành lấy tác dụng chia mang đến 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị hiệu quả hình ảnh

3. Phương pháp bấm máy tính xách tay tính chảy (tg)

Nhấn chọn phím chảy trên thiết bị tính

Bước 2: Nhập giá chỉ trị, ở đây mình chọn căn 3 > nhấn phím )” nhằm đóng ngoặc > thừa nhận dấu=”.


*

Nhập quý giá vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị tác dụng hình ảnh

Bước 3: tiến hành lấy công dụng chia mang đến 180 > Nhấn dấu=”.

Tiến hành lấy công dụng chia mang đến 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

4. Giải pháp bấm laptop tính cot (ctg)

Sử dụng phương pháp cot = 1/tan

Bước 1: Nhấn chọn phím phân số > Nhập số 1 vào phần tử số.

Nhập cách làm phân số

Bước 2: Nhập phím tan > Nhập số độ nhưng mà đề bài xích cho, ở chỗ này mình lựa chọn 30° > thừa nhận phím )” nhằm đóng ngoặc.

Nhập tan thuộc số độ mà lại đề bài cho

Bước 3: dìm dấu “=” > Hiển thị tác dụng cho cot.

Hiển thị công dụng hình ảnh

Sử dụng phương pháp cot A = chảy (90°- A)

Ngoài phương pháp tính cot như trên, chúng ta còn có thể tính cot theo bí quyết cot A = chảy (90°- A) trên máy tính cầm tay. Trong đó, A là số đo góc.

Ví dụ: Hãy tính cot 60°.

Giải: Theo công thức cot A = chảy (90°- A), ta sẽ sở hữu cot 60° = tung (90°- 60°). Suy ra, cot 60°= chảy 30°. Vậy đề nghị để tính cot 60° trên máy tính, ta sẽ thực hiện tính chảy 30°.

Bước 1: nhận phím tan > Nhập số độ, ở trên đây mình chọn 30 > nhấn phím)” nhằm đóng ngoặc.

Xem thêm: Hít Drama Là Gì Trong Giới Trẻ? Hít Drama, Tạo Drama Là Gì Trên Facebook?

Nhấn lựa chọn phím rã trên laptop và nhập số độ

Bước 2: nhận dấu=” > Hiển thị kết quả của chảy 30°, tức công dụng của cot 60° theo công thức cot A = chảy (90°- A).