Tỉnh tỉnh quảng ninh có từng nào huyện, thị xã?

Tỉnh thành phố quảng ninh là một Tỉnh ở trong Đông phía bắc của nước ta, bao gồm trung trọng điểm hành chính để tại Thành phố Hạ Long. Tỉnh tỉnh quảng ninh có số lượng dân sinh khoảng 1.320.324 và biển khơi số xe cộ là 14. Tỉnh tp quảng ninh có 15 huyện, thị xã.

Bạn đang xem: Các huyện của quảng ninh


Xem các vị trí du lịch tại thức giấc Quảng Ninh

*
Bản đồ vật hành thiết yếu Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh tp quảng ninh có từng nào xã phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên khoảng 6.177,7 km2 thì Tỉnh tp quảng ninh có từng nào huyện, thị xã, xã phường thị trấn nhỉ? có lẽ bạn chưa biết Tỉnh quảng ninh đất mỏ có tới 15 cung cấp quận thị trấn thị xã, trong các số ấy Tỉnh tp quảng ninh có 187 cấp cho xã phường thị trấn đấy. Rõ ràng như sau nhé:


1. Tp Hạ Long gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du kế hoạch tại tp Hạ Long

Thành phố Hạ Long có 20 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, phường bao gồm 0 làng mạc và 20 phường: Phường Hà Khánh, Phường Hà Phong, Phường Hà Khẩu, Phường Cao Xanh, Phường Giếng Đáy, Phường Hà Tu, Phường Hà Trung, Phường Hà Lầm, Phường kho bãi Cháy, Phường Cao Thắng, Phường Hùng Thắng, Phường Yết Kiêu, Phường trằn Hưng Đạo, Phường Hồng Hải, Phường Hồng Gai, Phường Bạch Đằng, Phường Hồng Hà, Phường Tuần Châu, Phường Việt Hưng, Phường Đại Yên.

2. Thành phố Móng Cái bao gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thành phố Móng Cái

Thành phố Móng Cái có 17 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, phường bao hàm 9 xã và 8 phường: Phường Ka Long, Phường trần Phú, Phường Ninh Dương, Phường Hoà Lạc, Phường Trà Cổ, buôn bản Hải Sơn, thôn Bắc Sơn, buôn bản Hải Đông, buôn bản Hải Tiến, Phường Hải Yên, thôn Quảng Nghĩa, Phường Hải Hoà, buôn bản Hải Xuân, buôn bản Vạn Ninh, Phường Bình Ngọc, làng mạc Vĩnh Trung, xóm Vĩnh Thực.

3. Thành phố Cẩm Phả bao gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du lịch tại tp Cẩm Phả

Thành phố Cẩm Phả có 16 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 3 xã cùng 13 phường: Phường Mông Dương, Phường cửa Ông, Phường Cẩm Sơn, Phường Cẩm Đông, Phường Cẩm Phú, Phường Cẩm Tây, Phường quang quẻ Hanh, Phường Cẩm Thịnh, Phường Cẩm Thủy, Phường Cẩm Thạch, Phường Cẩm Thành, Phường Cẩm Trung, Phường Cẩm Bình, Xã cùng Hòa, xã Cẩm Hải, thôn Dương Huy.

4. Thành phố Uông Bí gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du lịch tại tp Uông Bí

Thành phố Uông Bí gồm 11 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao hàm 2 xã cùng 9 phường: Phường vàng Danh, Phường Thanh Sơn, Phường Bắc Sơn, Phường quang Trung, Phường Trưng Vương, Phường phái mạnh Khê, Phường lặng Thanh, buôn bản Thượng im Công, Phường Phương Đông, Phường Phương Nam, thôn Điền Công.

5. Thị xã Bình Liêu tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị xã Bình Liêu

Huyện Bình Liêu tất cả 8 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 7 xã: thị xã Bình Liêu, buôn bản Hoành Mô, làng Đồng Tâm, xóm Đồng Văn, làng Tình Húc, làng mạc Vô Ngại, thôn Lục Hồn, thôn Húc Động.

6. Thị trấn Tiên Yên tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại huyện Tiên Yên

Huyện Tiên Yên bao gồm 12 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn với 11 xã: thị trấn Tiên Yên, thôn Hà Lâu, buôn bản Đại Dực, thôn Đại Thành, làng mạc Phong Dụ, làng Điền Xá, xóm Đông Ngũ, Xã lặng Than, thôn Đông Hải, buôn bản Hải Lạng, xóm Tiên Lãng, làng Đồng Rui.

7. Thị xã Đầm Hà gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị xã Đầm Hà

Huyện Đầm Hà gồm 10 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn cùng 9 xã: thị trấn Đầm Hà, buôn bản Quảng Lâm, thôn Quảng An, làng Tân Bình, buôn bản Quảng Lợi, xã Dực Yên, xóm Quảng Tân, xóm Đầm Hà, buôn bản Tân Lập, thôn Đại Bình.

8. Thị trấn Hải Hà có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại huyện Hải Hà

Huyện Hải Hà bao gồm 16 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn với 15 xã: thị trấn Quảng Hà, xã Quảng Đức, xóm Quảng Sơn, làng mạc Quảng Thành, buôn bản Quảng Thắng, xóm Quảng Thịnh, thôn Quảng Minh, xóm Quảng Chính, buôn bản Quảng Long, làng Đường Hoa, buôn bản Quảng Phong, buôn bản Quảng Trung, buôn bản Phú Hải, xóm Quảng Điền, làng mạc Tiến Tới, Xã dòng Chiên.

9. Huyện tía Chẽ gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại Huyện cha Chẽ

Huyện ba Chẽ có 8 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn với 7 xã: thị trấn Ba Chẽ, xã Thanh Sơn, làng Thanh Lâm, xã Đạp Thanh, xã Nam Sơn, làng mạc Lương Mông, buôn bản Đồn Đạc, xóm Minh Cầm.

10. Thị xã Vân Đồn tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại thị trấn Vân Đồn

Huyện Vân Đồn bao gồm 12 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn với 11 xã: thị xã Cái Rồng, làng Đài Xuyên, buôn bản Bình Dân, xã Vạn Yên, xóm Minh Châu, làng Đoàn Kết, buôn bản Hạ Long, làng Đông Xá, Xã phiên bản Sen, Xã thắng Lợi, làng Quan Lạn, buôn bản Ngọc Vừng.

11. Huyện Hoành Bồ bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị xã Hoành Bồ

Huyện Hoành Bồ bao gồm 13 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn cùng 12 xã: thị trấn Trới, buôn bản Kỳ Thượng, làng mạc Đồng Sơn, làng mạc Tân Dân, xã Đồng Lâm, xóm Hòa Bình, làng mạc Vũ Oai, xóm Dân Chủ, xóm Quảng La, Xã bởi Cả, xã Thống Nhất, xã Sơn Dương, buôn bản Lê Lợi.

12. Thị thôn Đông Triều có bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du định kỳ tại Thị xã Đông Triều

Thị buôn bản Đông Triều bao gồm 21 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, phường bao hàm 15 xã với 6 phường: Phường Mạo Khê, Phường Đông Triều, làng mạc An Sinh, làng Tràng Lương, thôn Bình Khê, làng mạc Việt Dân, làng Tân Việt, làng mạc Bình Dương, Phường Đức Chính, buôn bản Tràng An, làng mạc Nguyễn Huệ, buôn bản Thủy An, Phường Xuân Sơn, xã Hồng Thái Tây, xã Hồng Thái Đông, buôn bản Hoàng Quế, Xã im Thọ, thôn Hồng Phong, Phường Kim Sơn, Phường Hưng Đạo, Xã lặng Đức.

13. Thị buôn bản Quảng Yên tất cả bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du kế hoạch tại Thị làng Quảng Yên

Thị xã Quảng Yên có 19 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, phường bao hàm 8 xã với 11 phường: Phường Quảng Yên, Phường Đông Mai, Phường Minh Thành, xóm Sông Khoai, thôn Hiệp Hòa, Phường cùng Hòa, làng Tiền An, làng mạc Hoàng Tân, Phường Tân An, Phường im Giang, Phường nam Hoà, Phường Hà An, làng Cẩm La, Phường Phong Hải, Phường lặng Hải, làng Liên Hòa, Phường Phong Cốc, xã Liên Vị, buôn bản Tiền Phong.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Cấp Số Cộng, Cấp Số Nhân Có Đáp Án, 80 Câu Trắc Nghiệm Cấp Số Cộng, Cấp Số Nhân

14. Huyện cô tô có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị xã Cô Tô

Huyện đảo cô tô có 3 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn với 2 xã: thị xã Cô Tô, thôn Đồng Tiến, làng Thanh Lân.