Chuyên đề giải Toán tìm kiếm X lớp 3Các dạng bài tìm X thường gặp mặt ở lớp 3Các dạng toán tra cứu x lớp 3Bài tập toánlớp 3 kiếm tìm x biếtBài tập toánlớp 3 tìm x biếtBài tập toánlớp 3 kiếm tìm x biết

Chuyên đề giải Toán tra cứu X lớp 3

Lưu ý phải nhớ khi giải toán tìm X lớp 3

Để giải được những bài toán kiếm tìm X thì cần những thành phần và kết quả của:

Phép cộng: Số hạng + số hạng = tổngPhép trừ: số bị trừ – số trừ = hiệuPhép nhân: thừa số x quá số = tíchPhép chia: số bị phân tách : số phân tách = thương.

Bạn đang xem: Các công thức tìm x

Cách kiếm tìm thành phần chưa biết của phép tính: như Để (tìm số hạng; kiếm tìm số bị trừ ;tìm số từ; tìm kiếm số phân chia ) ta làm cố nào?

Nêu lại phương pháp tính giá trị của biểu thức gồm dấu ngoặc đơn( hoặc không tồn tại dấu ngoặc đơn)

Sau đó tuỳ theo từng dạng bài bác tìm X mà họ hướng dẫn học sinh đi tìm ra biện pháp giải cấp tốc và đúng.

*

Các dạng bài bác tìm X thường gặp mặt ở lớp 3

1. Dạng 1 (Dạng cơ bản)

Các bài xích tìm X nhưng vế trái là tổng, hiệu, tích, yêu mến của một số với 1 chữ, còn vế phải là 1 trong những số.

Ví dụ:Tìm X:

549 + X = 1326

X = 1326 – 549

X = 777

X – 636 = 5618

X = 5618 + 636

X = 6254

2. Dạng 2 (Dạng nâng cao)

Những bài tìm X nhưng mà vế trái là tổng, hiệu, tích, yêu quý của một số với 1 chữ , vế phải là 1 trong những tổng, hiệu, tích, yêu quý của hai số.

Ví dụ:Tìm X

X : 6 = 45 : 5

X : 6 = 9

X = 9 x 6

X = 54

3. Dạng 3

Các bài bác tìm X nhưng mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính không tồn tại dấu ngoặc đơn, vế phải là 1 số.

Ví dụ:Tìm X:

736 – X : 3 = 106

X : 3 = 736 – 106 (dạng 2)

X : 3 = 630 (dạng 1)

X = 630 x 3

X = 1890

4. Dạng 4:

Các bài bác tìm X nhưng mà vế trái là biểu thức gồm 2 phép tính có dấu ngoặc đơn, vế phải là 1 trong số.

Ví dụ:Tìm X

(3586 – X) : 7 = 168

(3586 – X) = 168 x 7

3586 – X = 1176

X = 3586 – 1176

X = 2410

5. Dạng 5:

Các bài tìm X nhưng vế trái là biểu thức bao gồm chứa 2 phép tính không có dấu ngoặc đơn, còn vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, yêu quý của nhì số

Ví dụ:Tìm X

125 x 4 – X = 43 + 26

125 x 4 – X = 69

500 – X = 69

X = 500 – 69

X = 431

6. Dạng 6:

Các bài bác tìm X cơ mà vế trái là biểu thức bao gồm chứa 2 phép tính có dấu ngoặc đối chọi , còn vế phải là 1 trong tổng, hiệu ,tích, yêu quý của hai số

Ví dụ:Tìm X

(X – 10) x 5 = 100 – 80

(X – 10) x 5 = đôi mươi (dạng 5)

(X – 10) = trăng tròn : 5

X – 10 = 4

X = 4 + 10

X = 14

Các bài tập thực hành

1. X x 5 + 122 + 236 = 633

2. 320 + 3 x X = 620

3. 357 : X = 5 dư 7

4. X : 4 = 1234 dư 3

5. 120 – (X x 3) = 30 x 3

6. 357 : (X + 5) = 5 dư 7

7. 65 : x = 21 dư 2

8. 64 : X = 9 dư 1

9. (X + 3) : 6 = 5 + 2

10. X x 8 – 22 = 13 x 2

11. 720 : (X x 2 + X x 3) = 2 x 3

12. X+ 13 + 6 x X = 62

13. 7 x (X – 11) – 6 = 757

14. X + (X + 5) x 3 = 75

15. 4 X x 4 > 4 x 1

17. X + 27 + 7 x X = 187

18. X + 18 + 8 x X = 99

19. (7 + X) x 4 + X = 108

20. (X + 15) : 3 = 3 x 8

21. (X : 12 ) x 7 + 8 = 36

22. X : 4 x 7 = 252

23. (1+ x) + (2 + x) + (3 + x) + (4 + x ) + (5 + x) = 10 x 5

24. (8 x 18 – 5 x 18 – 18 x 3) x X + 2 x X = 8 x 7 + 24

6 quy tắc search x lớp 3

+) Phép cộng: Số hạng + số hạng = tổng.

Số hạng chưa chắc chắn = tổng – số hạng đang biết

+) Phép trừ: Số bị trừ – số trừ = hiệu.

Số trừ = số bị trừ – hiệu

Số bị trừ = số trừ + hiệu

+) Phép nhân: vượt số x quá số = tích

Thừa số không biết= tích : vượt số vẫn biết

+) Phép chia: Số bị chia : số phân tách = thương

Số bị chia = thương x số chia

Số chia = Số bị phân chia : thương

+ Nhân phân tách trước, cùng trừ sau.

+ nếu chỉ tất cả cộng trừ, hoặc chỉ nhân ái chia thì triển khai từ trái qua phải.

Các dạng toán tìm x lớp 3

Dạng 1: tìm x trong tổng, hiệu, tích, yêu mến của số rõ ràng ở vế trái – số nguyên ở vế phải

Phương pháp:

– bước 1: ghi nhớ lại quy tắc, thiết bị tự của phép cộng, trừ, nhân, chia

– bước 2: xúc tiến tính toán

Bài tập toánlớp 3 kiếm tìm x biết

Ví dụ 1:

a) 1264 + X = 9825X = 9825 – 1264X = 8561b) X + 3907 = 4015X = 4015 – 3907X = 108
c) 1521 + X = 2024X = 2024 – 1521X = 503d) 7134 – X = 1314X = 7134 – 1314X = 5820
e) X – 2006 = 1957X = 1957 + 2006X = 3963

Ví dụ 2:

a) X x 4 = 252X = 252 : 4X = 63b) 6 x X = 558X = 558 : 6X = 93
c) X : 7 = 103X = 103 x 7X = 721d) 256 : X = 8X = 256 : 8X = 32
Dạng 2: việc có tổng, hiệu, tích, yêu quý của một số cụ thể ở vế trái – biểu thức ở vế phải

Phương pháp:

– bước 1: ghi nhớ lại quy tắc triển khai phép tính nhân, chia, cộng, trừ

– cách 2: tiến hành phép tính giá trị biểu thức vế phải trước, tiếp đến mới thực hiện bên trái

– bước 3: Trình bày, tính toán

Bài tập toánlớp 3 kiếm tìm x biết

Ví dụ 1:

a) X : 5 = 800 : 4X : 5 = 200X = 200 x 5X = 1000b) X : 7 = 9 x 5X : 7 = 45X = 45 x 7X = 315
c) X x 6 = 240 : 2X x 6 = 120X = 120 : 6X = 20d) 8 x X = 128 x 38 x X = 384X = 384 : 8X = 48
e) X : 4 = 28 + 7X : 4 = 35X = 35 x 4X = 140g) X x 9 = 250 – 25X x 9 = 225X = 225 : 9X = 25

Ví dụ 2:

a) X + 5 = 440 : 8X + 5 = 55X = 55 – 5X = 50b) 19 + X = 384 : 819 + X = 48X = 48 – 19X = 29
c) 25 – X = 120 : 625 – X = 20X = 25 – 20X = 5d) X – 35 = 24 x 5X – 35 = 120X = 120 + 35X = 155

Dạng 3: tìm X bao gồm vế trái là biểu thức nhị phép tính với vế bắt buộc là một số trong những nguyên

Phương pháp:

– bước 1: nhớ lại kỹ năng phép cùng trừ nhân chia

– cách 2: tiến hành phép cộng, trừ trước rồi mới tiến hành phép phân tách nhân sau

– cách 3: Khai triển và tính toán

Bài tập toánlớp 3 tìm x biết

Ví dụ 1:

a) 403 – X : 2 = 30X : 2 = 403 – 30X : 2 = 373X = 373 x 2X = 746b) 55 + X : 3 = 100X : 3 = 100 – 55X : 3 = 45X = 45 x 3X = 135
c) 75 + X x 5 = 100X x 5 = 100 – 75X x 5 = 25X = 25 : 5X = 5d) 245 – X x 7 = 70X x 7 = 245 – 70X x 7 = 175X = 175 : 7X = 25
Dạng 4: search X gồm vế trái là 1 trong những biểu thức nhị phép tính – vế nên là tổng hiệu tích yêu đương của nhị số

Phương pháp:

– bước 1: nhớ quy tắc đo lường và tính toán phép cùng trừ nhân chia

– bước 2: đo lường giá trị biểu thức vế đề nghị trước, tiếp nối rồi tính vế trái. Ở vế trái ta cần thống kê giám sát trước so với phép cùng trừ

– cách 3: Khai triển với tính toán

Bài tập toánlớp 3 kiếm tìm x biết

Ví dụ 1:

a) 375 – X : 2 = 500 : 2

375 – X : 2 = 250

X : 2 = 375 – 250

X : 2 = 125

X = 125 x 2

X = 250

b) 32 + X : 3 = 15 x 5

32 + X : 3 = 75

X : 3 = 75 – 32

X : 3 = 43

X = 43 x 3

X = 129

c) 56 – X : 5 = 5 x 6

56 – X : 5 = 30

X : 5 = 56 – 30

X : 5 = 26

X = 26 x 5

X = 130

d) 45 + X : 8 = 225 : 3

45 + X : 8 = 75

X : 8 = 75 – 45

X : 8 = 30

X = 30 x 8

X = 240

Ví dụ 2:

a) 125 – X x 5 = 5 + 45

125 – X x 5 = 50

X x 5 = 125 – 50

X x 5 = 75

X = 75 : 5

X = 15

b) 350 + X x 8 = 500 + 50

350 + X x 8 = 550

X x 8 = 550 – 350

X x 8 = 200

X = 200 : 8

X = 25

c) 135 – X x 3 = 5 x 6

135 – X x 3 = 30

X x 3 = 135 – 30

X x 3 = 105

X = 105 : 3

X = 35

d) 153 – X x 9 = 252 : 2

153 – X x 9 = 126

X x 9 = 153 – 126

X x 9 = 27

X = 27 : 9

X = 3

Dạng 5: search x gồm vế trái là một biểu thức tất cả dấu ngoặc đối kháng – vế cần là tổng, hiệu, tích, yêu đương của nhì số

Phương pháp:

– cách 1: nhớ lại quy tắc so với phép cộng trừ nhân chia

– cách 2: giám sát và đo lường giá trị biểu thức vế nên trước, kế tiếp mới triển khai các phép tính mặt vế trái. Sinh sống vế trái thì tiến hành ngoài ngoặc trước trong ngoặc sau

Bài tập search x lớp 3

Ví dụ 1:

a) (X – 3) : 5 = 34

(X – 3) = 34 x 5

X – 3 = 170

X = 170 + 3

X = 173

b) (X + 23) : 8 = 22

X + 23 = 22 x 8

X + 23 = 176

X = 176 – 23

X = 153

c) (45 – X) : 3 = 15

45 – X = 15 x 3

45 – X = 45

X = 45 – 45

X = 0

d) (75 + X) : 4 = 56

75 + X = 56 x 4

75 + x = 224

X = 224 – 75

X = 149

Ví dụ 2:

a) (X – 5) x 6 = 24 x 2

(X – 5) x 6 = 48

(X – 5) = 48 : 6

X – 5 = 8

X = 8 + 5

X = 13

b) (47 – X) x 4 = 248 : 2

(47 – X) x 4 = 124

47 – X = 124 : 4

47 – X = 31

X = 47 – 31

X = 16

c) (X + 27) x 7 = 300 – 48

(X + 27) x 7 = 252

X + 27 = 252 : 7

X + 27 = 36

X = 36 – 27

X = 9

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

(13 + X) x 9 = 378

13 + X = 378 : 9

13 + X = 42

X = 42 – 13

X = 29

Các bài xích tập thực hành thực tế cơ bạn dạng và những bàitìm x lớp 3 nâng cao

1. X x 5 + 122 + 236 = 633

2. 320 + 3 x X = 620

3. 357 : X = 5 dư 7

4. X : 4 = 1234 dư 3

5. 120 – (X x 3) = 30 x 3

6. 357 : (X + 5) = 5 dư 7

7. 65 : x = 21 dư 2

8. 64 : X = 9 dư 1

9. (X + 3) : 6 = 5 + 2

10. X x 8 – 22 = 13 x 2

11. 720 : (X x 2 + X x 3) = 2 x 3

12. X+ 13 + 6 x X = 62

13. 7 x (X – 11) – 6 = 757

14. X + (X + 5) x 3 = 75

15. 4 X x 4 > 4 x 1

17. X + 27 + 7 x X = 187

18. X + 18 + 8 x X = 99

19. (7 + X) x 4 + X = 108

20. (X + 15) : 3 = 3 x 8

21. (X : 12 ) x 7 + 8 = 36

22. X : 4 x 7 = 252

23. (1+ x) + (2 + x) + (3 + x) + (4 + x ) + (5 + x) = 10 x 5

24. (8 x 18 – 5 x 18 – 18 x 3) x X + 2 x X = 8 x 7 + 24

1. Dạng toán search X cơ bản

Để có tác dụng dạng toán tìm kiếm X cơ bạn dạng thì bọn họ cần hãy nhờ rằng các kỹ năng (về số trừ, số bị trừ, số hạng, vượt số, số bị chia, số chia) sẽ học.

Cụ thể:

– Số chia = Số bị phân chia : Thương

– Số bị phân chia = Số chia x Thương

– thừa số = Tích số : thừa số đã biết

– Số trừ = Số bị trừ – Hiệu số

– Số hạng = tổng thể – Số hạng vẫn biết

– Số bị trừ = Hiệu số + Số trừ

Hướng dẫn: xem các ví dụ bên dưới đây.

Ví dụ 1:

*

Ví dụ 3:

*

Ví dụ 5:

*

Dạng toán tìm X nâng cao thứ nhất

Khi về trái là 1 trong biểu thức, bao gồm 2 phép tính. Vế phải là 1 số

Để làm cho được dạng toán này họ cần thay đổi biểu thức về dạng tra cứu X cơ bạn dạng ở trên.

Cách làm: Xem những ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1:

*

Ví dụ 3:

*

Dạng toán tra cứu X cải thiện thứ hai

Khi về trái là 1 biểu thức, bao gồm 2 phép tính. Vế cần là biểu thức

Cách làm: Xem các ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1:

*
*

Dạng toán kiếm tìm X nâng cao thứ ba

Vế trái là 1 trong biểu thức cất ngoặc đơn, tất cả 2 phép tính. Vế phải là một trong những số.

Xem thêm: 1 Sào Đất Bao Nhiêu M2, Hecta, Thước? 1 Sào Bằng Bao Nhiêu M2

Cách làm: Xem các ví dụ bên dưới đây.

Ví dụ 1:

*

Ví dụ 3:

*

Dạng toán tra cứu X nâng cao thứ tư

Vế trái là 1 trong biểu thức cất ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là 1 biểu thức