LIST 3+ Mẫu reviews hiệu trưởng - mẫu đánh giá chuẩn chỉnh phó hiệu trưởng/ chủng loại phiếu tiến công giá chuẩn chỉnh hiệu trưởng trường tiểu học
sử dụng trong đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp cô giáo cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông
(Kèm theo công văn số /BGDĐT-NGCBQLGD ngày tháng năm 2018)​
Họ và tên giáo viên……………………………................................................................Trường: ……………………….........................................................................................Môn dạy dỗ ……………...................................Chủ nhiệm lớp:............................................Quận/Huyện/Tp,Tx………..……….. Tỉnh/Thành phố ………………..………………..Hướng dẫn: Giáo viên nghiên cứu Thông tứ số 20/2018/TT-BGDĐT, hiểu kỹ câu chữ yêu cầu những mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn trọng với những minh hội chứng và kết quả trong tiến hành nhiệm vụ của giáo viên trong những năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) những mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); tương đối (K); xuất sắc (T).

Bạn đang xem: Bản tự đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng trường tiểu học


Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo Tiêu chí 1: Đạo đức bên giáoTiêu chí 2: Phong giải pháp nhà giáoTiêu chuẩn chỉnh 2. Cải tiến và phát triển chuyên môn, nhiệm vụ Tiêu chí 3: Phát triển chăm môn bản thânTiêu chí 4: Xây dựng chiến lược dạy học và giáo dục đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lượng học sinhTiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học tập và giáo dục và đào tạo theo hướng cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lực học sinhTiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng cải cách và phát triển phẩm chất, năng lượng học sinhTiêu chí 7: hỗ trợ tư vấn và cung ứng học sinhTiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường xung quanh giáo dục Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trườngTiêu chí 9. Triển khai quyền dân công ty trong nhà trườngTiêu chí 10. Triển khai và xây cất trường học tập an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đườngTiêu chuẩn chỉnh 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và buôn bản hộiTiêu chí 11. chế tác dựng mọt quan hệ hợp tác và ký kết với bố mẹ hoặc bạn giám hộ của học sinh và các bên liên quanTiêu chí 12. phối kết hợp giữa đơn vị trường, gia đình, xã hội nhằm thực hiện chuyển động dạy học cho học sinh Tiêu chí 13. phối kết hợp giữa bên trường, gia đình, buôn bản hội để triển khai giáo dục đạo đức, lối sống và làm việc cho học sinh Tiêu chuẩn chỉnh 5. Thực hiện ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc, vận dụng công nghệ thông tin, khai thác và thực hiện thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục Tiêu chí 14.

Xem thêm: Visual Studio Lightswitch

thực hiện ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộcTiêu chí 15. Ứng dụng technology thông tin, khai thác và thực hiện thiết bị technology trong dạy học, giáo dục
1. Dấn xét (ghi rõ): - Điểm mạnh:...............................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- Những vấn đề cần cải thiện: ...................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*

Tranh đánh màu mang đến bé
,Tranh tô màu, Truyện chữ - Mê hiểu truyện chữ - Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các phù hợp âm cơ bản - âm giai - truyện chữ online