*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Biểu thức định luật ôm

Đồ thị màn trình diễn sự dựa vào của cường độ dòng điện vào hiệu điện cố giữa nhị đầu dây dẫn tất cả dạng là:


Cường độ loại điện qua đèn điện tỉ lệ thuận với hiệu điện cố giữa hai đầu láng đèn. Điều đó có nghĩa là nếu hiệu điện chũm tăng 1,2 lần thì:


Khi để vào nhị đầu dây dẫn một hiệu điện vắt 6V thì cường độ loại điện qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thay đặt vào nhị đầu dây dẫn là 24V thì cường độ chiếc điện qua nó là:


*

Trên hình là thứ thị trình diễn sự phụ thuộc của cường độ mẫu điện vào hiệu điện thế đối với các dây dẫn không giống nhau. Dựa vào đồ thị cho biết điện trở R1, R2, R3có quý hiếm là:

*
Xem thêm: Thị Thơm Thì Giấu Người Thơm, Cụm Từ Người Thơm Trong Câu Có

Cho thứ thị màn trình diễn sự phụ thuộc của cường độ chiếc điện vào hiệu điện vắt khi có tác dụng thí nghiệm với hai đồ gia dụng dẫn bao gồm điện trở không giống nhau (R_1 e R_2)như hình mẫu vẽ 5. Biết tổng năng lượng điện trở của chúng là (36,,Omega ). Độ lớn của mỗi năng lượng điện trở là

*


Hình dưới là trang bị thị màn trình diễn sự dựa vào của cường độ dòng điện vào hiệu điện ráng của tư dây dẫn khác nhau. Call R1, R2, R3, R4 theo thứ tự là năng lượng điện trở của 4 dây tương ứng. Điện trở của dây dẫn có giá trị lớn nhất là: