Biển kiểm soát xe cơ giới (hay nói một cách khác tắt là biển cả số xe) là tấm biển cả gắn trên mỗi xe được cơ sở công an cấp. Dưới đó là danh sách biển khơi số xe dân sự 64 thức giấc thành.


Biển số xe của 64 tỉnh thành theo máy tự

Biển số 11 làm việc đâu, của tỉnh như thế nào ?

Cao Bằng

Biển số 12 ở đâu, của tỉnh làm sao ?

Lạng Sơn

Biển số 14 làm việc đâu, của tỉnh như thế nào ?

Quảng Ninh

Biển số 15, 16 sống đâu, của tỉnh nào ?

Hải Phòng

Biển số 17 làm việc đâu, của tỉnh như thế nào ?

Thái Bình

Biển số 18 nghỉ ngơi đâu, của tỉnh nào ?

Nam Định

Biển số 19 sinh sống đâu, của tỉnh nào ?

Phú Thọ

Biển số đôi mươi ở đâu, của tỉnh nào ?

Thái Nguyên

Biển số 21 ngơi nghỉ đâu, của tỉnh làm sao ?

Yên Bái

Biển số 22 làm việc đâu, của tỉnh làm sao ?

Tuyên Quảng

Biển số 23 sinh sống đâu, của tỉnh như thế nào ?

Hà Giang

Biển số 24 ở đâu, của tỉnh như thế nào ?

Lào Cai

Biển số 25 sinh hoạt đâu, của tỉnh như thế nào ?

Lai Châu

Biển số 26 sinh sống đâu, của tỉnh như thế nào ?

Sơn La

Biển số 27 làm việc đâu, của tỉnh làm sao ?

Điện Biên

Biển số 28 ngơi nghỉ đâu, của tỉnh làm sao ?

Hòa Bình

Biển số 29, 30, 31, 32, 33, 40 sinh sống đâu, của tỉnh làm sao ?

Hà Nội

Biển số 34 ngơi nghỉ đâu, của tỉnh nào ?

Hải Dương

Biển số 35 ngơi nghỉ đâu, của tỉnh làm sao ?

Ninh Bình

Biển số 36 ngơi nghỉ đâu, của tỉnh nào ?

Thanh Hóa

Biển số 37 nghỉ ngơi đâu, của tỉnh làm sao ?

Nghệ An

Biển số 38 sinh sống đâu, của tỉnh nào ?

Hà Tĩnh

*

Biển số 43 ở đâu, của tỉnh nào ?

Đà Nẵng

Biển số 47 nghỉ ngơi đâu, của tỉnh làm sao ?

Đak Lak

Biển số 48 sinh hoạt đâu, của tỉnh nào ?

Đak Nông

Biển số 49 ngơi nghỉ đâu, của tỉnh nào ?

Lâm Đồng

*

Biển số 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ở đâu, của tỉnh nào ?

Thành phố sài gòn (tphcm)