Kiến thức về nguyên hàm rất rộng lớn và khá thử thách đối với các bạn học sinh lớp 12. Cùng slovenija-expo2000.com tìm hiểu và chinh phục các công thức nguyên hàm để dễ dàng hơn trong việc giải các bài tập liên quan nhé!Trong chương trình toán 12nguyên hàm là phần kiến thức đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là khi học về hàm số. Ngoài ra, các bài tập về nguyên hàm xuất hiện rất nhiều trong các đề thi THPT QG những năm gần đây. Tuy nhiên, kiến thức về nguyên hàm rất rộng lớn và khá thử thách đối với các bạn học sinh lớp 12. Cùng slovenija-expo2000.com tìm hiểu và chinh phục các công thức nguyên hàm để dễ dàng hơn trong việc giải các bài tập liên quan nhé!

1. Lý thuyết nguyên hàm

1.1. Định nghĩa nguyên hàm là gì?

Trong chương trình toán giải tích lớp 12 đã học, nguyên hàm được định nghĩa như sau:

Một nguyên hàm của một hàm số thực cho trước f là một F có đạo hàm bằng f, nghĩa là, $F’=f$. Cụ thể:

Cho hàm số f xác định trên K. Nguyên hàm của hàm số f trên K tồn tại khi $F(x)$ tồn tại trên K và $F’(x)=f(x)$ (x thuộc K).

Bạn đang xem: Bảng nguyên hàm đầy đủ

Ta có thể xét ví dụ sau để hiểu hơn về định nghĩa nguyên hàm:

Hàm số $f(x)=cosx$ có nguyên hàm là $F(x)=sinx$ vì $(sinx)’=cosx$ (tức $F’(x)=f(x)$).

2.2. Tính chất của nguyên hàm

Xét hai hàm số liên tục g và f trên K:

$\int dx=\int f(x)dx+\int g(x)dx$$\int kf(x)dx=k\int f(x)$(với mọi số thực k khác 0)

Ta cùng xét ví dụ dưới đây minh họa cho tính chất của nguyên hàm:

$\int sin^{2}xdx=\int\frac{1-cos2x}{2}dx=\frac{1}{2}\int dx-\frac{1}{2}\int cos2xdx=\frac{x}{2}-\frac{sin2x}{4}+C$

2. Tổng hợp đầy đủ các công thức nguyên hàm dành cho học sinh lớp 12

2.1. Bảng công thức nguyên hàm cơ bản

2.2. Bảng công thức nguyên hàm nâng cao

2.3. Nguyên hàm mở rộng - bảng công thức

3. Phương pháp tính nguyên hàm, giải bài tập nguyên hàm nhanh

Để dễ dàng hơn trong việc thuộc các công thức nguyên hàm, các em học sinh cần chăm chỉ giải các bài tập áp dụng các phương pháp và công thức nguyên hàm tương ứng. Sau đây, slovenija-expo2000.com sẽ hướng dẫn các em 4 phương pháp tìm nguyên hàm.

3.1. Phương pháp nguyên hàm từng phần

Để giải các bài tập áp dụng phương pháp nguyên hàm từng phần, trước tiên học sinh cần nắm được định lý sau:

$\int u(x).v"(x)dx=u(x).v(x)-\int u(x).u"(x)dx$

Hay $\int udv=uv-\int vdu$

Với $du=u"(x)dx, dv=v"(x)dx)$

Ta cùng xét 4 trường hợp xét nguyên hàm từng phần (với P(x) là một đa thức theo ẩn x)

Ví dụ minh họa: Tìm họ nguyên hàm của hàm số $\int xsinxdx$

Giải:

3.2. Phương pháp tính nguyên hàm hàm số lượng giác

Trong phương pháp này, có một số dạng nguyên hàm lượng giác thường gặp trong các bài tập và đề thi trong chương trình học. Cùng slovenija-expo2000.com điểm qua một số cách tìm nguyên hàm của hàm số lượng giác điển hình nhé!

Dạng 1: $I=\int \frac{dx}{sin(x+a)sin(x+b)}$

Phương pháp tính:

Dùng đồng nhất thức:

$I=\int \frac{sin(a-b)}{sin(a-b)}=\frac{sin<(x+a)-(x+b)>}{sin(a-b)}=\frac{sin(x+a)cos(x+b)-cos(x+a)sin(x+b)}{sin(a-b)}$

Từ đó suy ra:

$I=\frac{1}{sin(a-b)}\int \frac{sin(x+a)cos(x+b)-cos(x+a)sin(x+b)}{sin(x+a)sin(x+b)}dx$

$=\frac{1}{sin(a-b)}\int <\frac{cos(x+b)}{sin(x+b)}>-\frac{cos(x+a)}{sin(x+a)}>dx$

$=\frac{1}{sin(a-b)}+C$

Ví dụ áp dụng:

Tìm nguyên hàm sau đây: $I=\int \frac{dx}{sinxsin(x+\frac{\pi}{6})}$

Giải:

Dạng 2: $I=\int tan(x+a)tan(x+b)dx$

Phương pháp tính:

Ví dụ áp dụng: Tìm nguyên hàm sau đây: $K=\int tan(x+\frac{\pi}{3}cot(x+\frac{\pi}{6})dx$

Giải:

Dạng 3: $I=\int \frac{dx}{asinx+bcosx}$

Phương pháp tính:

Ví dụ minh họa: Tìm nguyên hàm I=$\int \frac{2dx}{\sqrt{3}sinx+cosx}$

Dạng 4: $I=\int \frac{dx}{asinx+bcosx+c}$

Phương pháp tính:

Ví dụ áp dụng: Tìm nguyên hàm sau đây: $I=\int \frac{dx}{3cosx+5sinx+3}$

3.3. Cách tính nguyên hàm của hàm số mũ

Để áp dụng giải các bài tập tìm nguyên hàm củahàm số mũ, học sinh cần nắm vững bảng nguyên hàm của các hàm số mũ cơ bản sau đây:

Sau đây là ví dụ minh họa phương pháp tìm nguyên hàm hàm số mũ:

Xét hàm số sau đây: y=$5.7^{x}+x^{2}$

Giải:

Ta có nguyên hàm của hàm số đề bài là:

Chọn đáp án A

3.4. Phương pháp nguyên hàm đặt ẩn phụ (đổi biến số)

Phương pháp nguyên hàm đặt ẩn phụ có hai dạng dựa trên định lý sau đây:

Nếu$\int f(x)dx=F(x)+C$ và $u=\varphi (x)$ là hàm số có đạo hàm thì $\int f(u)du=F(u) + C$

Nếu hàm số f(x) liên tục thì khi đặt $x=\varphi(t)$ trong đó $\varphi(t)$ cùng với đạo hàm của nó $\varphi"(t)$ là những hàm số liên tục, ta sẽ được:$\int f(x)=\int f(\varphi(t)).\varphi"(t)dt$

Từ phương pháp chung, ta có thể phân ra làm hai bài toán về phương pháp nguyên hàm đặt ẩn phụ như sau:

Bài toán 1: Sử dụng phương pháp đổi biến số dạng 1 tìm nguyên hàm $I=f(x)dx$

Phương pháp:

Bước 1: Chọn $x=\varphi(t)$, trong đó$\varphi(t)$ là hàm số mà ta chọn cho thích hợp

Bước 2: Lấy vi phân 2 vế, $dx=\varphi"(t)dt$

Bước 3: Biển thị $f(x)dx$ theo t và dt:$f(x)dx=f(\varphi (t)).\varphi" (t)dt=g(t)dt$

Bước 4: Khi đó $I=\int g(t)dt=G(t)+C$

Ví dụ minh họa:

Tìm nguyên hàm của $I=\int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^{2})^{3}}}$

Giải:

Bài toán 2: Sử dụng phương pháp đổi biến số dạng 2 tìm nguyên hàm $I=\int f(x)dx$

Phương pháp:

Bước 1: Chọn $t=\psi (x)$trong đó $\psi (x)$ là hàm số mà ta chọn cho thích hợp

Bước 2: Tính vi phân 2 vế: $dt=\psi "(x)dx$

Bước 3: Biểu thị $f(x)dx$ theo t và dt: $f(x)dx=f<\psi (x)>.\psi"(x)dt=g(t)dt$

Bước 4: Khi đó$ I=\int g(t)dt=G(t)+C$

Ví dụ minh họa:

Tìm nguyên hàm $I=\int x^{3}(2-3x^{2})^{8}dx$

Trên đây là toàn bộ kiến thức cơ bản và tổng hợp đầy đủ công thức nguyên hàm cần nhớ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Phân Tích Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên, Phân Tích Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên

Hy vọng rằng sau bài viết này, các em học sinh sẽ có thể áp dụng công thức để giải các bài tập nguyên hàm từ cơ bản đến nâng cao. Để học và ôn tập nhiều hơn những phần công thức Toán12 phục vụ ôn thi THPT QG, truy cập slovenija-expo2000.com và đăng ký khóa học ngay từ hôm nay nhé!