Làm vậy nào để chúng ta cũng có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện các mối quan hệ tình dục giữa các phần cùng với nhau, và không ngừng mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ bốn duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ bốn duy cân xứng với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu để tạo thành một sơ đồ bốn duy.

Cuối cùng, các lựa chọn kiến thiết mà chúng ta chọn nên nhờ vào vào thông tin bạn muốn hình dung và mục đích của sơ đồ bốn duy của bạn.

Điều đặc biệt nhất là, hãy nghĩ về về khán giả của người tiêu dùng khi chế tạo ra sơ đồ tứ duy:

Họ cần thông tin gì nhằm hiểu sơ đồ bốn duy của bạn?Nó bắt buộc phải cụ thể đến nút nào?Bạn hoàn toàn có thể làm gì nhằm sơ đồ tư duy của người tiêu dùng hấp dẫn hơn?