3. Công thức các cung liên kết trên đường tròn lượng giác

Mẹo nhớ: cos đối, sin bù, phụ chéo, chảy hơn yếu π

*

 Cung hơn nhát π / 2

+ cos(π/2 + x) = – sinx

+ sin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân

Công thức nhân đôi:

*

Công thức nhân ba:

*

Công thức nhân bốn:

*

5. Công thức hạ bậc

Thực ra những cách làm này mọi được biến đổi ra từ phương pháp lượng giác cơ bản, ví dụ như như: sin2a=1 – cos2a = 1 – (cos2a + 1)/2 = (1 – cos2a)/2.

Bạn đang xem: Bảng giá trị lượng giác đầy đủ

*

6. Chuyển đổi tổng thành tích

*
*

Thơ nhớ:

Sin tổng lập tổng sin cô.

Cô tổng lập hiệu đôi cô đôi chàng.

Tan tổng thì lập tổng nhị tan.

Một trừ tung tích mẫu mang thương sầu.

Gặp hiệu ta chớ phải lo.

Xem thêm: Tâm Đường Tròn Bàng Tiếp - Đường Tròn Nội Tiếp Và Bàng Tiếp

Đổi trừ thành cùng ghi sâu trong lòng.

7. Công thức thay đổi tích thành tổng

*

8. Nghiệm phương trình lượng giác

*

Phương trình lượng giác trong trường hợp quánh biệt:

+ sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z)

+ sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z)

+ sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z)

+ cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z)

+ cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z)

+ cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của những giá trị lượng giác

*

10. Báo giá trị lượng giác một vài góc đặc biệt

*

11. Bí quyết lượng giác bửa sung

*

 13. Hàm lượng giác ngược

*

14. Dạng số phức

*

15. Tích vô hạn

*

Đăng bởi: Đại học tập Đông Đô