Trả lời thắc mắc 1 bài xích 3 trang 80 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 80 SGK Toán 9 Tập 1. Thực hiện bảng, tìm kiếm cot47o24’

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 2 bài xích 3 trang 80 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài bác 3 trang 80 SGK Toán 9 Tập 1. áp dụng bảng, tìm...

Bạn đang xem: Bảng lượng giác

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 3 bài bác 3 trang 81 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 81 SGK Toán 9 Tập 1. áp dụng bảng tìm góc nhọn

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 bài xích 3 trang 80 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài bác 3 trang 80 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm kiếm góc nhọn...

Xem lời giải


bài bác 18 trang 83 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 18 trang 83 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng lượng giác hoặc máy vi tính bỏ túi nhằm tìm những tỉ con số giác sau

Xem giải mã


bài xích 19 trang 84 sgk Toán 9 - tập 1

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi nhằm tìm số đo của góc nhọn x

Xem giải thuật


Bài 20 trang 84 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 20 trang 84 SGK Toán 9 tập 1. Cần sử dụng bảng lượng giác, máy tính xách tay bỏ túi...

Xem lời giải


bài xích 21 trang 84 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 21 trang 84 SGK Toán 9 tập 1. Cần sử dụng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi nhằm tìm góc nhọn x...

Xem lời giải


bài bác 22 trang 84 sgk Toán 9 - tập 1

So sánh: a, Sin 20 độ và sin 70 độ, cos 25 độ với cos 63 độ.

Xem lời giải


bài bác 24 trang 84 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài xích 24 trang 84 SGK Toán 9 tập 1. Chuẩn bị xếp các tỉ con số giác sau theo trang bị tự tăng dần :

Xem giải mã


bài xích 25 trang 84 sgk Toán 9 - tập 1

So sánh: a) tag 25 độ với sin 25 độ, cotg 32 độ cùng cos 32 độ.

Xem thêm: 276 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 3 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - bài 3 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài bác 3 - Chương 1 - Hình học 9

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài 3 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài xích 3 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài 3 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài xích 3 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài xích 3 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải


>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép slovenija-expo2000.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.