Công thức lượng giác mở rộngCách học tập thuộc nhanh Bảng cách làm lượng giác bởi thơ, “thần chú” giải pháp học thuộc những công thức lượng giác bởi thơ

Công thức lượng giác mở rộng

*
*
*
*

Cách học tập thuộc cấp tốc Bảng công thức lượng giác bởi thơ, “thần chú”

Đối với học sinh, vấn đề học với nhớ Bảng cách làm lượng giác là yếu hèn tố quan trọng khi giải toán. Dưới đó là hệ thống lại bảng báo giá trị lượng giác cơ bạn dạng và nâng cao cùng với biện pháp học thuộc cách làm lượng giác bởi thơ, thần chú.

Bảng công thức lượng giácgồm cáccông thức cơ bảnvà cáccông thức đổi khác nâng cao, phương pháp nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản.

Công thức lượng giác của các cung liên quan đặc biệt

*
Công thức lượng giác cơ phiên bản và công thức cộng
*
Công thức nhân đôi, nhân cha và phương pháp hạ bậc
*
Công thức đổi khác tích thành tổng, tổng thành tích
*
Công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản
*