Phân nhiều loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học Cơ phiên bản Câu A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.

Bạn đang xem: Công thức cao su buna, cách điều chế cao su buna từ c2h5oh, glucozo, c4h4

Câu B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.Đáp án đúngCâu C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.Câu D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Giải ưa thích câu trả lời

Click để xem phân tích và lý giải của đáp án(Bạn sẽ được dẫn cho tới trang quảng cáo với hiển thị trong tầm 15 giây)(Quảng cáo sẽ giúp chúng mình giữ lại website luôn luôn miễn phí cho tất cả học sinh)Cảm ơn chúng ta rất nhiều ^^!

Nguồn nội dung

Kĩ thuật dấu dầu loang chinh phục lí thuyết hóa học

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

C + CaO → CaC2 + teo CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 CaCO3 → CaO + CO2 2CH4 → C2H2 + 2H2 2C2H2 → C4H4 2C2H5OH → H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nH2O + (C6H10O5)n → nC6H12O6 C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2


Phân các loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học tập Cơ bản Câu A.
Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.Câu B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.Câu C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.Câu D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Xem thêm: Dàn Ý Nghị Luận Về Mạng Xã Hội, Please Wait


Nguồn nội dung

Kĩ thuật dấu dầu loang chinh phục lí thuyết hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

C + CaO → CaC2 + co CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 CaCO3 → CaO + CO2 2CH4 → C2H2 + 2H2 2C2H2 → C4H4 2C2H5OH → H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nH2O + (C6H10O5)n → nC6H12O6 C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2


The Law Of Cause và Effect

*
*

*

Mobile Apps
*
*
Chemistry ToolsPeriodic Table of ElementsSolubility tableElectron configurationReactivity seriesElectrochemical series
*
*
You can help us keeping this good work

This system is delivered lớn you by Vietnamese students and teacherswho contribute relentlessly lớn keep content update & report missing information

Donating to our cause, you are not only help supporting this website going on, but alsodirectly helping charity project in Vietnam building shcools in rural areas.