Định nghĩa đạo hàm

Giới hạn, giả dụ có, của tỉ số giữa số gia của hàm số với số gia của đối số tại x0, khi số gia của đối số tiến dần tới 0, được hotline là đạo hàm của hàm số y = f(x) trên điểm x0.

Bạn đang xem: Các công thức đạo hàm và nguyên hàm

Đạo hàm của hàm số y = f(x) được cam kết hiệu là y′(x0) hoặc f′(x0):

*
Số gia của đối số là Δx = x−x0Số gia của hàm số là Δy = y−y0

giá trị đạo hàm ở một điểm x0 thể hiện:

Chiều vươn lên là thiên của hàm số (đang tăng hay đã giảm, xem đạo hàm tại đây dương + hay âm -)Độ to của biến đổi thiên này (ví dụ: đạo hàm bởi 1 => delta y tăng bằng delta x)

Công thức đạo hàm


*

Đạo hàm những hàm số sơ cấp 

*

Đạo hàm cấp cho cao 

Giả sử hàm số y = f(x) có đạo hàm f"(x)

Đạo hàm của hàm số f"(x), ví như có, được gọi là đạo hàm cấp cho hai của hàm số f(x), kí hiệu là y” xuất xắc f”(x).

Đạo hàm của hàm số f”(x), trường hợp có, được call là đạo hàm cung cấp ba của hàm số f(x), kí hiệu là y”’ hay f”"(x).

Xem thêm: Pb Nguyên Tử Khối Hóa Học Và Mẹo Học Bảng Nguyên Tử Khối, Ptable: Bảng Tuần Hoàn

Tương tự, đạo hàm của đạo hàm cấp (n-1) được gọi là đạo hàm cấp n của hàm số y = f(x), kí hiệu là y(n) hay f(n)(x).

f(n)(x)=′f(n)(x)=′ , với n ở trong Z và n >= 2

*

Quy tắc cơ phiên bản của đạo hàm

*

Quy tắc đạo hàm của hàm số hợp

Nếu y = y(u(x)) thì y’(x) = y’ (u) . U’(x)

Công thức đạo hàm cơ bản

*

Đạo hàm của một vài phân thức hữu tỉ thường xuyên gặp

*

Bảng đạo hàm với nguyên hàm

*