Phương pháp giải phương trình lượng giác 11 qua các dạng bài bác tập cơ bản và nâng cấp qua những bài tập bao gồm lời giải.

Trong chuyên đề này có những phương trình lượng giác thường gặp, nâng cấp và đặc biệt. Các em chú ý đọc kĩ từng dạng để áp dụng vào từng việc một bí quyết linh hoạt.

DẠNG 1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VỚI SINX VÀ COSX

*

*

*

*

*

DẠNG 2. PHƯƠNG TRÌNH THUẦN BẬC hai VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*

DẠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC cha VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*
*
*

DẠNG 4.


Bạn đang xem: Cách giải pt lượng giác


Xem thêm: Chứng Minh Dân Ta Có Một Lòng Nồng Nàn Yêu Nước, Chứng Minh Dân Ta Có Một Lòng Yêu Nước Nồng Nàn

PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*
*
*
*
*

DẠNG 5. PHƯƠNG TRÌNH DẠNG THUẬN NGHỊCH

*
*