Hàm IF là trong những hàm phổ biến và đặc trưng nhất trong excel. Các bạn dùng hàm để yêu mong Excel kiểm tra một đk và trả về một giá trị nếu đk được đáp ứng, hoặc trả về một quý hiếm khác nếu điều kiện đó ko được đáp ứng.

Bạn đang xem: Các hàm if trong excel

Trong nội dung bài viết này, slovenija-expo2000.com học tập Excel Online sẽ khám phá về cú pháp cùng cách sử dụng hàm IF phổ cập trong Excel, tiếp đến sẽ có cái chú ý sâu hơn bằng các ví dụ về cách làm mà mong muốn là sẽ hữu dụng cho cả những người mới sử dụng Excel và những người dân có kinh nghiệm.


Những vấn đề cần nhớ về hàm IF vào Excel:Cách thực hiện hàm IF trong Excel và những ví dụ:Hàm IF trong văn bản:Ví dụ về bí quyết hàm IF đến ngày, tháng:

Cú pháp hàm IF và bí quyết dùng:

Hàm IF là một trong những hàm logic có thể chấp nhận được đánh giá bán một điều kiện nhất định với trả về cực hiếm mà chúng ta chỉ định nếu đk là TRUE và trả về một cực hiếm khác nếu đk là FALSE

Cú pháp cho hàm IF như sau:

IF (logical_test, , )Như các bạn thấy, hàm IF có 3 tham số, tuy nhiên chỉ gồm tham số trước tiên là bắt buộc phải có, còn 2 tham số còn sót lại là ko bắt buộc

logical_test: là một giá trị hay biểu thức logic có giá trị TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai). Sẽ phải có. Đối với thông số này, chúng ta cũng có thể chỉ rõ đó là ký tự, ngày tháng, con số hay bất kể biểu thức đối chiếu nào.

Ví dụ: Biểu thức súc tích của chúng ta cũng có thể là hoặc B1=”sold”, B110.

Value_if_true: Là giá trị nhưng hàm vẫn trả về nếu như biểu thức logic cho quý giá TRUE hay nói cách khác là điều kiện thỏa mãn. Không bắt buộc phải có.

Ví dụ: phương pháp sau đang trả về trường đoản cú “Good” nếu giá trị ở ô B1 to hơn 10: =IF(B1>10, “Good”)


*

*

Value_if_false: là giá trị nhưng mà hàm đang trả về nếu biểu thức lô ghích cho quý giá FALSE hay có thể nói rằng là điều kiện không thỏa mãn. Không bắt buộc phải có.

Ví dụ: nếu như bạn thêm thay đổi thứ 3 là “Bad” vào bí quyết ở ví dụ như trên, nó vẫn trả về từ bỏ “Good” nếu giá trị ở vào ô B1 lớn hơn 10, còn nếu trái lại thì cực hiếm trả về sẽ là “Bad”:

=IF(B1>10, "Good", "Bad")

*

Những vấn đề cần nhớ về hàm IF vào Excel:

Mặc dù hai biến ở đầu cuối trong hàm IF là không đề nghị nhưng công thức hoàn toàn có thể trả về những giá trị không mong mỏi đợi nếu như khách hàng không nắm rõ những phép tắc cơ bản nhất

1. Nếu như như value_if_true bị bỏ qua

Nếu value_if_true bị bỏ qua mất trong phương pháp IF (ví dụ chỉ bao gồm dấu phải sau logical_test), thì hàm IF vẫn trả về công dụng là 0 nếu đk chính được đáp ứng. Đây là ví dụ:

=If(B1>10,,”Bad”)Nếu bạn không thích hàm If của chính mình không hiển thị bất cứ điều gì khi điều kiện thỏa, hãy nhập gấp đôi dấu nhấy trong tham số lắp thêm 2 như thế này:

=If(B1>10,””,”Bad”). Về cơ bản, trường đúng theo này hàm if đã trả về chuỗi trống.

*

2. Trường hợp như value_if_false bị quăng quật qua

Nếu chúng ta không xem xét điều gì sẽ xẩy ra nếu đk quy định ko được đáp ứng, chúng ta có thể bỏ qua trở thành thứ 3 trong phương pháp hàm IF, vấn đề này sẽ dẫn đến công dụng như sau

Nếu biểu thức logic được chỉ ra rằng FALSE và thông số value_if_false bị bỏ lỡ (chỉ có một quý hiếm duy độc nhất vô nhị ứng với tham số value_if_false) thì hàm IF sẽ trả về quý hiếm FALSE. Đây quả là một trong những điều không hề mong muốn phải ko nào?

Đây là một trong những ví dụ cho công thức

=IF(B1>10, "Good")Nếu chúng ta đặt dấu phẩy sau thông số value_if_true thì hàm IF đã trả về giá chỉ trị bởi 0, điều này có nghĩa rằng cực hiếm trả về không tương thích với phương pháp =IF(B1>10, “Good”,).

Lần nữa, nguyên nhân thuyết phục nhất để tại vị “” trong tham số thứ ba là bạn sẽ nhận cực hiếm rỗng nếu như điều khiện không vừa lòng =IF(B1>10, “Good”, “”).

*

3. Tạo nên hàm IF hiện nay lên cực hiếm TRUE hoặc FALSE

Nếu như bạn có nhu cầu các cách làm Excel rất có thể hiện lên các giá trị xúc tích và ngắn gọn như TRUE hoặc FALSE lúc một đk nhất định được thỏa mãn thì các bạn phải gõ TRUE vào ô thông số value_if_true. Ô value_if_false rất có thể điền vào là FALSE hoặc để trống. Đây là một trong những ví dụ cho bí quyết trên:

=IF(B1>10, TRUE, FALSE)hoặc

=IF(B1>10, TRUE)

*
Lưu ý. Nếu như bạn có nhu cầu hàm IF trả về giá trị TRUE cùng FALSE như giá chỉ trị logic (Boolean) mà cách làm excel khác rất có thể nhận dạng thì bạn cần bảo vệ rằng không đặt nó trong vệt ngoặc kép. Tín hiệu của một Boolean trong một ô như bạn cũng có thể thấy trong hình minh họa trên.

Nếu bạn muốn giá trị “TRUE” với “FALSE” là cam kết tự thì hãy đặt chúng trong vết ngoặc kép. Vào trường vừa lòng này, quý giá được trả về sẽ nằm cạnh sát trái với được format là dạng General. Không tồn tại công thức Excel nào nhấn dạng “TRUE” và “FALSE” là giá bán trị xúc tích và ngắn gọn cả.

4. Khiến cho hàm IF hiển thị một phép toán với trả về một kết quả

Thay bởi vì trả về một gái trị nhất mực thì bạn cũng có thể làm cho bí quyết hàm IF kiểm tra đk đưa ra, thống kê giám sát một cách làm toán cùng trả về quý hiếm dựa trên hiệu quả của phép toán đó. Bạn triển khai điều này bằng cách dử dụng những công thức sô học hoặc các hàm khác của Excel trong ô thông số value_if_true và /hoặc value_if_false. Dưới đó là một vài lấy ví dụ như điển hình:

Ví dụ 1:

=IF(A1>B1, C3*10, C3*5)Công thức so sánh giá trị vào cột A1 và B1, và nếu cực hiếm trong cột A1 lớn hơn trong cột B1 thì công dụng sẽ là việc nhân giá trị trong ô C3 cùng với C10, còn trái lại sẽ nhân với 5

Ví dụ 2:

=IF(A1B1, SUM(A1:D1), "")Công thức sẽ đối chiếu giá trị trong số ô A1 cùng B1, nếu quý hiếm trong ô A1 không bởi B1 thì công thức sẽ trả về quý hiếm là tổng của toàn bộ các giá trị từ ô A1 cho tới D1, trái lại thì sẽ là một trong những chuỗi ký kết tự rỗng.

Cách thực hiện hàm IF trong Excel và những ví dụ:

Bây giờ chúng ta đã thân thuộc với cú pháp của hàm IF, hãy coi xét một vài ví dụ về công thức và tìm hiểu cách thực hiện hàm IF như là 1 hàm thống kê giám sát trong Excel

Công thức lấy ví dụ như về hàm IF chất nhận được so sánh số học tập như: bự hơn, bé dại hơn, bằng

Việc sử dụng hàm IF với những giá trị số dựa vào việc sử dụng những toán tử so sánh không giống nhau để mô tả các điều kiện của bạn. Bạn sẽ tìm thấy danh sách vừa đủ các toán tử xúc tích và ngắn gọn được minh họa bằng các ví dụ về phương pháp trong bảng bên dưới đây.

Điều kiệnToán tửVí dụ về công thứcMô tả
Lớn hơn>=IF(A2>5, “OK”,)Nếu số trong ô A2 to hơn 5 thì công thức sẽ trả về giá trị là “OK”, ngược lại thì trả về 0
Nhỏ hơn=IF(A25, “Wrong number”, “OK”)Nếu số vào ô A2 không giống 5 thì phương pháp sẽ trả về quý hiếm là “Wrong Number”, ngược lại thì đã hiển thị “OK”
Lớn hơn hoặc bằng>==IF(A2>=5, “OK”, “Poor”)Nếu số vào ô A2 to hơn hoặc bằng 5 thì cách làm sẽ trả về cực hiếm là “OK”, trái lại thì đang hiển thị “Poor”
Nhỏ hơn hoặc bằng

Hình minh họa dưới đây thể hiện công dụng của việc so sánh “lớn hoăn hoặc bằng”

*

Hàm IF trong văn bản:

Nhìn chung, khi chúng ta viết phương pháp hàm IF cho những giá trị văn bạn dạng thay vì những toán tử “bằng” hoặc “không bằng” thì nên theo dõi một vài ba ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1. Cách làm hàm IF không phân minh chữ hoa tốt chữ thường cho các ký tự

Giống như nhiều phần các tác dụng của Excel, hàm IF được mặc định không phân biệt chữ hoa tốt chữ thường. Điều này còn có nghĩa rằng những biểu thức xúc tích và ngắn gọn có chứa cam kết tự không thể biệt lập được phong cách chữ hoa tốt thường trong phương pháp hàm IF

Ví dụ, cách làm hàm IF tiếp sau đây trả về quý hiếm “Yes” hoặc “No” dựa trên trạng thái giao hàng (cột C)

=IF(C2="delivered", "No", "Yes")Công thức này thể hiện rằng Excel sẽ trả về “No” nếu một ô trong cột C bao hàm từ “Delivered”, còn ngược lại thì sẽ trả về “Yes”. Không đặc trưng là các bạn gõ tự “Delivered” thế nào trong thông số biểu thức xúc tích và ngắn gọn – “delivered”, “Delivered”, giỏi “DELIVERED”. Cũng không đặc biệt quan trọng liệu tự “Delivered” được viết hoa giỏi thường sinh sống trong bảng, như minh họa vào hình dưới đây.

*

Một phương pháp khác để có được một kết quả đúng đắn hơn đó là áp dụng phép so sánh “không bằng” và tráo đổi hai thông số value_if_truevalue_if_false

=IF(C2"delivered", "Yes", "No")Ví dụ 2. Cách làm hàm IF khác nhau chữ hoa hay chữ thường cho những ký tựNếu như bạn có nhu cầu tạo một biểu thức xúc tích có minh bạch kiểu chữ hoa xuất xắc thường thì dùng kết hợp hàm IF với hàm EXACT bằng phương pháp so sánh nhị chuỗi giá trị và trả về TRUE nếu xâu đúng, ngược lại thì trả về FALSE. Tuy nhiên hàm EXACT tất cả sự riêng biệt hoa hay thường tuy thế vẫn bỏ qua mất sự biệt lập về định dạng.

Bạn sử dụng hàm EXACT bằng cách như sau:

=IF(EXACT(C2,"DELIVERED"), "No", "Yes")Biểu thức ngắn gọn xúc tích bạn áp dụng và “DELIVERED” là cực hiếm văn phiên bản in hoa mà các bạn phải hiện thị lên một cách đúng mực tương ứng với cột C.

*

Một cách dễ ợt hơn, bạn có thể dùng cách tham chiếu ô thay do tham số chứa cam kết tự máy hai vào hàm EXACT nếu khách hàng muốn.

Lưu ý. Khi thực hiện văn phiên bản như một biến chuyển trong hàm IF thì hãy nhớ luôn luôn phải đi kèm theo với dấu ngoặc kép.

Ví dụ 3. Công thức IF cho giá trị văn bạn dạng với việc tham chiếu từng phần

Nếu bạn có nhu cầu điều khiếu nại mà chúng ta đưa ra dựa trên việc tham chiếu từng phần hơn nhưng tham chiếu thiết yếu xác, một giải pháp tức thì cho điều đó đó là áp dụng ký tự đại diện thay mặt (hoặc) vào biểu thức logic. Mặc dù cách tiếp cận đơn giản và dễ dàng và tiện lợi này sẽ không hoạt động. Không ít hàm trong Excel chấp nhận ký tự đại diện nhưng hàm IF là nước ngoài lệ.

Một giải pháp khác kia là cần sử dụng hàm IF kết phù hợp với hàm ISNUMBER SEARCH (không biệt lập chữ hoa chữ thường) hoặc hàm FIND (phân biệt chữ hoa chữ thường).

Ví dụ, giả dụ việc triển khai điều kiện No là bắt buộc cho cả hai mục “Delivered” và “Out for delivery” thì cách làm sau vẫn hiệu quả:

=IF(ISNUMBER(SEARCH("deliv",C2)), "No", "Yes")

*
Chúng tôi đã áp dụng hàm SEARCH cho công thức trên vì chưng việc đối chiếu có tách biệt chữ hoa hay thường sẽ có vẻ hợp lý hơn với dữ liệu đưa ra. Nếu bạn muốn đối chiếu gồm phân biệt chữ hoa tốt thường thì đơn giản chỉ việc thay nắm hàm SEARCH bởi hàm FIND theo cách này:

=IF(ISNUMBER(FIND("ký tự", nơi nhằm tìm kiếm)), value_if_true, value_if_false)

Ví dụ về bí quyết hàm IF đến ngày, tháng:

Thoạt nhìn thì bí quyết hàm IF đối cùng với ngày tháng kiểu như như đối với số và cam kết tự họ vừa đề cập. Nhưng không mong muốn là không phải như vậy.

Ví dụ 1. Phương pháp hàm IF cho ngày tháng với hàm DATEVALUE

=IF(C2Như minh họa của hình mặt dưới, phương pháp hàm IF này quý giá ngày tháng trong cột C với trả về quý hiếm “Completed” trường hợp như trò chơi này diễn tra trước thời điểm ngày 11 tháng 11, còn ngược lại thì bí quyết sẽ trả về giá trị “Coming soon”.

*

Ví dụ 2. Phương pháp hàm IF cùng với hàm TODAY()

Với đk điều kiện chúng ta đưa ra dựa vào vào ngày tháng hiện tại tại, chúng ta có thể dùng hàm TODAY() trong biểu thức logic. Ví dụ như như:

=IF(C2Hàm IF còn hoàn toàn có thể hiểu hồ hết biểu thức lô ghích phức tạp hơn như là ví dụ tiếp theo:

Ví dụ 3. Bí quyết hàm IF không ngừng mở rộng cho tháng ngày trong thừa khứ với tương lai

Giả sử như bạn chỉ muốn đánh dấu trong khoảng tầm hơn 30 ngày tính từ thời điểm hiện tại thì bạn cũng có thể biểu diễn biểu thức lô ghích như sau A2-TODAY()>30. Công thức hoàn hảo có dạng:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", "")Để chỉ ra hầu như ngày đã ra mắt cách trên đây hơn 30 ngày, bạn có thể dùng cách làm sau:

=IF(TODAY()-A2>30, "Past date", "")

*
Nếu bạn có nhu cầu có cả hai dấu hiệu trong cùng một cột các bạn sẽ cần thực hiện đến hàm IF được gắn ghép như sau:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", IF(TODAY()-A2>30, "Past date", ""))

*

Ví dụ về công thức hàm IF cho tài liệu và ô trống:

Đôi khi bạn có nhu cầu đánh lốt ô dữ liệu hay ô trống nhất quyết thì bạn cần thực hiện một trong những cách sau:

Sử dụng phối kết hợp hàm IF với ISBLANKSử dụng những biểu thức súc tích =”” (bằng ô trống) hoặc ”” (khác ô trống).

Bảng sau đây sẽ phân tích và lý giải rõ sự khác hoàn toàn giữa hai phương pháp trên và giới thiệu ví dụ

Biểu thức logicMô tảVí dụ
Ô trống=””Được cho là TRUE trường hợp ô được hướng đẫn là ô trống, bao gồm cả các ô cùng với độ nhiều năm xâu bởi 0.

Ngược lại do đó FALSE

=IF(A1=””, 0, 1)

Trả về 0 nếu như A1 là ô trống. Ngược lại thì trả về 1

Nếu A1 là 1 trong chuỗi cực hiếm rỗng thì trả về 0

ISBLANK()Được cho rằng TRUE trường hợp ô được hướng dẫn và chỉ định là ô rông hoàn toàn – không tồn tại công thức, không có cả chuỗi quý giá rỗng được trả về từ phương pháp khác.

Ngược lại vậy nên FALSE

=IF(ISBLANK(A1), 0, 1)

Trả lại công dụng giống với bí quyết trên cơ mà xử lý những ô có độ nhiều năm chuỗi bởi 0 như những ô rỗng.

Tức là, nếu như A1 đựng một chuỗi giá trị rỗng, công thức sẽ trả về 1.

Ô gồm chứa dữ liệu””Được cho rằng TRUE ví như ô chỉ định tất cả chứa dữ liệu. Trái lại thì là FALSE

Những ô cùng với độ nhiều năm chuỗi bằng 0 vậy nên ô trống

=IF(A1””, 1, 0)

Trả về 1 giả dụ A1 ô bao gồm dữ liệu, ngược lại thì trả về 0

Nếu A1 bao gồm chuỗi quý giá rỗng thì cách làm trả về 0

ISBLANK()=FALSEĐược cho rằng TRUE trường hợp ô ấn định không hẳn ô rỗng. Ngược lại thì là FALSE

Ô với độ nhiều năm chuỗi bằng o chính vậy ô ko rỗng

=IF(ISBLANK(A1)=FALSE, 0, 1)

Tương tự như các công thức trên, tuy vậy trả về 1 nếu như A1 có bao gồm 1 chuỗi giá trị rỗng

Ví dụ tiếp sau đây sẽ màn biểu diễn biểu thức xúc tích có chứa dữ liệu/ trống rỗng sẽ như vậy nào.

Xem thêm: Điểm Thi Vào Lớp 10 Năm 2021, Xem Điểm Thi Vào Lớp 10 Năm 2020

Giả sử như tài liệu trong cột C chỉ tất cả được sau khi đã có dữ liệu trong cột B tương ứng với game đã ra mắt thì chúng ta cũng có thể dùng cách làm hàm IF sau để khắc ghi những game đang hoàn thành

=IF($C2"", "Completed", "")=IF(ISBLANK($C2)=FALSE, “Completed”, “”)

Vì không tồn tại độ lâu năm chuỗi bởi 0 vào bảng buộc phải cả hai cách làm đều trả về hiệu quả như nhau:

*

Nếu bạn muốn xem gợi ý cách áp dụng hàm IF vào Excel này dưới dạng video, thì mời chúng ta theo dõi video sau đây:

Ví dụ sử dụng hàm IF trong bài toán xếp một số loại theo điểm số

Trong ngôi trường hợp chúng ta có một yêu cầu bố trí điểm số như sau:

Từ 5 mang lại 6.5: xếp một số loại trung bìnhTừ 6.5 cho 8: xếp nhiều loại kháTừ 8 trở lên: xếp nhiều loại giỏi

giả sử điểm số nằm trong ô A1, thì bạn có thể viết hàm IF lồng nhau như sau:

=IF(AND(A1>=5,A1 IF(AND(A1>=6.5, A1 IF(A1>=8,"Giỏi","Không xếp loại")))

Trong trường đúng theo này, nếu khách hàng thấy câu hỏi viết hàm IF lồng nhau quá tinh vi và cạnh tranh hiểu, thì bạn có thể tham khảo biện pháp làm khác ngắn gọn và dễ dàng nắm bắt hơn bởi cách sử dụng hàm VLOOKUP

Như vậy với bài viết này, slovenija-expo2000.com đã share cho chúng ta cách sử dụng hàm IF vào Excel: cách làm cho số, ký tự, dữ liệu và ô trống và một số các ví dụ. Nếu như có ngẫu nhiên thắc mắc gì tất cả thể comment ngay dưới nội dung bài viết này để shop chúng tôi có thể giải quyết mọi thắc mắc của người tiêu dùng một biện pháp sớm nhất.

Những kỹ năng bạn đang xem ở trong khóa học: Excel từ bỏ cơ bạn dạng tới nâng cao của học Excel Online. Khóa huấn luyện này cung cấp cho chính mình kiến thức một cách vừa đủ và có hệ thống về các hàm, những công vậy trong excel, ứng dụng excel trong công việc…