Bài tập về Cacbon monooxit (CO) rất hay, có lời giải chi tiết

Với bài xích tập về Cacbon monooxit (CO) rất hay, tất cả lời giải cụ thể Hoá học lớp 11 tổng hợp đôi mươi bài tập trắc nghiệm bao gồm lời giải chi tiết sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài bác tập Cacbon monooxit (CO) từ đó đạt điểm cao trong bài xích thi môn Hoá học lớp 11.

Bạn đang xem: Cacbon đều phản ứng với nhóm chất sau

*

Câu 1 . Đặc điểm nào sau đây không cần của CO?

 A. Co là hóa học khí ko màu.

 B. Co không mùi, không vị.

 C. Khí teo rất độc.

 D. Co tan tốt nhất có thể trong nước.

Lời giải:

Đáp án D

CO hết sức ít rã trong nước.

Câu 2 . Cacbon monooxit thuộc các loại oxit nào sau đây?

 A. Oxit axit.

 B. Oxit bazơ .

 C. Oxit lưỡng tính.

 D. Oxit trung tính.

Lời giải:

Đáp án D

CO không chức năng với nước, axit và dung dịch kiềm ở điều kiện thường đề nghị là oxit trung tính.

Câu 3 . Để phòng nhiễm độc CO, là khí không màu, không mùi, vô cùng độc tín đồ ta sử dụng chất hấp thụ là

 A. Đồng (II) oxit cùng mangan oxit.

 B. Đồng (II) oxit cùng magie oxit.

 C. Đồng (II) oxit với than hoạt tính.

 D. Than hoạt tính.

Lời giải:

Đáp án C

CuO loại trừ CO bằng cách tác dụng thẳng CO: CuO + co → Cu + CO2

Than hoạt tính vứt bỏ CO bằng cách hấp thụ bạo gan CO.

Câu 4 . Dẫn luồng khí teo qua hỗn hợp Al2O3, MgO, FeO (nóng) sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn là

 A. Al2O3, MgO, sắt

 B. Al, Fe, Mg.

 C. Al2O3, Mg, sắt

 D. MgO, Al2O3,Fe2O3

Lời giải:

Đáp án A

CO khử được oxit của kim loại đứng sau Al trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.

FeO + teo → fe + CO2.

Câu 5 . Cacbon monooxit bao gồm phản ứng với nhóm chất nào sau đây

 A. O2,Fe2O3, CuO.

 B. O2, Ca(OH)2, H2O.

 C. CuO, CuSO4, NaOH.

 D. O2, Al2O3, H2

Lời giải:

Đáp án A

2CO + O2 → 2CO2

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

CuO + teo → Cu + CO2.

Câu 6 . Khử 1,6g lếu hợp những oxit kim loại: FeO,Fe2O3,Fe3O4, CuO, PbO bởi khí teo ở ánh sáng cao, trọng lượng chất rắn nhận được là 1,12 g. Thể tích khi teo đã thâm nhập phản ứng (đktc) là

 A. 0,672 lít.

 B. 6,72 lít.

 C. 3,36 lít.

 D. 4,48 lít.

Lời giải:

Đáp án A

Số mol CO2 = số mol co = x mol

Áp dụng định biện pháp bảo toàn cân nặng ta có:

moxit + mCO = mCR + mCO2

1,6 + 28x = 1,12 + 44x → x=0,03

→ VCO =0,03.22,4 = 0,672 lít.

*

Câu 7 . Dẫn một luồng khí teo dư qua ống sứ đựng Fe3O4 cùng CuO nung nóng đến lúc phản ứng hoàn toàn thu được 2,32 gam hỗn hợp kim loại. Khí thoát thoát ra khỏi bình được dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư nhận được 9,85 gam kết tủa. Tổng cân nặng 2 oxit trong các thành phần hỗn hợp đầu là

 A. 1,32 gam.

 B. 3,12 gam.

 C. 2,13 gam.

 D. 3,21 gam.

Lời giải:

Đáp án B.

Phương trình làm phản ứng:

*

Áp dụng định công cụ bảo toàn nguyên tố C ta có: nCO = nCO2 = 0,05 mol

Áp dụng định cơ chế bảo toàn cân nặng ta có: moxit kl + mCO = mkl + mCO2

=> moxit kl = 2,32 + 0,05.44 – 0,05,28 = 3,12 gam.

Câu 8 . Trong số phản ứng hoá học tập sau, bội nghịch ứng nào sai?

*

Lời giải:

Đáp án C

CO ko khử được Al2O3.

Câu 9 . Team gồm các khí phần nhiều phản ứng thẳng với oxi là?

 A. SO2, CO2.

 B. CO, H2.

 C. Cl2, SO2.

 D. Cl2, CO.

Lời giải:

Đáp án B

2CO + O2 → 2CO2

2H2 + O2 → 2H2O.

Câu 10 . Khí X tất cả tính chất: hết sức độc, không màu, không mùi, ko vị, ít tan trong nước, hơi nhẹ nhàng hơn không khí. X là khí nào trong các khí sau?

 A. H2.

 B. CO.

 C. Cl2.

 D. CO2.

Lời giải:

Đáp án B

Khí teo rất độc, không màu, ko mùi, ko vị, không nhiều tan trong nước, hơi nhẹ hơn không khí.

Câu 11 . Mang đến V lít khí co (ở đktc) phản bội ứng với 1 lượng dư tất cả hổn hợp rắn có CuO với Fe3O4 nung nóng.. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng hỗn hòa hợp rắn bớt 0,48 gam. Cực hiếm của V là

 A. 0,448.

 B. 0,672

 C. 0,224.

 D. 0,560.

Lời giải:

4CO + Fe3O4 → 4CO2↑ + 3Fe

CO + CuO → Cu + CO2 ↑

Số mol CO2 = số mol teo = x mol

Áp dụng định dụng cụ bảo toàn cân nặng ta có:

moxit + mCO = mCR + mCO2 → moxit - mCR = 44x – 28x → 0,48 = 16x

→ x = 0,03 →VCO = 0,03.22,4 = 0,672 lít.

*

Câu 12 . Mang đến luồng khí co (dư) trải qua 10 gam hỗn hợp X gồm FeO và MgO nung nóng đến lúc phản ứng hoàn toàn, nhận được 8,4 gam hóa học rắn. Trọng lượng FeO tất cả trong tất cả hổn hợp X là

 A. 8,0 gam.

 B. 4,0 gam.

 C. 3,6 gam

 D. 7,2 gam.

Lời giải:

Đáp án D

*

MgO không phản ứng.

Áp dụng định luật pháp bảo toàn trọng lượng ta có:

moxit + mCO = mCR + mCO2 → 10 + 28x = 8,4 + 44x → x = 0,1 mol

VFeO = 0,1.72 = 7,2 gam.

Câu 13 . Khử trọn vẹn một lượng CuO bằng V lít khí co (vừa đủ) thu được chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn chất rắn X thu được bởi một lượng vùa dùng dung dịch axit HNO3 thu được 6,72 lít NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Cực hiếm của V là

 A. 6,72 lít

 B. 8,96 lít

 C. 10,08 lít

 D. 11,2 lít

Lời giải:

Đáp án C

Áp dụng định pháp luật bảo toàn electron có:

2.nCO = 3.nNO → 2.nCO = 3. 0,3 → nCO = 0,45 mol

→ V = 0,45.22,4 = 10,08 lít.

Câu 14 . CO, H2 đều phải có phản ứng với hóa học nào trong số chất sau?

 A. H2O.

 B. MgO.

 C. NaOH.

 D. CuO.

Lời giải:

Đáp án D

CuO + teo → Cu + CO2

CuO + H2 → Cu + H2O

Câu 15 . Ứng dụng như thế nào sau đấy là của CO?

 A. Có tác dụng nhiên liệu khí.

 B. Cần sử dụng trong luyện kim để khử oxit kim loại.

 C. Teo rất độc nên không tồn tại ứng dụng.

 D. Cả A và B.

Lời giải:

Đáp án D

Khi cháy co tỏa các nhiệt phải dùng làm nhiên liệu khí. Ở ánh sáng cao teo khử được rất nhiều oxit kim loại nên được dùng trong luyện kim để khử các oxit kim loại.

Câu 16 . Trong PTN khí co được điều chế bằng phương pháp nào?

 A. Đun nóng HCOOH khi có mặt H2SO4 đặc.

 B. Đun lạnh Na2CO3 với HCl.

 C. Đốt cháy C.

 D. Khí teo độc nên không được pha trộn trong PTN.

Lời giải:

Đáp án A

Trong PTN khí co được điều chế bằng phương pháp đun lạnh HCOOH khi có mặt H2SO4 đặc.

*

Câu 17 . Thể tích khí co ở đktc thu được khi làm cho nóng 4,6 gam HCOOH vào H2SO4 sệt là

 A. 1,12 lít.

 B. 2,24 lít.

 C. 3,36 lít.

 D. 4,48 lít.

Lời giải:

Đáp án B

*

Câu 18 . Phương pháp nào sau đây được dùng để làm sản xuất co trong công nghiệp?

 A. Đun nóng HCOOH khi có mặt H2SO4 đặc.

 B. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

 C. Mang đến hơi nước đi qua than nung đỏ.

 D. Khí teo độc bắt buộc không được cung cấp trong công nghiệp.

Lời giải:

Đáp án C

Trong công nghiệp khí co thường được sản xuất bằng cách cho tương đối nước trải qua than nung đỏ.

Câu 19 . Điều làm sao sau đây là không chuẩn cho phản ứng của khí co với khí O2?

 A. Phản ứng thu nhiệt.

 B. Bội nghịch ứng tỏa nhiệt.

 C. Bội nghịch ứng kèm theo sự bớt thể tích.

 D. Phản bội ứng không xảy ra ở đk thường.

Lời giải:

Đáp án A

2CO + O2 → 2CO2

A. Không nên vì đấy là phản ứng lan nhiệt

B. Đúng

C. Đúng vì chưng theo chiều thuận: cứ 2 mol teo kết hợp với 1 mol O2 hình thành 2 mol CO2 → sút 1 mol khí → giảm thể tích.

D. Đúng vì ban đầu để phản nghịch ứng xảy ra phải yêu cầu đun nóng.

Câu trăng tròn . Thành phần hầu hết của khí than ướt là

 A. CO.

 B. CO2.

 C. H2.

Xem thêm: Hàm Số Lượng Giác Là Gì - Lý Thuyết Hàm Số Lượng Giác

 D. N2.

Lời giải:

Đáp án A

Khí than ướt đựng trung bình 44% khí CO, sót lại là những khí khác như CO2, N2, H2 …