Bạn đang xem: Biện pháp nghệ thuật trong bài việt bắc

*
*
*
*
*
*
*
*

Bốn câu thơ sau là lời của ai?

“-Mình về tay có nhớ ta

Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng.

Mình về tay có ghi nhớ không

Nhìn cây lưu giữ núi, quan sát sông lưu giữ nguồn?”


“ - Mình về phần mình có lưu giữ ta

Mười lăm năm ấy tha thiết mặn nồng”

Em hiểu ra làm sao về thời hạn “mười lăm năm ấy” được áp dụng trong câu thơ trên?


Bốn câu thơ sau đây là lời của ai?

“ – tiếng ai tha thiết bên cồn

Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi

Áo chàm chuyển buổi phân li

Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay”


Câu thơ sau thực hiện biện pháp nghệ thuật gì?

“Aó chàm chuyển buổi phân li

Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay”


Hành hễ “cầm tay” vào câu thơ “Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay” thể hiện:


Câu thơ làm sao sau đây biểu đạt cảm giác trống vắng, gợi lưu giữ quá khứ sâu nặng. Tác giả mượn dòng thừa để nói mẫu thiếu?


Hai câu thơ sau thực hiện biện pháp nghệ thuật gì?

“Mình đi gồm nhớ phần lớn nhà

Hắt hiu vệ sinh xám đậm đà lòng son”


Từ “mình” trong hai câu thơ sau được hiểu như thế nào?

“Mình đi, mình gồm nhớ mình

Tân Trào, Hồng Thái, mái đình, cây đa?


Nội dung chủ yếu của 4 câu thơ sau là gì?

" – Ta cùng với mình, mình với ta

Lòng ta sau trước, mặn mà đinh ninh

Mình đi, bản thân lại nhớ mình

Nguồn bao nhiêu nước, tình nghĩa bấy nhiêu"


Những biện pháp nghệ thuật và thẩm mỹ được áp dụng trong đoạn thơ dưới đây:

Nhớ khi giặc mang lại giặc lùngRừng cây núi đá ta cùng đánh TâyNúi giăng thành luỹ fe dàyRừng bít bộ đội rừng vây quân thùMênh mông bốn mặt sương mùÐất trời ta cả chiến quần thể một lòng.Ai về ai bao gồm nhớ không?Ta về ta nhớ che Thông, đèo GiàngNhớ sông Lô, ghi nhớ phố RàngNhớ tự Cao-Lạng ghi nhớ sang Nhị Hà...


Biện pháp thẩm mỹ và nghệ thuật không được áp dụng trong đoạn thơ sau:

Những mặt đường Việt Bắc của taÐêm tối rầm rập như là đất rungQuân đi điệp chập chồng trùngÁnh sao đầu súng các bạn cùng nón nanDân công đỏ đuốc từng đoànBước chân nát đá, muôn tàn lửa bay.Nghìn đêm thăm thẳm sương dàyÐèn pha chiếu sáng như ngày mai lên
Xem thêm: Viết Đoạn Văn Với Câu Chủ Đề Văn Bản Tức Nước Vỡ Bờ, Nêu Câu Chủ Đề Của Văn Bản Tức Nước Vỡ Bờ

Nghệ thuật được sử dụng trong tứ câu thơ sau:

Tin vui thắng lợi trăm miềmHoà Bình, Tây Bắc, Ðiện Biên vui vềVui từ bỏ Ðồng Tháp, An KhêVui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng


Nội dung dưới đây đúng tốt sai?

“16 câu cuối của đoạn trích biểu thị nỗi nhớ Việt Bắc, nỗi nhớ phòng chiến, nhớ quê nhà cách mạng của con người việt Nam"