*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng chừng 10000 lần 2 lần bán kính hạt nhân. Giả dụ ta cường điệu hạt nhân lên thành một quả bóng có 2 lần bán kính 8 centimet thì 2 lần bán kính nguyên tử đã là


Nguyên tử của yếu tố X có tổng số hạt là 40. Tổng số hạt sở hữu điện nhiều hơn tổng số hạt không với điện là 12 hạt. Nguyên tử X có số khối là


Tổng số hạt mang điện của phân tử XCl3 là 116. Biết số hiệu nguyên tử của clo là 17. Điện tích hạt nhân X là


Tổng số phân tử của phân tử XY là 45. Tổng số hạt của phân tử XY2 là 69. Trong các nguyên tử X, Y đều phải có số hạt proton ngay số hạt nơtron. Cực hiếm đúng độc nhất với số khối của X, Y là


Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm cùng có trọng lượng nguyên tử là 65u. Cân nặng riêng của kẽm là


Phân tử MX3 gồm tổng số phân tử proton, nơtron với electron bởi 196, trong số đó hạt sở hữu điện nhiều hơn số hạt không với điện là 60. Trọng lượng nguyên tử của X to hơn của M là 8. Tổng số phân tử trong X- nhiều hơn thế trong M3+ là 16. Số khối của X là


Bán kính nguyên tử và trọng lượng mol nguyên tử sắt lần lượt là 1,28A cùng 56 gam/mol. Biết rằng trong tinh thể, các nguyên tử Fe chiếm 74% thể tích, phần còn lại là rỗng. Khối lượng riêng của sắt là


Nguyên tử Au có nửa đường kính và khối lượng mol nguyên tử theo thứ tự là 1,44A và 197 g/mol. Biết trọng lượng riêng của Au là 19,36 g/cm3. Hỏi những nguyên tử Au chỉ chiếm bao nhiêu xác suất trong tinh thể ?


Cho 1u = 1,66.10-27 kg. Nguyên tử khối của Neon là 20,179. Vậy khối lượng theo đơn vị kg của Neon là


Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nhân tố hóa học vì nó mang lại biết:


Cho những nhận xét sau:

(1) Một nguyên tử gồm điện tích hạt nhân là +1,6a.10-19 culong thì số proton trong hạt nhân là a.

Bạn đang xem: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử

(2) vào một nguyên tử thì số proton luôn luôn bằng số nơtron.

(3) Khi phun phá phân tử nhân bạn ta tìm thấy một một số loại hạt có trọng lượng gần bằng trọng lượng của proton, hạt đó là electron.

(4) trong nguyên tử bất kì thì năng lượng điện của lớp vỏ luôn bằng điện tích của phân tử nhân mà lại ngược dấu.

Số dấn xét đúng là:


Một nguyên tử gồm tổng số hạt là 46. Trong những số đó tỉ số hạt sở hữu điện tích so với hạt không sở hữu điện là 1,875. Khối lượng tuyệt đối của nguyên tử đó là (Cho biết me = 9,1094.10-31 kg; mP = 1,6726.10-27 kg; mn = 1,6748.10-27 kg).


Trong ion dương XY4+ gồm tổng số hạt bởi 29 và tổng số hạt có điện dương bằng 11. Nguyên tử X tất cả số hạt mang điện dương nhiều hơn thế số hạt mang điện dương vào Y bằng 6. Và số hạt không với điện X nhiều hơn số phân tử không có điện trong Y bởi 7. Tổng số phân tử không sở hữu điện của nhì nguyên tử X với Y là:


Nguyên tử khối của nguyên tử M là 56, ion dương M2+ gồm số phân tử không với điện là 30. Số hạt mang điện tron ion dương M2+ là


Trong ion âm X- tất cả tổng số hạt là 29 với số hạt có điện chỉ chiếm 65,52% tổng cộng hạt. Số hạt có điện trong X là


Ion dương M2+ tất cả tổng số phân tử là 91và tỉ trọng (fracen = frac2735). Số electron vào M là:


Một nguyên tử X bao gồm số khối là 80, X bao gồm tỉ lệ số hạt sở hữu điện cùng số hạt không có điện là 14/9. Số hạt không với điện là 


Biết 1 mol nguyên tử sắt có cân nặng bằng 56g, một nguyên tử sắt có 26 electron. Số phân tử electron tất cả trong 5,6g fe là


Nguyên tử R tất cả điện tích sinh sống lớp vỏ là -41,6.10-19 culong. Điều xác định nào sau đấy là không chính xác?


Khi năng lượng điện phân nước, tín đồ ta khẳng định được là ứng với cùng 1 gam hiđro vẫn thu được 8 gam oxi. Hỏi một nguyên tử oxi có cân nặng gấp bao nhiêu lần một nguyên tử hiđro ?


Cho các nhận xét sau: vào nguyên tử:

(1) Tổng số phân tử proton bằng điện tích phân tử nhân nguyên tử.

(2) Số phân tử proton trong phân tử nhân luôn luôn bằng số electron lớp vỏ của nguyên tử.

(3) Số hạt proton thông qua số hạt nơtron.

(4) Số hạt nơtron trong hạt nhân luôn luôn bằng số electron nghỉ ngơi lớp vỏ của nguyên tử.

Số nhấn xét không đúng là:


Tổng số hạt không sở hữu điện vào phân tử natri sunfua là bao nhiêu? Biết (_11^23Na), (_16^32S).

Xem thêm: Bản Tự Đánh Giá Chuẩn Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Mẫu Phiếu Đánh Giá Chuẩn Phó Hiệu Trưởng 2022


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.