1 đvC =$dfrac112$ trọng lượng nguyên tử C = $dfrac112.1,9926.10^ – 23,,gam$

Đang xem: Nguyên tử khối bari

Lời giải của GV slovenija-expo2000.com

Nguyên tử khối của Bari là 137 đvC

Mà 1 đvC = $dfrac112$khối lượng nguyên tử C = $dfrac112.1,9926.10^ – 23,,gam$

=> 137 đvC = $137.dfrac112.1,9926.10^ – 23,,gam$ = 2,275.10-22 gam

Đáp án đề xuất chọn là: d

*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử của nguyên tố X gồm nguyên tử khối cấp 7 lần của nguyên tử thành phần hiđro, sẽ là nguyên tử nguyên tố nào? cho biết thêm số p. Và số e trong nguyên tử X.

Cho những nguyên tố hóa học sau: Hiđro (H); Natri (Na); Cacbon (C); Clo (Cl); Magie (Mg); sắt (Fe); Nhôm (Al). Số nguyên tố sắt kẽm kim loại là:

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 – Tòa đơn vị Intracom – trần Thái Tông – Q.Cầu Giấy – Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.